Konfigurera Ally

Vi sköter konfigurationen åt dig. Om du inte har Ally installerat, kontakta din Blackboard-representant eller skicka in en förfrågan på Behind the Blackboard.

För att bevilja åtkomst till lärosätesrapporten kan du begära att din Blackboard-representant lägger till specifika roller.


Åtkomst till Ally-konfiguration

Administratörer kan komma åt Konfiguration av Ally från Hemsidan. Välj Mer och välj Ally-konfigurationsverktyg.

Konfigurera kurser i Ally


Konfigurera kurser

Gå till din sida för Konfiguration av Ally och slå på Ally för alla kurser eller för en kurs i taget. Du bestämmer!

 1. Visa hur många av dina kurser som använder Ally.
 2. Aktivera eller inaktivera Ally för alla befintliga kurser. Bestäm i god tid om du även vill aktivera det för alla framtida kurser.
 3. Sök efter enskilda kurser eller filtrera alla kurserna efter aktiverat, inaktiverat och termin.
 4. Aktivera eller inaktivera Ally för enskilda kurser.

Aktivera eller inaktivera Ally för en enskild kurs

När Ally är på drar lärare och deltagare nytta av tillgänglighetspoängen, läraråterkopplingen och de alternativa format som Ally tillhandahåller.

Lärosätesrapporten är tillgänglig för samtliga kurser. Det spelar ingen roll om Ally är aktiverat eller inaktiverat för en kurs. Kursen visas i lärosätesrapporten.

Leta reda på den kurs du vill uppdatera under Konfiguration av Ally. Använd Sök-fältet och filtrera för att söka utefter kursnamn, kurs-ID och kurskod.

Välj Aktivera eller Inaktivera under kolumnen Aktiverad för att aktivera eller inaktivera Ally.

 • Ally är av: Välj Aktivera integration av kursgränssnitt för att aktivera
 • Ally är på: Välj Inaktivera integration av kursgränssnitt för att inaktivera

Aktivera eller inaktivera Ally för alla kurser

Är du osäker på om alla kurser använder Ally? Längst upp på konfigurationssidan för Ally ser du hur många av dina kurser som för närvarande använder Ally.

När Ally är på drar lärare och deltagare nytta av tillgänglighetspoängen, läraråterkopplingen och de alternativa format som Ally tillhandahåller.

Lärosätesrapporten är tillgänglig för samtliga kurser. Det spelar ingen roll om Ally är aktiverat eller inaktiverat för en kurs. Kursen visas i lärosätesrapporten.

Du kan aktivera eller inaktivera Ally i samtliga befintliga kurser från sidan Konfiguration av Ally. Välj Inaktivera/aktivera alla kurser och välj Inaktivera eller Aktivera.

Välj Aktivera i framtida kurser om du vill att Ally automatiskt ska vara aktivt i alla nya kurser.

Om du inte väljer detta är inte Ally aktiverat för nya kurser. Om du vill aktivera Ally vid ett senare tillfälle kan du aktivera Ally för enskilda kurser.

När du väljer att aktivera eller inaktivera i alla kurser måste du bekräfta ditt val. Välj Aktivera eller Inaktivera, beroende på ditt val. Välj Avbryt om du ändrar dig och inte vill ändra någonting.


Aktivera endast Ally för alla nya kurser

När Ally är på drar lärare och deltagare nytta av tillgänglighetspoängen, läraråterkopplingen och de alternativa format som Ally tillhandahåller.

Lärosätesrapporten är tillgänglig för samtliga kurser. Det spelar ingen roll om Ally är aktiverat eller inaktiverat för en kurs. Kursen visas i lärosätesrapporten.

Välj Aktivera i framtida kurser om du vill att Ally automatiskt ska vara aktivt i alla nya kurser.

Om du inte väljer detta är inte Ally aktiverat för nya kurser. Om du vill aktivera Ally vid ett senare tillfälle kan du aktivera Ally för enskilda kurser.

Konfigurera hjälpinställningar i Ally


Konfigurera Allys hjälpinställningar för användare

Konfigurera anpassade hjälpmeddelanden som visas i kanalerna Alternativa format och Läraråterkoppling. De anpassade hjälpmeddelandena kan användas för att peka ut befintlig dokumentation, dela kontaktinformation och så vidare till deltagare och lärare. När inget anpassat meddelande har konfigurerats pekar länkarna för Hjälp ut dessa sidor i hjälpen för Blackboard:

Det anpassade hjälpinnehållet kan konfigureras i gränssnittet Konfiguration av Ally och använder formatet Markdown för att hjälpa till att tillhandahålla ett strukturerat och tillgängligt meddelande.

 1. Gå till Konfiguration av Ally och välj Hjälpinställningar.
 2. Välj standard- eller anpassad hjälp både när det gäller hjälp för läraråterkoppling och alternativa format.
 3. Om du väljer det anpassade alternativet ska du redigera det Anpassade meddelandet.

  Använd formatet Markdown för att få till ett strukturerat (och tillgängligt) meddelande.

 4. Välj Spara ändringar.

Konfigurera experthjälp

Ge era lärare och deltagare enkel tillgång till ditt team med åtkomstexperter. Aktivera experthjälp för att lägga till ett sätt för era användare att begära hjälp direkt från alternativa format- och läraråterkopplingspanelerna.

