Hvis du bruker grupper i emnet ditt for å oppfordre til samarbeid om emnearbeid, kan du også ta med lenker til gruppeverktøy for å hjelpe studentene med å kommunisere. For eksempel, kan du opprette en spesial gruppediskusjonstavle som er kun tilgjengelig for medlemmer av en emnegruppe.

I Original-emnevisningen er diskusjonstavler for grupper atskilt fra de vanlige diskusjonstavlene for emner. Gruppemedlemmer kan opprette og administrere sine egne forumer.

Eksempel: Du velger grupper og gir hver gruppe et problem eller en situasjon de må undersøke og bruke som grunnlag for en presentasjon for klassen. Gruppene kan bruke chatteverktøyet og diskusjonstavlene sine for å utveksle ideer og diskutere valg av tema. De kan også bruke deres gruppediskusjonstavler for å publisere nettlenker og medlemmer kan publisere svar på deres verdi. I tillegg kan de bruke gruppediskusjonstavlen for å dele opp oppgaver og finpusse disposisjonen. De ulike medlemmene publiserer deler av presentasjonen, og alle medlemmene publiserer innlegg om nytteverdi, grammatikk og språklig flyt, samt blir enige om sluttproduktet.

Aktiver gruppediskusjoner

Når du oppretter emnegrupper, kan du aktivere verktøyet for diskusjonstavler for å hjelpe gruppene med å samarbeide og kommunisere.

  1. Merk av for Diskusjonstavle i Verktøytilgjengelighet-delen på Opprett gruppe-siden. Du kan tillate medlemmer å opprette forumer.
  2. Velg Send.

For studenter, Gruppediskusjonstavle-verktøyet vises i Mine grupper-delen og på gruppens hjemmeside.

Deaktiver gruppediskusjoner

Du kan ikke slette en gruppediskusjonstavle uten å slette den tilhørende gruppen, men du kan gjøre verktøyet utilgjengelig. Eksisterende innlegg fjernes ikke – de gjøres bare utilgjengelige for medlemmene i gruppen.

Når du gjør en diskusjonstavle som kan gis vurdering, utilgjengelig, bevares vurderingskolonnen som er tilknyttet diskusjonstavlen for gruppen, i vurderingssenteret.

  1. Utvid Brukere og grupper-delen i Kontrollpanel, og velg Grupper.
  2. Endre Redigeringsmodus til . Velg Rediger i menyen for gruppen på Grupper-siden.
  3. Fjern avmerkingen for Diskusjonstavle i Verktøytilgjengelighet-delen på Rediger gruppe-siden.
  4. Velg Send.

Når medlemmene åpner startsiden for gruppen eller Mine grupper-delen, kan de ikke se lenken til diskusjonstavlen deres lenger. Du kan når som helst gjøre verktøyet tilgjengelig igjen.


Rediger innstillingene for gruppediskusjoner

Som standard bruker hver nye gruppediskusjonstavle gruppens navn som tittel. Du og alle gruppemedlemmene kan redigere navnet på forumet og skrive en beskrivelse.

Hvis du vil vurdere deltakelsen i en gruppediskusjonstavle, kan du redigere et forums innstillinger og aktivere vurdering i forumet eller trådene. Når du angir at gruppediskusjonstavler skal vurderes, vurderes hvert medlem uavhengig av andre gruppemedlemmer – i motsetning til andre vurderte gruppeaktiviteter. Hvert gruppemedlem må oppfylle det oppgitte antallet innlegg for å få en vurdering. Du gir ikke gruppevurderinger for bidrag til gruppediskusjontavlen.

  1. Utvid Emneverktøy-delen i Kontrollpanel, og velg Diskusjon.
  2. Diskusjonstavlene for emnet og alle gruppene vises på Diskusjonstavle-siden. Velg diskusjonstavlen for en gruppe.
  3. Velg Rediger i menyen for forumet på Diskusjonstavle-siden.
  4. Rediger forum-siden kan du endre alle innstillingene, deriblant navn og beskrivelse, som vises i Beskrivelse-kolonnen på siden for gruppediskusjonstavlen. Du kan redigere forumets tilgjengelighet og aktivere vurdering av forumet eller trådene.

Du eller et gruppemedlem kan opprette flere fora i en gruppediskusjonstavle.