Installera Ally-verktyg, filter och plugin-program för rapporter

Ally är kompatibelt med flera värdalternativ och teman för Moodle. De versioner och teman som stöds i Ally är:

Moodle 3.11.x

 • Snap
 • Boost
 • Clean
 • Mer

Moodle 4.0.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.1.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.2.x

 • Snap
 • Boost


Ally-insticksprogram för 4.1 OpenLMS-miljöer
OpenLMS kommer att uppdatera sina miljöer till version 4.1 i kommande underhållsfönster. Se  Utgivningsschema för OpenLMS EDU. Ally-insticksprogram för 4.1-versionen kommer att finnas tillgängligt efter att underhållsfönstren har körts och bör vara tillgänglig i OpenLMS insticksprogrammattris.


Ally fungerar med Moodle-versioner före 3.10.x, men åtgärder stöds inte. Vi föreslår att du uppgraderar din Moodle-version. Du hittar vägledning hos supporten för Moodle-versionen

OBS! Andra versioner eller teman som inte nämns stöds inte av Ally.

Konfigurera följande plugin-program för att konfigurera Ally med Moodle på egen server:

 • Administrationsverktyg för Ally
 • Ally-filter
 • Ally-rapport LTI

Miljöer som distribueras av OpenLMS är redan integrerade med Ally. 

Konfigurationssteg

 1. Hämta eller klona den nödvändiga versionen av administrationsverktyget för Ally från github.

  1. Hämta som en ZIP-fil
   1. Ändra grenversionen, vid behov.
   2. Granska filen version.php för att se om det nödvändiga versionsnumret och versionen av Moodle ("krav") matchar din Moodle-version. dvs. för Moodle 3.11

    $plugin->release = '3.11.6';

    $plugin->requires = 2021051700;

    Versionen ”3.11.6” bör fungera tillsammans med Moodle 3.11-installationer. Om dessa parametrar inte matchar din Moodle-installation kan du behöva byta gren på nytt.

    Mer om överensstämmande Moodle-versioner och versionsnummer

   3. Hämta lager med hjälp av ”Klona eller hämta > Hämta ZIP”
  2. Klona git-lager
   1. Komma åt verktygsmappen.

    cd [moodle location]/admin/tool

   2. Klona lagret
    • Med hjälp av SSH

     git clone [email protected]:anthology-ally/moodle-tool_ally ally

    • Med hjälp av HTTP

     git clone https://github.com/anthology-ally/moodle-tool_ally.git ally

   3. Titta på motsvarande gren, dvs. för Moodle 3.11 är det MOODLE_311_STABLE

    git checkout MOODLE_311_STABLE

    Kontroll av grenen kan även användas för att hämta uppdateringar, så om du har uppdaterat din Moodle-installation behöver du bara kontrollera motsvarande gren. Om grenen inte går att hitta kan ditt repo vara gammalt, detta kan du korrigera genom att köra fetch:

    git fetch

 2. Hämta eller klona den nödvändiga versionen av Ally-filtret från github.

  1. Hämta som en ZIP-fil
   1. Ändra grenversionen, vid behov
   2. Granska filen version.php för att se om det nödvändiga versionsnumret och versionen av Moodle ("krav") matchar din Moodle-version. dvs. för Moodle 3.11

    $plugin->release = '3.11.6';

    $plugin->requires = 2021051700;

    Versionen ”3.11.6” bör fungera tillsammans med Moodle 3.11-installationer. Om dessa parametrar inte matchar din Moodle-installation kan du behöva byta gren på nytt.

    Mer om överensstämmande Moodle-versioner och versionsnummer.

   3. Hämta lager med hjälp av ”Klona eller hämta > Hämta ZIP”
  2. Klona git-lager
   1. Komma åt filtermappen.

    cd [moodle location]/filter

   2. Klona lagret
    • Med hjälp av SSH

     git clone [email protected]:anthology-ally/moodle-filter_ally ally

    • Med hjälp av http

     git clone https://github.com/anthology-ally/moodle-filter_ally.git ally

   3. Titta på motsvarande gren, dvs. för Moodle 3.11 är det MOODLE_311_STABLE

    git checkout MOODLE_311_STABLE

    Kontroll av grenen kan även användas för att hämta uppdateringar, så om du har uppdaterat din Moodle-installation behöver du bara kontrollera motsvarande gren. Om grenen inte går att hitta kan ditt repo vara gammalt, detta kan du korrigera genom att köra fetch:

    git fetch

 3. Hämta den nödvändiga versionen av LTI-verktyget för rapporter till Ally från github.

  1. Hämta som en ZIP-fil
   1. Ändra grenversionen, vid behov
   2. Granska filen version.php för att se om det nödvändiga versionsnumret och versionen av Moodle ("krav") matchar din Moodle-version. dvs. för Moodle 3.11

