Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att medlemmarna kan kommunicera på ett effektivt sätt. Du kan lägga upp information, ha diskussioner och dela dokument. Organisationer är en perfekt plats att få kontakt med andra användare som delar dina intressen eller aktiviteter utanför schemat. Ditt lärosäte bestämmer vem som kan skapa organisationer.

Sök och gå med i organisationer

Välj fliken Community första gången som du loggar in på Blackboard Learn. Du kan söka efter organisationer eller bläddra i listan över tillgängliga organisationer för din institution. En lista över de organisationer som du redan har gått med i visas också på sidan.

När du söker efter eller bläddrar igenom organisationer visas en lista över matchande och tillgängliga organisationer. Gå med i en tillgänglig organisation genom att öppna organisationens meny och klicka på Skriv in dig.

Om du klickar på en organisation öppnas organisationens hemsida. Du måste vara med i en organisation för att kunna se allt innehåll och alla verktyg i den.


Hantera en organisation

Om du är organisationsledare kan du hantera en organisation på samma sätt som en kurs. I de här ämnena beskrivs hur du hanterar en kurs, men informationen gäller även för organisationer.

Mer information om att hantera verktygen som medlemmarna har tillgång till

Mer information om att skapa innehåll

Mer information om att använda meddelanden för att kommunicera med andra

Mer information om att hantera inskrivning