Os yw eich cwrs yn defnyddio grwpiau i annog myfyrwyr i gydweithio ar waith cwrs, gallwch hefyd gynnwys dolenni i adnoddau grŵp i’w helpu i gyfathrebu. Er enghraifft, gallwch greu cylch trafod grŵp arbennig sydd ar gael i aelodau grŵp cwrs yn unig.

Yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol, mae cylchoedd trafod grŵp ar wahân i’r cylch trafod grŵp rheolaidd. Gall aelodau grŵp greu a rheoli eu fforymau eu hunain.

Enghraifft: Rydych yn neilltuo myfyrwyr i grwpiau, ac yn darparu pob grŵp â phroblem neu sefyllfa i’w harchwilio a datblygu i gyflwyniad dosbarth. Gall y grwpiau ddefnyddio’r offeryn sgwrsio a’u cylchoedd trafod grŵp i drafod syniadau a dewisiadau pynciau. Gallant hefyd ddefnyddio eu cylchoedd trafod grŵp i bostio dolenni’r we a gall aelodau bostio atebion ar eu gwerth. Hefyd, gallant ddefnyddio’r cylch trafod grŵp i rannu tasgau a choethi’r amlinelliad. Mae aelodau'n postio rhannau o'r cyflwyniad ac mae pob aelod yn postio ymatebion ynghylch defnyddioldeb, gramadeg a llif y gwaith ac yn cytuno ar y cynnyrch terfynol.

Galluogi trafodaethau grŵp

Pan fyddwch yn creu grŵp cwrs, galluogwch yr offeryn bwrdd trafod i helpu grwpiau i gydweithredu a chyfathrebu.

  1. Ar y dudalen Creu Grŵp, dewiswch y blwch ticio ar gyfer Cylch Trafod yn yr adran Argaeledd Offer. Gallwch ganiatáu i aelodau greu fforymau.
  2. Dewiswch Cyflwyno.

Ar gyfer myfyrwyr, mae’r offeryn Cylch Trafod Grŵp yn ymddangos yn yr adran Fy Ngrwpiau ac ar dudalen gartref y grŵp.

Analluogi trafodaethau grŵp

Ni allwch ddileu cylch trafod grŵp heb ddileu’r grŵp, ond gallwch ei atal rhag bod ar gael. Ni thynnir postiadau sy’n bodoli eisoes—ond ni fyddant ar gael i aelodau’r grŵp.

Pan fyddwch yn gosod na fydd cylch trafod graddedig grŵp ar gael bellach, bydd y golofn raddau sy'n gysylltiedig â'r cylch trafod grŵp hwnnw yn aros yn y Ganolfan Raddau.

  1. Ar y Panel Rheoli, ewch ati i ehangu’r adran Defnyddwyr a Grwpiau a dewiswch Grwpiau.
  2. Newidiwch Modd Golygu i ON. Ar y dudalen Grwpiau, dewiswch Golygu yn newislen y grŵp.
  3. Ar y dudalen Golygu Grŵp, cliriwch y blwch ticio ar gyfer Cylch Trafod yn yr adran Argaeledd Offer.
  4. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fydd aelodau yn cael mynediad at hafan eu grŵp neu’r adran Fy Ngrwpiau, nid yw’r ddolen i’r cylch trafod grŵp bellach ar gael. Gallwch ddarparu’r offeryn eto ar unrhyw bryd.


Golygu gosodiadau trafodaeth grŵp

Yn ddiofyn, mae pob cylch trafod grŵp newydd yn defnyddio enw’r grŵp fel y teitl. Gallwch chi a'r holl aelodau a bennir i'r grŵp olygu enw'r fforwm a darparu disgrifiad.

Os ydych chi eisiau graddio cyfranogiad ar gylch trafod grŵp, gallwch olygu gosodiadau fforwm a galluogi graddio yn y fforwm neu edeifion. Yn wahanol i weithgareddau grŵp graddedig eraill, pan fyddwch yn gosod bwrdd trafod grŵp i’w raddio, bydd pob aelod yn cael ei raddio yn annibynnol o aelodau grŵp eraill. Rhaid i bob aelod o’r grŵp wneud y nifer penodedig o bostiadau i ennill ei radd ef neu hi. Nid ydych yn aseinio gradd grŵp ar gyfer cyfraniadau i’r cylch trafod grŵp.

  1. Ar y Panel Rheoli, ehangwch yr adran Offer y Cwrs a dewiswch Cylch Trafod.
  2. Ar y dudalen Cylch Trafod, mae’r cylch trafod cwrs a’r holl gylchoedd trafod grŵp yn ymddangos. Dewiswch gylch trafod grŵp.
  3. Ar y dudalen Cylch Trafod nesaf, dewiswch Golygu yn newislen y fforwm.
  4. Ar y dudalen Golygu Fforwm, gallwch olygu’r holl osodiadau, gan gynnwys yr enw a’r disgrifiad, sy’n ymddangos yn y golofn Disgrifiad ar y dudalen cylch trafod grŵp. Gallwch olygu argaeledd y fforwm a galluogi graddio ar gyfer y fforwm neu edeifion.

Gallwch chi neu unrhyw aelod o’r grŵp greu mwy o fforymau mewn cylch trafod grŵp.