This information applies only to the Ultra Course View.

Om övervakning av utvärderingar

När du skapar en utvärdering finns det många alternativ för att uppmana deltagarna till akademisk integritet och ärlighet. Men online-inlämningar gör det möjligt för deltagarna att lämna in arbete utanför det fysiska klassrummet. Deltagarna kan ha möjlighet att använda sig av ej tillåtet material när de arbetar med sina inlämningar. Den akademiska integriteten kan vara svår att skydda utan ytterligare verktyg.

Du kan tillhandahålla övervakade utvärderingar för att säkerställa att deltagarna inte påverkas av externa källor när de gör och lämnar in försök.

Övervakade utvärderingar levereras med verktyg som tillhandahålls av övervakningstjänsten. Om dessa tjänster är aktiverade på ditt lärosäte kan du lägga till och konfigurera dem i området Inställningar för både uppgifter och prov. Deltagare och lärare kan se att det är en övervakad utvärdering från utvärderingens titel.

This is how a proctored exam looks like.

Om du använder en tidsbegränsad utvärdering börjar inte tiduret för utvärderingen förrän inställningarna för övervakningstjänsterna har bekräftats. Deltagarna får hela tiden på sig att göra utvärderingen.

Assessment security message telling students they must meet the proctor requirements for their test to start.

Lägg till övervakningstjänster

I inställningarna för provet eller uppgiften ska du välja Konfigurera övervakningsinställningar i avsnittet Utvärderingssäkerhet. Om denna integration inte finns tillgänglig på ditt lärosäte visas detta meddelande: Utvärderingssäkerhet har inaktiverats eftersom tjänsten inte är tillgänglig. Kontakta din institutionsadministratör för mer information.

These are the steps for a proctored assessment.

Välj övervakningstjänsten i menyn och dra växlingsknappen till Aktivera övervakning. Konfigurera ytterligare inställningar som krävs av övervakningstjänsten och klicka på Spara. Den valda övervakningstjänsten visas i utvärderingens Inställningar.

För övervakade utvärderingar kan du lägga till ett tidur, slumpa fram frågor och svar, tillåta flera försök och koppla till målsättningar. Vissa utvärderingsinställningar fungerar inte när du aktiverar en säker utvärdering. Du kan inte samla in inlämningar offline eller tilldela grupper vid en säker utvärdering.

Mer information om att bedöma en uppgift

Mer information om att bedöma ett test