Uppmuntra tänkvärda bidrag med bedömda diskussioner.

Diskussioner stärker deltagarens förmåga att tänka kritiskt, uttrycka sina tankar på ett tydligt sätt och kommunicera med andra. Med hjälp av bedömda diskussioner kan du analysera de här färdigheterna som en del av varje deltagares kursresultat. Visa deltagare vilka av deras bidrag som är bra och vilka som kan förbättras genom att ge dem ett resultat.

Varför ska jag bedöma en diskussion?

Du kanske tycker att det är tvetydigt att bedöma en deltagares medverkan i diskussioner. Hur skiljer du på en deltagare som är aktiv men inte för diskussionen framåt och en deltagare som pratar mindre ofta men påverkar mer?

När deltagarna är med i diskussioner skapas ett permanent register över deras deltagande. Men innan du börjar måste du ha rimliga förväntningar på vad en onlinediskussion kan åstadkomma. På grund av onlinemiljöns egenskaper kan det ta längre tid innan välformulerade idéer kommer fram i diskussioner. Deltagare behöver få praktiska diskussionsmöjligheter samt lämpliga och konstruktiva svar gällande deras bidrags kvalitet. Med en granskning får de reda på hur de har presterat och kan förbättra sina framtida interaktioner.


Aktivera diskussionsbedömning

Du kan tilldela diskussionsresultat i ett forum eller en tråd. Du kan tilldela resultat utifrån deltagarnas medverkan, kvaliteten på deras inlägg eller en kombination av båda två. Du kan skapa kriterier i förväg och använda dem när du bedömer forum och trådar.

När du skapar eller redigerar ett forum kan du aktivera bedömningsalternativen. När du aktiverar bedömning skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat.

Resultatinställningar visas på sidorna Skapa forum och Redigera forum.

 1. Klicka på Bedöm diskussionsforum och ange ett poängvärde för att utvärdera deltagarnas prestationer i hela forumet.
 2. Om du vill utvärdera deltagarnas prestationer i varje tråd väljer du Bedöm trådar.
 3. Alternativt markerar du kryssrutan för Visa deltagare med statusen har inte bedömts och väljer antalet inlägg som krävs för att visa deltagare med statusen Har inte bedömts. Med den här inställningen visas ikonen för Behöver bedömas i Kursadministration och resultat efter att varje deltagare har gjort det angivna antalet inlägg. Inläggen placeras även i kön på sidan Behöver bedömas. Om du väljer ett bedömningsalternativ och INTE markerar kryssrutan kommer inte ikonen Behöver bedömas att visas i Kursadministration och resultat och inlägg kommer inte att visas på sidan Behöver bedömas. I Kursadministration och resultat visas deltagarnas försök med Pågår-ikonen när de gör ett inlägg.

  Om du väljer tre inlägg från listan och en deltagare skickar in två så kommer Pågår-ikonen att visas i cellen i Kursadministration och resultat samt i diskussionsforumet tills det angivna antalet inlägg är uppnått.

 4. Du kan även öppna menyn Lägg till kriterier för att välja kriterier.

Inaktivera diskussionsbedömning

Du kan inaktivera bedömning för bedömda forum och trådar även om det finns resultat.

 1. På sidan Redigera forum ändrar du bedömningsalternativet till Ingen bedömning av forum.
 2. Klicka på Skicka. Om du redan har tilldelat resultat för ett forum eller trådarna i det, visas ett varningsmeddelande med information om att alla befintliga resultat tas bort. Det går inte att ångra den här åtgärden.
 3. Klicka på OK för att fortsätta eller klicka på Avbryt för att spara objekten i Kursadministration och resultat.

Aktivera trådbedömning

Om du väljer att bedöma trådar i ett forum bestämmer du från tråd till tråd om den ska bedömas eller inte. Om du väljer alternativet Bedöm trådar kan deltagare inte skapa nya trådar.

 1. På sidan Skapa tråd markerar du kryssrutan Bedöm tråd och anger Möjliga poäng. Du avgör när inlägg får statusen behöver bedömas. Markera kryssrutan för Visa deltagare med statusen ”behöver bedömas” och välj antal inlägg i listan.
 2. Klicka på Skicka.
 3. I forumet visas alternativet Bedöm tråd i trådens kolumn Resultat.

Du kan även aktivera trådbedömning direkt från trådlistan i ett forum.

