Kursmeddelanden

Kursmeddelanden utgör privat och säker textbaserad kommunikation mellan kursmedlemmar i din kurs.

Även om det liknar e-post så måste du vara inloggad i kursen för att läsa och skicka kursmeddelanden. Meddelandeaktiviteten ligger kvar i systemet och du behöver inte vara orolig över att e-postadresserna är fel eller inte längre stämmer.

Du kan komma åt meddelanden på Kontrollpanelen > Kursverktyg > Kursmeddelanden eller från en anpassad länk som du lägger till i kursmenyn. Deltagare kan komma åt kursmeddelanden från den anpassade länken eller från sidan Verktyg.

Om du ser en lista till vänster där ditt namn visas kan du läsa och skicka meddelanden för alla dina kurser på sidan Meddelanden.

Om du ser ditt namn i det övre högra hörnet på sidan kan du komma åt nya meddelanden för alla dina kurser. Öppna menyn bredvid ditt namn och välj ikonen Uppdateringar. Du kan visa en lista över aviseringar om viktiga händelser och information i alla dina kurser och organisationer.

När du får ett nytt kursmeddelande visas en avisering i modulen Nyheter på fliken Mitt lärosäte och Hemsidan.

Både inkommande och utgående meddelanden sparas i kursmeddelanden i mapparna Inkorg och Skickat. Du kan inte byta namn på de här mapparna.

 

Om din institution tillåter detta kan du skapa personliga mappar för att hjälpa till att organisera dina kursmeddelanden. Standardinställningen är att användarna inte kan skapa personliga mappar och bifoga filer.

Du kan ta bort ett meddelande men det går inte att ångra åtgärden.

Skrivskyddade kursmeddelanden för deltagare

Varje lärosäte har olika kommunikationsinställningar och policyer. Vissa lärosäten kanske vill begränsa hur deltagarna kommunicerar med andra i sina kurser. Ditt lärosäte kan välja att inte tillåta deltagare att svara på eller skapa meddelanden i sina kurser. Du kan inte aktivera och inaktivera den här inställningen i dina enskilda kurser.

Om den här inställningen är aktiv kan deltagarna endast läsa meddelanden som andra roller skickar, till exempel lärare och assistenter. Deltagare kan inte heller vidarebefordra meddelanden som de får.

Arbetsflöde för lärare

När kursmeddelanden är skrivskyddade för deltagare får du en avisering när du skapar ett meddelande.

Arbetsflöde för deltagare

När deltagare visar sina ursprungliga kursmeddelanden har alternativen Skapa meddelande, Svara och Vidarebefordra tagits bort.

Lägga till en länk till kursmeddelanden i kursmenyn

Du kan lägga till en länk i kursmenyn för direkt åtkomst till kursmeddelanden. Du kan även anpassa länkens namn.

  1. Klicka på ikonen Lägg till menyobjekt ovanför kursmenyn i redigeringsläget för att öppna menyn.
  2. Klicka på Verktygslänk och ange ett namn.
  3. Välj alternativet Meddelanden på menyn Typ.
  4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare om du är redo att visa den för deltagarna.
  5. Klicka på Skicka.

När du har skickat in visas en länk till kursmeddelanden i kursmenyn. Du kan ändra ordning på länkar, samt visa och dölja länkar från deltagare.

Mer information om att ordna om kursmenyn