Funktionen är beroende av en tjänst som är tillgänglig baserat på region. Det är även ditt lärosäte som bestämmer om den här funktionen ska vara tillgänglig. Kontakta lärosätets administratör för mer information.

Onlinekurser hjälper dig att få kontakt med deltagare och andra kursmedlemmar från olika platser. Även om onlinemiljön är praktisk behöver lärare ofta hitta nya sätt för att engagera deltagare i materialet utan hjälp av konversationer ansikte mot ansikte. Om du inte kan träffa deltagarna offline, kan du använda ljud- eller videoinspelningar för att bygga upp relationer och erbjuda personliga interaktioner med kursdeltagare.

Du hittar inspelningsalternativet i redigeraren i området Återkoppling för bedömda objekt i båda kursvyerna. I det här ämnet får du reda på mer om hur du spelar in återkoppling i dina Blackboard Learn-kurser.


Spela in återkoppling

Du kan bädda in ljud- och videoinspelningar med återkoppling när du bedömer försök. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Inspelningar kan hjälpa dig att kommunicera med deltagare i kurser utan fysiska träffar eller diskussioner. Video- och ljudinspelningar kan tillsammans med textåterkoppling ge deltagare användbar, konkret och mer personlig återkoppling för deras inlämningar.

Ljud- och videoåterkoppling stöds i nuläget inte vid bedömning med kriterier. Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Du kan börja bedöma försök på flera sätt. Leta upp det försök som du vill bedöma och öppna sidan Resultatöversikt.

Du kan även börja bedöma från ett försök. I sidopanelen för bedömning klickar du på nedåtpilen för att utöka panelen. Välj ikonen för redigering som representeras av bokstaven A längst ner i rutan Återkoppling till deltagare. Redigeraren öppnas i ett popup-fönster.

I fönstret Återkoppling till deltagaren ska du klicka på ikonen Lägg till innehåll i den sista raden i redigeraren. Den här åtgärden öppnar ett nytt fönster där du ska välja alternativet Infoga från webbkamera.

Den här funktionen är endast synlig för icke-automatiserad återkoppling. Alternativet ”Infoga från webbkamera” visas endast i fönstret Lägg till innehåll för anpassad, individuell återkoppling.

Du måste ge webbläsaren behörighet att använda ljud och bild när du öppnar inspelningsfönstret för första gången.

I fönstret som öppnas väljer du kameraikonen i inspelningsgränssnittet för att aktivera kameran. Om kameran inte har aktiverats spelar verktyget endast in ljud när du startar inspelningen. Klicka på knappen Spela in när du är redo att spela in ljud- och videoåterkoppling.

  1. Gör dig redo att spela in när verktyget räknar ner. Du kan göra en inspelning som är upp till fem minuter lång.
  2. Välj Pausa inspelning för att stoppa och fortsätta inspelningen av din återkoppling eller välj Stoppa inspelning för att granska inspelningen och spara eller kasta den. Du kan ta bort inspelningen och börja om igen om du vill spela in en ny.
  3. Välj Spara och avsluta om du är klar med inspelningen och vill dela den med deltagaren.
  4. Byt sedan namn på inspelningen och lägg till en alternativtext för att göra den tillgänglig för alla användare. Systemet använder tid och datum för inspelningen som standard för de här fälten.
  5. Välj Infoga inspelning för att slutföra processen och infoga återkopplingen i redigeraren.

Återkopplingsinspelningar är unika för varje deltagares inlämning. Du kan inte ladda ner, dela eller återanvända inspelningar som har skapats i återkopplingsredigeraren.

Vill du komma åt en inspelning som du skickat till en deltagare? Välj Visa resultatöversikt från en deltagarcell i Kursadministration och resultat.

Inspelningsfiler

Inspelningsfiler ingår inte i kursarkiv eller säkerhetskopior, även om filbindningen behålls. Inspelningen borde visas i fönstret för datalagring när kursen återställs på samma Blackboard Learn-system. Kontakta din administratör för mer specifik information om datalagring på ditt lärosäte.

Du kan kopiera en kurs med användare och behålla resultat och inspelningsfiler. Välj Kopiera kurs med användare (Exakt kopia) på sidan Kopiera kurs och alla användarinspelningar, inklusive inspelningsfiler och bindningar kopieras till den nya kursen.


Vad ser deltagarna?

Deltagare kan komma åt inspelningen med resultatuppgifter och eventuell annan feedback du lämnar från objektet eller Mina resultat. Inspelningarna strömmas till deltagarnas enhet och de behöver inte ladda ner något. Deltagarna kan spela upp inspelningarna med de flesta moderna webbläsare utan extra pluginprogram eller tillägg. Deltagare kan inte ladda ner eller spara inspelningar.