Prestationspanelen är ett bra verktyg som du kan använda för att övervaka deltagarnas framsteg under din kurs. På den här sidan visas en tabell med varje deltagares åtkomst- och utvecklingshistorik. Under terminens gång kan du snabbt se om deltagarna är inne på din kurs regelbundet, går igenom kursinnehållet och bidrar i diskussionsforumet. Den här informationen kan hjälpa dig att hitta deltagare som ligger utanför det normala deltagandeintervallet eller som behöver hjälp och uppmuntran.

Din institution avgör om prestationspanelen ska vara tillgänglig. Ditt lärosäte kan även inaktivera diskussionsforumsverktyget, vilket påverkar informationen som visas på prestationspanelen.

Visa diskussionsstatistik

Kontrollpanelen > Granskning > Prestationspanel

 1. På sidan Prestationspanel kan du se hur många forum en användare har gjort inlägg i. Klicka på en numrerad länk i kolumnen Diskussionsforum för att se mer information.
 2. Följande information visas på sidan Diskussionsforum:

  Sortera posterna efter en kolumn genom att klicka på kolumnrubriken.

  • Forum: Listar alla forum en användare har gjort inlägg i.
  • Totalt antal inlägg: Klicka på länken för att öppna en sida som visar en användares inlägg i det forumet.
  • Datum för senaste inlägg: Se när en användare var inne på forumet senast.
  • Genomsnittlig inläggslängd: Listar den genomsnittliga inläggslängden, i antal tecken.
  • Minimal inläggslängd: Listar den minimala inläggslängden, i antal tecken.
  • Maximal inläggslängd: Listar den maximala inläggslängden, i antal tecken.
  • Genomsnittlig inläggsplacering: Se en representation av en användares medverkan i trådarna.
  • Resultat: Klicka på länken i kolumnen för att öppna kolumnen i Kursadministration och resultat, om det finns ett resultat.
 3. Klicka på en forumrubrik i kolumnen Forum för att öppna en samlingssida som visar alla inlägg från en användare i det forumet.

Du kan även kommunicera med en klassdeltagare via den här sidan. Klicka på Skicka e-post till användaren för att skicka ett e-postmeddelande via sidan Diskussionsforum.