 1. Klicka på Resultat i en tråds Resultatkolumn.
 2. Ange Möjliga poäng.
 3. Klicka på Skicka. Alternativet Bedöm tråd visas i trådens kolumn Resultat.

Bedöm forumdeltagande

Du kan tilldela diskussionsresultat för att utvärdera deltagarnas prestation i ett forum. Endast användare med en roll som administratör eller bedömare kan tilldela resultat för inlägg. Bedömare kan inte se sitt eget arbete.

 1. Klicka på Bedöm diskussionsforum i ett forum där du har aktiverat bedömning.
 2. Öppna sidan Bedöm diskussionsforumets användare och välj Resultat på en deltagarrad. Deltagarens inlägg räknas i kolumnen Inlägg.
 3. På sidan Bedöm diskussionsforum visas deltagarens inlägg i det här forumet. Eftersom du kan tilldela ett forumresultat utifrån flera trådar inkluderas alla meddelanden som en deltagare lagt upp i granskningen. I innehållsramen utvärderar du den markerade deltagarens inlägg. I sidpanelen för bedömning anger du ett resultat. Om du har kopplat ett kriterium till det här forumet visar du och slutför kriteriet.

  Sidpanelen för bedömning innehåller följande områden:

  • Forumstatistik: Visa information om en deltagares inlägg, till exempel Totala inlägg, Datum för senaste inlägg, Genomsnittlig inläggslängd och Genomsnittlig ordningsföljd.
  • Klicka på nedåtpilen bredvid den aktuella deltagarens namn för att visa en lista och välja en deltagare med inlägg som är redo för bedömning. Den valda deltagarens inlägg visas i innehållsramen. Använd pilarna åt vänster och höger för att navigera till föregående eller nästa deltagare.
  • Ange ett resultat i fältet Resultat.
  • Du kan skriva återkoppling för deltagaren i textrutan Återkoppling. Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med din återkoppling i redigeraren medan du gör bedömningen. I avsnittet Lägg till anteckningar kan du göra anteckningar som endast visas för dig – forumshanteraren – och rollen bedömare. Det finns två ikoner efter rutan Återkoppling där du kan komma åt redigeraren och stavningskontroll.
 4. Klicka på Förhandsgranska utskrift för att öppna sidan i ett nytt fönster som är anpassat för utskrift. Inläggen skrivs ut i den ordning de visas på sidan. Om du vill välja vilka inlägg som ska visas samt ordningen på dem kan du filtrera och sortera inläggen med hjälp av alternativet Filter och alternativen Sortera efter och Ordna.
 5. Ändra ett befintligt resultat genom att klicka på rutan Resultat och ändra resultatet.
 6. Klicka på Skicka för att lägga till resultat, återkoppling och bedömningsanteckningar i Kursadministration och resultat. Resultatet visas på sidan Bedöm diskussionsforumets användare.

Bedöma en tråd

Du kan tilldela diskussionsresultat för att utvärdera deltagarnas prestation i varje tråd.

 1. Öppna forumet som innehåller tråden som du vill bedöma.
 2. Byt till Listvy och klicka på Bedöm tråd i trådens rad.
 3. Öppna sidan Bedöm användare av diskussionstråd och välj Resultat i en deltagares rad.
 4. Utvärdera och bedöm deltagarens tråddeltagande med samma steg som användes för att bedöma forumsdeltagande.

Skicka e-post till deltagare när du bedömer diskussioner

När du tilldelar resultat kan du använda e-postverktyget i diskussioner för att kontakta deltagare.

 1. Öppna ett forum eller en tråd.
 2. Markera kryssrutorna bredvid de deltagare som du vill skicka e-post till på sidan Bedöm användare av diskussionstråd eller sidan Bedöm diskussionsforumets användare.
 3. Välj E-post.
 4. På sidan E-posta till forumdeltagare redigerar du vid behov ämnet.
 5. Skriv en fråga eller återkoppling i rutan Meddelande.
 6. Klicka på Skicka.

Bedöma en gruppdiskussion

Till skillnad från andra bedömda gruppaktiviteter bedöms alla medlemmar individuellt när du ställer in att gruppdiskussionsforumet ska bedömas. Varje gruppmedlem måste göra det angivna antalet inlägg för att få ett resultat. Du sätter inte ett gruppresultat för bidrag till gruppdiskussionsforumet.

Mer information om gruppdiskussioner