Kursdeltagare

Du kan visa kursinskrivningar på två sätt:

I deltagarförteckningen kan du visa en sökbar lista över deltagare som är inskrivna i din kurs. Du kommer åt deltagarförteckningen via sidan Verktyg för din kurs.

På sidan Användare kan du visa, söka efter och skriva in användare. Öppna sidan Användare genom att gå till Kontrollpanel > Användare och grupper > Användare.

Sidorna Deltagarförteckning och Användare tar information från systemets verktyg för personlig information. Deltagare kan se sin personliga information via panelen Verktyg på alla flikar eller via länken Inställningar i menyn bredvid deras namn i sidhuvudet. Deltagarna kan välja vilken information som visas i användarkatalogen och kursdeltagarförteckningen.

Din institution avgör om personlig information, användarkatalogen och deltagarförteckningen är tillgängliga.