Om din kurs använder grupper för att uppmuntra deltagare att samarbeta med kursarbete kan du även inkludera länkar till gruppverktyg som hjälper dem att kommunicera. Du kan till exempel skapa ett speciellt gruppdiskussionsforum som bara är tillgängligt för medlemmarna i en kursgrupp.

I Original-kursvyn är gruppdiskussionsforum separata från det vanliga kursdiskussionsforumet. Medlemmarna i en grupp kan skapa och hantera sina egna forum.

Exempel: Du tilldelar deltagare en grupp och ger varje grupp ett problem eller en situation att utforska och utveckla till en klasspresentation. Grupperna kan använda chattverktyget och sina gruppdiskussionsforum för att brainstorma och diskutera ämnesval. De kan även använda sina gruppdiskussionsforum för att lägga upp webblänkar och medlemmar kan lägga upp kommentarer om hur bra de är. De kan även använda gruppdiskussionsforumet för att dela upp aktiviteter och förfina dispositionen. Medlemmarna lägger upp delar av presentationen och alla medlemmar lägger upp svar med synpunkter på användbarhet, grammatik och flyt i texten såväl som godkännande av den slutgiltiga versionen.

Aktivera gruppdiskussioner

När du skapar en kursgrupp kan du aktivera diskussionsforumsverktyget för att hjälpa grupperna att samarbeta och kommunicera.

  1. På sidan Skapa grupp markerar du kryssrutan för Diskussionsforum i avsnittet Verktygstillgänglighet. Du kan tillåta medlemmar att skapa forum.
  2. Klicka på Skicka.

För deltagare visas verktyget Gruppdiskussionsforum i avsnittet Mina grupper och på gruppens hemsida.

Inaktivera gruppdiskussioner

Du kan inte ta bort ett gruppdiskussionsforum utan att ta bort gruppen, men du kan göra verktyget otillgängligt. Befintliga inlägg tas inte bort, utan görs bara otillgängliga för gruppmedlemmar.

När du gör ett bedömt gruppdiskussionsforum otillgängligt finns resultatkolumnen associerad med det gruppdiskussionsforumet kvar i Kursadministration och resultat.

  1. Visa avsnittet Användare och grupperKontrollpanelen och klicka på Grupper.
  2. Ändra redigeringsläget till . Klicka på Redigera i gruppens meny på sidan Grupper.
  3. På sidan Redigera grupp avmarkerar du kryssrutan för Diskussionsforum i avsnittet Verktygstillgänglighet.
  4. Klicka på Skicka.

När medlemmar öppnar sin grupps hemsida eller avsnittet Mina grupper visas inte länken till gruppdiskussionsforumet längre. Du kan när som helst göra verktyget tillgängligt igen.


Redigera inställningar för gruppdiskussion

Varje nytt diskussionsforum använder som standard gruppens namn som rubrik. Du och alla gruppmedlemmar kan redigera forumnamnet och ange en beskrivning.

Om du vill bedöma deltagande i ett gruppdiskussionsforum kan du redigera ett forums inställningar och aktivera bedömning i forumet eller trådarna. Till skillnad från andra bedömda gruppaktiviteter bedöms alla medlemmar individuellt när du ställer in att gruppdiskussionsforumet ska bedömas. Varje gruppmedlem måste göra det angivna antalet inlägg för att få sitt eget resultat. Du sätter inte ett gruppresultat för bidrag till gruppdiskussionsforumet.

  1. Visa Kursverktyg och klicka påDiskussionsforum på kursens Kontrollpanel.
  2. På sidan Diskussionsforum finns kursdiskussionsforumet och alla gruppdiskussionsforum. Välj ett gruppdiskussionsforum.
  3. Klicka på Redigera i forummenyn på nästa diskussionsforumsida.
  4. På sidan Redigera forum kan du redigera alla inställningar, inklusive namn och beskrivning, som visas i kolumnen Beskrivning på gruppdiskussionsforumets sida. Du kan redigera forumets tillgänglighet och aktivera bedömning för forumet eller trådarna.

Du eller en gruppmedlem kan skapa flera forum på ett gruppdiskussionsforum.