När en begäran görs skickas ett e-postmeddelande som innehåller hjälpbegäran och information om den aktuella kursen, innehållsobjekt och användare till den e-postadress som du konfigurerar.

 1. Gå till Konfiguration av Ally och välj Hjälpinställningar.
 2. Välj Tillhandahåll anpassad hjälp både när det gäller hjälp för läraråterkoppling och alternativa format.
 3. Välj Aktivera experthjälp.
 4. Skriv in e-postadressen till ditt team med åtkomstexperter.
 5. Välj Spara ändringar.

Ally API-användaren för Blackboard Learn-integreringen måste få behörigheten ”Administrator Panel (Users) > Users” eller ”system.user.view” för att Ally ska kunna inkludera deltagarens namn och e-postadress i e-postmeddelandet med hjälpförfrågan. Ally API-användaren för Moodle-integrationen måste ges behörigheten "moodle/user:viewalldetails" för att tillåta att Ally inkluderar deltagarens namn och e-postadress i e-postmeddelandet med hjälpbegäran.

Anpassa Allys funktioner


Anpassa Allys funktionsflaggor

Du kan aktivera eller inaktivera funktioner för att anpassa Ally efter ditt lärosätes inställningar.

I Allykonfigurationska du bestämma vilka funktioner som du vill aktivera.

 1. Gå till Allykonfiguration och välj Funktioner.
 2. Hitta den funktion som du vill aktivera eller inaktivera och välj den.
  • Det alternativa formatet Översatt version: Deltagare kan ladda ner en översatt version av en originalfil.
  • Det alternativa formatet BeeLine Reader: Deltagare kan ladda ner ett alternativt format för BeeLine Reader.
  • Öppna lärarens återkoppling från lärosätesrapporten: Ge administratörer, funktionshinderstjänster och instruktionsdesigners åtkomst till lärarens återkoppling.
  • Läraråterkoppling för Rich Text Editor-innehåll: Lärare och administratörer kan komma åt återkoppling för innehåll som skapats i din LMS WYSIWYG-redigerare.

   Mer information om WYSIWYG-tillgänglighet för lärare

  • Ally-dataintegrering i Impact by Instructure (tidigare EesySoft):Lärosäten med en Impact by Instructure-licens kan tillåta mer detaljerad övervakning av interaktioner i fönstret för alternativa format, lärarens återkoppling och kurstillgänglighetsrapporten. Lärosäten kan använda dessa data för användningsrapporter och kampanjer i Impact by Instructure. Impact by Instructure-integreringen är inaktiverad som standard.

   Denna integrering kräver en Impact by Instructure-licens.

 3. Välj Aktivera eller Inaktivera om du vill aktivera eller inaktivera funktionen.

Konfigurera kurstillgänglighetsrapport

Konfigurera kurstillgänglighetsrapport för D2L

Registrera kund-ID, nyckel och hemlighet

 1. Logga in som administratör.
 2. Öppna Administratörsverktyg och välj Externa inlärningsverktyg.
 3. Öppna åtgärdsmenyn för Ally-lärosätesrapport.
 4. Välj Redigera länk
 5. Registrera kund-ID, nyckel och hemlighet.

  Om ”hemlighet” inte visas bör du ha fått den av din tekniska konsult under implementeringen. Anteckna även ditt kund-ID, vilket är numret mellan "v1/" och "/LTI" i webbadressen. Dessa värden behövs för konfigureringen av kurstillgänglighetsrapporten.

 6. Välj Avbryt.

Lägg till en ny länk

 1. Öppna Administratörsverktyg och välj Externa inlärningsverktyg.
 2. Välj Ny länk.
 3. Skriv in detta för Titel: Kursrapport från Ally.
 4. Använd ett av följande webbadresser som Verktygsleverantörens webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med det kund-ID som du registrerade.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. Kontrollera Tillåt användare att se den här länken.
 6. Välj radioknappen för länknyckeln/länkhemligheten.
 7. Använd nyckeln du har registrerat.
 8. Använd hemligheten du har registrerat.
 9. Kontrollera följande alternativ för Säkerhetsinställningarna:
  • Skicka verktygskonsumentinformation till verktygsleverantören
  • Skicka kontextinformation till verktygsleverantören
  • Skicka LTI-användar-ID och LTI-rollista till verktygsleverantör
 10. Välj Spara och Stäng.

Lägg till en kurstillgänglighetsrapport till en kurs

 1. Från en kurs öppnar du Åtgärder för navigeringsfält och väljer Redigera det delade navigeringsfältet.
 2. Välj Lägg till länkar.
 3. Välj Skapa anpassad länk.
 4. Använd följande namn: Tillgänglighetsrapport
 5. Namn: ”Tillgänglighetsrapport”

  Det här är namnet på länken i kursens navigeringsfält. Du kan byta namn om du vill.

 6. Välj Infoga snabblänk
 7. Välj Ally-kursrapport i Externa inlärningsverktyg.
 8. Välj Begränsa till specifika roller och välj de roller som ska ha åtkomst till kurstillgänglighetsrapporten.
 9. Välj Skapa, Lägg till, och Spara och stäng.

"Tillgänglighetsrapport" ska nu vara tillgängligt i kursens navigeringsfältet. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.