Anslag är ett perfekt sätt att lägga upp tidskänslig information som är viktig för att deltagarna ska klara kursen. Lägg till anslag för de här kursaktivitetstyperna:

 • Förfallodagar för uppgifter och projekt
 • Förändringar i din kursbeskrivning
 • Rättningar/förtydliganden av material
 • Provscheman

Du lägga till, redigera och ta bort anslag på sidan Anslag. När du lägger till ett anslag kan du även skicka det till deltagarna i din kurs via e-post. Deltagarna får anslaget även om de inte loggar in i din kurs.

Video: Create Announcements


Watch a video about creating announcements

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create announcements shows how to create an announcement in Blackboard Learn.


Skapa ett anslag

Anslag visas i den ordning du lägger upp dem. Det senaste anslaget visas först.§

 1. I kontrollpanelen, gå till Kursverktyg > anslag.
 2. Välj alternativet Skapa anslag.
 3. Ange ett ämne som sedan visas som anslagets rubrik på sidan Anslag.
 4. Skriv in ditt meddelande.
 5. I avsnittet Alternativ för webbanslag kan du välja att begränsa anslaget enligt datum:
  • Om du väljer Ingen datumbegränsning visas anslaget tills du tar bort det.
  • Om du väljer Datumbegränsning markerar du kryssrutorna Visa efter och Visa t.o.m. för att aktivera alternativen för datum och tidpunkt. Ange inställningar för datum- och tidsbegränsning. Om du vill visa ett anslag från och med ett visst datum klickar du på kryssrutan Visa efter och anger datum och tid, men du ska inte markera kryssrutan Visa tills.
 6. Välj kryssrutan E-postanslag för att skicka ett e-postmeddelande med anslaget till alla kursmedlemmar, som omfattar deltagare, lärare och assistenter. Det här alternativet visas endast om du har en giltig e-postadress i systemet.

  Välj det här alternativet om ditt anslag har inbäddade filer eller bilder.

  Användare som valde att inte få anslagsaviseringar via e-post kommer att få det här anslagsmeddelandet. Ditt lärosäte bestämmer om det här alternativet är tillgängligt. E-postanslag visar ditt namn men skickas från ett automatiskt ”svara ej”-konto.

  Det här alternativet fungerar inte om du har valt att publicera anslaget längre fram. Du får ett felmeddelande och måste avmarkera kryssrutan för e-postanslag.

 7. Du kan även klicka på Bläddra i avsnittet Kurslänk för att länka till en kursyta, ett verktyg eller ett objekt.

  Om ett anslag är länkat till en kurs som inte är tillgänglig är anslaget inte tillgängligt för deltagare.

 8. Klicka på Skicka.

Mer information om e-postanslag

När du och deltagarna visar anslag i en kurs visas alla inbäddade bilder, videor, länkar, formatering och bifogade filer på rätt sätt. I ett e-postanslag är det möjligt att en del innehåll inte visas eller fungerar som du har tänkt dig. I den här tabellen granskar du innehållet eller formateringen i kombination med alternativet Skicka en kopia av det här anslaget omedelbart för att visa resultaten.

Kom ihåg: Ditt lärosäte bestämmer om alternativet för e-postanslag är aktiverat.

Funktioner som visas i e-postanslag
Typ av innehåll eller formatering som läggs till Visas med e-postanslag aktiverat? Visas i ett e-postmeddelande om deltagarna har valt alternativet men med e-postanslag inaktiverat?
All formatering i den första raden i redigeraren, till exempel teckenformatering, numrerade listor och punktlistor samt rubriker Ja Ja
Bild Ja Nej
Länk Ja och länken öppnas Ja och länken öppnas
Bifogade filer Ja, och en användare kan öppna eller ladda ner filen Visas men en användare kan inte öppna eller ladda ner filen
YouTube-video, inbäddad Nej Nej
YouTube-video, indexbild Ja Ja
Kurslänk Nej Nej

Om du skapar ett anslag i en otillgänglig kurs och väljer att skicka ett e-postanslag skickas e-postmeddelandet till alla användare i kursen. Om du skapar ett anslag i en otillgänglig kurs och inte väljer att skicka ett e-postanslag skickas inte ett e-postanslag när du sedan öppnar kursen för deltagarna.


Ändra ordning på anslag

På sidan Anslag kan du använda fältet för att ändra plats på och prioritera dina anslag. Dra fältet för att flytta anslag till nya platser på sidan. Flytta prioriterade anslag ovanför fältet för att fästa dem högst upp i listan och förhindra att nya anslag lägger sig ovanför dem.

Deltagarna får se anslagen i den ordning som du har valt. Deltagarna kan inte se fältet och kan inte flytta på anslag.


Redigera och ta bort anslag

Om du vill redigera eller ta bort ett anslag klickar du på Redigera eller Ta bort på anslagets meny. Borttagningsåtgärden är slutgiltig och går inte att ångra.

Om du har valt att skicka ett e-postanslag och redigerar anslaget efter att du har publicerat det, skickas ytterligare ett e-postmeddelande.

När en annan person, till exempel din lärarassistent, redigerar ett anslag som du har publicerat ersätts ditt namn.

Om du redigerar ett anslag utan datumbegränsningar ändras publiceringsdatumet och publiceringstiden till aktuellt datum och tid efter att du har publicerat. Om du vill behålla det ursprungliga publiceringsdatumet och publiceringstiden väljer du Datumbegränsning och det ursprungliga publiceringsdatumet och publiceringstiden visas under Visa efter.