Med e-postverktyget kan du skicka e-post till andra personer i din kurs utan att starta ett externt e-postprogram, som Gmail, Hotmail eller Yahoo. Du kan skicka e-postmeddelanden till individuella användare eller en grupp användare.

Video: Send Email


Watch a video about sending email in Blackboard Learn

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Send Email shows how to use the Send Email tool.


Så fungerar e-post i Blackboard Learn

Blackboard Learn sparar ingen kopia av ditt e-postmeddelande, varken om du skickar eller tar emot ett meddelande. Alla e-postmeddelanden som du får från Blackboard Learn visas i din externa inkorg. Spara en kopia av viktiga meddelanden om du skulle behöva dem vid ett senare tillfälle.

Du kan skicka e-post till dessa användare:

 • Alla användare: Alla användare i din kurs
 • Alla grupper: Alla grupper i din kurs
 • Alla deltagaranvändare: Alla deltagare i din kurs
 • Alla assistentanvändare: Alla assistenter i din kurs
 • Alla läraranvändare: Alla lärare i din kurs
 • Alla observatöranvändare: Alla observatörer i din kurs
 • Välj användare: Välj användare i en lista
 • Välj grupper: Välj grupper i en lista
 • Enskild/utvalda observatöranvändare: Skicka e-post till en enskild observatör eller utvalda observatörer i din kurs

Mottagarna av respektive e-postmeddelande kan inte se de andra mottagarnas e-postadresser.


Komma igång med e-post

Blackboard Learn känner inte igen e-postadresser och filnamn med mellanslag eller specialtecken, till exempel ?, !, #, &, % eller $.

Kom ihåg att lägga till en ämnesrad för att meddelandet ska kunna skickas. Om du lämnar ämnesraden tom kan det hända att meddelandet inte skickas eller att det markeras som skräppost.

 1. Du kan hitta e-postverktyget i Blackboard på följande ställen:
  • Gå till kursmenyn och välj Verktyg > Skicka e-post.
  • Öppna kontrollpanelen och välj Kursverktyg > Skicka e-post.
  • Gå till fliken Mitt lärosäte, välj Verktyg > Skicka e-postmeddelande och välj en kurs.
 2. Klicka på en länk på sidan Skicka e-postmeddelande, så som Alla användare.
 3. För Välj användare eller Välj grupper väljer du mottagarna i rutan Tillgänglig att väljas och klickar på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Vald. Använd pilen åt vänster för att flytta en användare från mottagarlistan. Klicka på Invertera urval för att välja de användare vars namn inte är markerade och välja bort de användare vars namn är markerade.

  Välj flera användare i en lista genom att hålla ned Skift på en Windows-dator och klicka på den första och den sista användaren. Om du vill välja användare som inte förtecknas efter varandra trycker du på Ctrl och markerar varje respektive användare i listan. På en Mac håller du ned kommandotangenten istället för Ctrl. Du kan även använda funktionen Välj alla för att skicka e-post till alla användare.

 4. Skriv in ditt ämne. Du måste ange ett ämne för att meddelandet ska skickas.
 5. Skriv ett Meddelande.
 6. Klicka på Bifoga en fil för att bläddra efter en fil på din dator. Du kan bifoga flera filer i ditt meddelande.
 7. Klicka på Skicka.

När du har skickat ett e-postmeddelande visas ett meddelande med en lista över alla mottagare längst upp på sidan Skicka e-post. Meddelandet är inte en bekräftelse på att mottagarna har tagit emot meddelandet, utan bara att meddelandet har skickats.


Lägga till en e-postlänk på kursmenyn

Du kan lägga till en länk på kursmenyn så att du och dina deltagare har direktåtkomst till e-postverktyget. Du kan även anpassa länkens namn.

 1. Ändra redigeringsläget till och klicka på plustecknet ovanför kursmenyn. Listan Lägg till menyobjekt visas.
 2. Välj Verktygslänk.
 3. Ange ett namn på länken.
 4. Välj E-postadress i listan Typ.
 5. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare.
 6. Klicka på Skicka.

Den nya länken visas sist i kursmenylistan. Tryck på och dra pilikonen för att flytta länken till en ny plats. På länkens meny kan du byta namn på länken, radera den eller dölja den för deltagarna.


Felsökning

 • Din e-postadress visas inte förrän du själv väljer att göra den synlig för kursmedlemmarna. Välj pilen bredvid ditt namn i sidhuvudet för att öppna menyn > Inställningar > Personuppgifter > Ställ in sekretessalternativ. På den här sidan kan du välja vilken information du vill att kursmedlemmarna ska kunna se.
 • Du kan ändra den externa e-postadress som används i din kurs. Välj pilen bredvid ditt namn i sidhuvudet för att öppna menyn > Inställningar > Personuppgifter > Redigera personuppgifter. Skriv in den e-postadress du vill använda och klicka på Skicka. En del institutioner tillåter inte att användarna ändrar sin registrerade e-postadress. Kontakta din institution om du vill få mer information.
 • Det kan hända att e-postleverantörer, som Gmail, Hotmail och Yahoo, identifierar e-postmeddelanden från Blackboard som skräppost och antingen tar bort e-postmeddelandet automatiskt eller flyttar det till en skräppostmapp. Om du får problem kan du kontrollera dina alternativ och inställningar för skräppost.
 • För att undvika att e-post missbrukas i din kurs kan du styra vilka sändaralternativ som är tillgängliga för deltagare.

Mer information om hur du konfigurerar E-postinställningar i en kurs