This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Använd verktyget Kontakter för att lägga till profilinformation om dig själv och annan personal för deltagarna. Du kan tillhandahålla information om kontorstider, telefonnummer och andra länkar för att hjälpa deltagarna hitta de personer som har viktiga roller i din kurs.

Du kan använda mappar för att organisera profilerna. Du kan till exempel skapa en assistentmapp och lägga alla assistentkontakter i den.


Skapa eller redigera en kontakt

 1. Gå till kursmenyn och välj Verktyg > Kontakter. Du kan också hitta sidan genom att gå till Kontrollpanelen > Kursverktyg > Kontakter.
 2. Klicka på Skapa kontakt. Redigera en kontakt genom att klicka på Redigera i objektmenyn.
 3. Ange nödvändig profilinformation på sidan Skapa kontakt. Fälten Expeditionsplats, Kontorstid och Anteckningar har en gräns på 255 tecken.
 4. Klicka på Ja för att göra profilen tillgänglig för deltagare. Om du klickar på Nej visas ingen av informationen som har angetts på sidan för deltagare.
 5. Klicka på Bläddra för att söka efter en bild att lägga till i profilen (valfritt). Den här bilden visas intill profilen på sidan Kontakter. Bildstorleken måste vara 150 X 150 pixlar.
 6. Om du vill lägga till en Personlig länk anger du URL:en för en kontakts hemsida. När du lägger till en URL, ange hela adressen och protokollet. Exempel: http://www.blackboard.com. Den här länken visas med profilen på sidan Kontakter.
 7. Klicka på Skicka.

Skapa eller redigera en kontaktmapp

 1. Välj ett mappnamn från listan på sidan Skapa mapp eller skriv in ett nytt namn.
 2. Redigera en mapp genom att klicka på Redigera i mappens meny.
 3. Ange en beskrivning i rutan Text.
 4. Klicka på Ja för att göra mappen tillgänglig.
 5. Klicka på Skicka.

Lägga till en kontaktlänk i kursmenyn

Du kan lägga till en länk till kursmenyn för direkt åtkomst till kontaktverktyget. Du kan även anpassa länkens namn.

 1. Ändra redigeringsläget till och klicka på plustecknet ovanför kursmenyn. Listan Lägg till menyobjekt visas.
 2. Klicka på Verktygslänk och ange ett namn för länken.
 3. Välj Kontakter från listan Typ.
 4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare.
 5. Klicka på Skicka.

Den nya verktygslänken visas sist i kursmenylistan. Tryck på och dra pilikonen för att flytta länken till en ny plats. Öppna länkens meny för att byta namn på den, ta bort den, dölja den från deltagare eller låta gäster få tillgång till länken.