Kursens deltagarförteckning

Du kan visa kursinskrivningar på två sätt:

I deltagarförteckningen kan du visa en sökbar lista över deltagare som är inskrivna i din kurs. Du kommer åt deltagarförteckningen via sidan Verktyg för din kurs.

På sidan Användare kan du visa, söka efter och skriva in användare. Gå till sidan AnvändareKontrollpanel > Användare och grupper > Användare.

Sidorna Deltagarförteckning och Användare tar information från systemets verktyg för personlig information. Deltagare kan se sin personliga information via panelen Verktyg på alla flikar eller via länken Inställningar i menyn bredvid deras namn i sidhuvudet. Deltagarna kan välja vilken information som visas i användarkatalogen och kursdeltagarförteckningen.

Din institution avgör om personlig information, användarkatalogen och deltagarförteckningen är tillgängliga.