Öppna kommunikationen och engagera dina deltagare med onlinediskussioner.

Diskussioner är ett bra sätt att få deltagare att tänka kritiskt om sitt kursarbete och utbyta idéer med varandra. Du kan skapa diskussioner som handlar om enskilda kurslektioner eller om kursen i allmänhet. Som lärare äger du diskussionerna. När du har startat en diskussion kan du lämna egna kommentarer för att vägleda deltagarna.

Den vanligaste formen av interaktion i en onlinekurs sker via diskussioner som startas av en lärare. Deltagande och interaktion i diskussioner händer inte på ett naturligt sätt. Du måste medvetet bygga in det i dina kurser. För att uppmuntra till engagerande kvalitetsdiskussioner bör du vara noga när du skapar diskussionsfrågor och uppmuntra till efterforskningar.


Utveckla framgångsrika onlinediskussioner

Hjälp deltagarna att känna sig bekväma och ge dem riktlinjer när de börjar delta i diskussioner.

Använd de här fyra stegen för att utveckla framgångsrika onlinediskussioner i syfte att bygga upp en gemenskap och genomföra uppgifter.

 1. Fastställ deltagandekraven.
  • Dela med dig av dina förväntningar. Skapa en diskussion där deltagarna kan läsa om nätetikett och komma åt information om bedömning.
  • Du kan ge exempel på korrekt online-interaktion och uppmuntra korrekt beteende med hjälp av offentligt beröm.
 2. Skapa en effektiv fråga.
  • Införliva multimedieresurser i dina frågor för att undvika en enformig textbaserad interaktion. Med hjälp av populära tjänster som YouTube™ kan du be deltagarna att se på ett videoklipp och be om deras åsikter.
 3. Uppmuntra nya idéer.
  • Om diskussionsinläggen är för samstämmiga och inte innehåller tillräckligt mycket ifrågasättande av idéer kan du prova att ordna en debatt där deltagare med efternamn som börjar på A–M får stötta en sida och N–Ö får stötta den andra.
 4. Granska.
  • Se till att deltagarna vet att du är närvarande. Be om förtydligande, resurser eller bidrag från tysta deltagare.

Åtkomst till diskussioner

Du kan låta användarna komma åt diskussioner på flera sätt. Du kan lägga till en anpassad länk i kursmenyn och i en kursyta. När du tillhandahåller en länk till diskussioner på en kursyta kan deltagarna komma åt verktyget vid sidan av annat kursinnehåll.

Kontrollpanelen ska du som lärare visa avsnittet Kursverktyg och klicka påDiskussionsforum. Från den här länken kommer du åt kursdiskussionsforumet och gruppdiskussionsforumen för grupperna i din kurs.

Struktur för diskussionsforum

Det är viktigt att planera och strukturera ditt innehåll, men även att ge onlinediskussioner struktur.

På den huvudsakliga diskussionsforumsidan finns en lista över forum. Ett forum är där deltagarna diskuterar ett ämne eller en grupp relaterade ämnen. Användare kan skapa flera trådar i varje forum. I en tråd finns det första inlägget och alla svar på det. Du kan skapa forum och trådar för att organisera diskussioner i enheter eller ämnen som är relevanta för din kurs.

Mer information om forum

Mer information om trådar

Diskussioner visas i följd så att alla kursmedlemmar kan följa med i konversationen.


Diskussionsforumsidan

Diskussionsforumet brukar öppnas från kursmenyn, men du kan tillhandahålla en länk till det i en annan kursyta, som en innehållsyta.

På sidan Diskussionsforum finns en lista över alla forum du har skapat. Du måste skapa ett eller flera forum innan deltagarna kan påbörja meddelandetrådar. Du kan även söka efter diskussionsinnehåll. Som standard är sökfältet dolt, för att spara plats på skärmen.

 1. Klicka på kolumnrubriken för att ordna listan efter kolumn.
 2. Klicka på en forumrubrik för att visa inläggen i det forumet. Forumrubriker i fetstil innehåller olästa inlägg.
 3. Du kan visa det totala antalet inlägg, antalet olästa inlägg, antalet svar och antalet användare för varje forum. För att snabbt komma åt forumets olästa inlägg kan du klicka på länken i kolumnen Olästa inlägg.