Kursunuzda öğrenciler arasında ekip çalışmasını teşvik etmek amacıyla gruplar kullanılıyorsa grup araçlarına bağlantı ekleyerek öğrencilerin iletişimlerine yardımcı olabilirsiniz. Örneğin; yalnızca bir kurs grubunun üyelerinin erişebildiği özel bir grup tartışma panosu oluşturabilirsiniz.

Orijinal Kurs Görünümü'nde, grup tartışma panoları normal kurs tartışma panosundan ayrıdır. Bir grubun üyeleri kendi forumlarını oluşturabilir ve yönetebilir.

Örnek: Gruplara öğrenci atayabilir, her bir gruba incelemesi ve daha sonra bir sınıf sunumu geliştirmesi için bir sorun ya da durum verebilirsiniz. Gruplar, beyin fırtınası yapmak ve konu seçimleri üzerine konuşmak için sohbet aracını ve grup tartışma panosunu kullanabilir. Öğrenciler, aynı zamanda grup tartışma panolarını kullanarak web bağlantıları paylaşabilir ve üyeler bu kaynakları değerlendirmek için yanıt verebilir. Ayrıca, grup tartışma panosunu iş bölümü yapmak ve ana hatları geliştirmek için de kullanabilirler. Üyeler, sunum parçalarını yayınlayabilir ve tüm üyeler bu parçalarla ilgili kullanışlılık, dil bilgisi, akıcılık açısından yanıtlarını göndermenin yanı sıra son hali hakkında mutabakata varabilir.

Grup tartışmalarını etkinleştirme

Bir kurs grubu oluşturduğunuzda, grupların işbirliği içinde çalışması ve iletişim kurması için tartışma panosu aracını etkinleştirin.

  1. Grup Oluştur sayfasındaki Araç Kullanılabilirliği bölümünde bulunan Tartışma Panosu onay kutusunu işaretleyin. Üyelerin forum oluşturmasına izin verebilirsiniz.
  2. Gönder'i seçin.

Öğrenciler için, Grup Tartışma Panosu aracı Gruplarım bölümünde ve grubun ana sayfasında görüntülenir.

Grup tartışmalarını devre dışı bırakma

Grubu silmeden grup tartışma panosunu silemezsiniz. Ancak aracı kullanıma kapatabilirsiniz. Mevcut gönderimler kaldırılmaz, sadece grup üyelerinin kullanımına kapatılır.

Puanlanan bir tartışma panosunu kullanılamaz kıldığınızda, bu grup tartışma panosu ile ilişkilendirilmiş olan puan sütunu Not Merkezi'nde kalır.

  1. Denetim Masası'nda, Kullanıcılar ve Gruplar bölümünü genişletin ve Gruplar'ı seçin.
  2. Modu Düzenle'yi AÇIK olarak değiştirin. Gruplar sayfasındaki grup menüsünde Düzenle ögesini seçin.
  3. Grubu Düzenle sayfasındaki Araç Kullanılabilirliği bölümünde bulunan Tartışma Panosu onay kutusunu işaretleyin.
  4. Gönder'i seçin.

Üyeler gruplarının giriş sayfasına veya Gruplarım bölümüne eriştiğinde grup tartışma panosu bağlantısı artık görüntülenmez. Aracı dilediğiniz zaman yeniden kullanılabilir kılabilirsiniz.


Grup tartışması ayarlarını düzenleyin

Varsayılan olarak her yeni grup tartışma panosu grup adını başlık olarak kullanır. Siz ve atanmış olan grup üyeleri bu forum adını düzenleyebilir ve bir açıklama girebilirsiniz.

Bir grup tartışma panosunda, katılıma not vermek istediğinizde, forumun ayarlarını düzenleyebilir ve forum ya da konulara not vermeyi etkinleştirebilirsiniz. Not verilen diğer grup etkinliklerinin aksine, bir grup tartışma panosunu not verilebilecek şekilde ayarladığınız zaman, her bir üyeye grup üyelerinden bağımsız bir şekilde not verilir. Grup üyelerinden her birinin puan almaya hak kazanmak için belirtilen sayıda gönderide bulunması gerekmektedir. Grup tartışma panosuna yapılan katkılar için bir grup notu atayamazsınız.

  1. Kursu Denetim Masası'nda, Kurs Araçları bölümünü genişletin ve Tartışma Panosu'nu seçin.
  2. Tartışma Panosu sayfasında, kurs tartışma panosu ile grup tartışma panolarının tamamı görüntülenir. Grup tartışma panolarından birinin bağlantısını tıklatın.
  3. Tartışma Panosu sayfasının yanındaki forum menüsünde Düzenle ögesini seçin.
  4. Forumu Düzenle sayfasında, grup tartışma panosu sayfasında bulunan sütundaki Açıklama bölümünde görünen ad ve açıklama da dâhil olmak üzere tüm ayarları düzenleyebilirsiniz. Forum kullanılabilirliğini düzenleyebilir ve forum ya da konulara not vermeyi etkinleştirebilirsiniz.

Başka bir grup üyesi veya siz grup tartışma panosunda daha fazla forum oluşturabilirsiniz.