    $plugin->release = '3.11.6';

    $plugin->requires = 2021051700;

    Versionen ”3.11.6” bör fungera tillsammans med Moodle 3.11-installationer. Om dessa parametrar inte matchar din Moodle-installation kan du behöva byta gren på nytt.

    Mer om överensstämmande Moodle-versioner och versionsnummer.

   3. Hämta lager med hjälp av ”Klona eller hämta > Hämta ZIP”
  2. Klona git-lager
   1. Komma åt rapportmappen

    cd [moodle location]/report

   2. Klona lagret
    • Med hjälp av SSH

     git clone [email protected]:anthology-ally/moodle-report_allylti ally

    • Med hjälp av HTTP

     git clone https://github.com/anthology-ally/moodle-report_allylti.git ally

   3. Titta på motsvarande gren, dvs. för Moodle 3.11 är det MOODLE_311_STABLE

    git checkout MOODLE_311_STABLE

    Kontroll av grenen kan även användas för att hämta uppdateringar, så om du har uppdaterat din Moodle-installation behöver du bara kontrollera motsvarande gren. Om grenen inte går att hitta kan ditt repo vara gammalt, detta kan du korrigera genom att köra fetch:

    git fetch

 4. Verifiera mappstrukturen.

  Administrationsverktygets katalog ska döpas till ally. Den ska ha följande sökväg:

  [yourmoodledir]/admin/tool/ally

  Filterkatalogen ska döpas till ally. Den ska ha följande sökväg:

  [yourmoodledir]/filter/ally

  Rapportkatalogen ska döpas till allylti. Den ska ha följande sökväg:

  [yourmoodledir]/report/allylti

 5. Se till att varje mapp och dess innehåll går att läsa med din webbserver.
 6. Logga in som administratör på din Moodle-sajt och öppna administrationssidan. Denna ska kontrollera om det finns nya plugin-program och ge dig ett alternativ för att Uppgradera Moodles databas nu. Tryck på denna knapp för att installera plugin-programmen.
 7. När du har installerat plugin-programmen ska du navigera till Systemadministration > Plugin-program &gt Administrationsverktyg > Ally.
 8. Välj Autokonfigurera webbtjänsten Ally'.

  På nästa skärm finns en webbtjänst-token och en URL för att testa webbtjänsten Ally.

  Denna URL måste gå att komma åt direkt från internet så att Ally kan använda den.

  Om det lyckas måste du kopiera webbtjänst-token för Ally och webbtjänstlänken och ge dem till din tekniska Ally-konsult eller supporttekniker. När allt är installerat på deras sida kommer du att kontaktas och få en "nyckel", "hemlighet", "start-URL, "filuppdaterings-URL" och "kund-ID".

  Om din Moodle-instans använder sig av anpassade obligatoriska fält för användarkonton ska du "Logga in som" så skapas Ally Webservice-användaren av plugin-programmets automatiska konfiguration för att säkerställa att dessa anpassade fält blir ifyllda och sparas.


Konfigurera plugin-programmet för Moodle

Den tekniska Ally-konsulten skapar Ally-klienten med hjälp av den webbtjänst-token som skapas i det föregående avsnittet och som förser dig med informationen för att konfigurera plugin-programmet för Ally.

 1. Logga in som Moodle-administratör.
 2. Från Webbplatsadministration ska du välja Plugin-program och Administrativa verktyg. Välj Konfiguration av Ally.
 3. Ange följande information
  • Innehållsförfattare: Användarrollerna som är innehållsförfattare. Måste vara: Hanterare, Kursskapare, Lärare (standardinställningarna).

   Detta ska normalt sett inte behöva ändras, så ändra inte detta utan att ha konsulterat den tekniska Ally-konsulten.

  • Nyckel: LTI-nyckeln som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten
  • Hemlighet: LTI-hemligheten som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten
  • Start-URL: Start-URL från LTI som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten
  • Filuppdaterings-URL: Filuppdaterings-URL som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten. https://[AllyEnvironment].ally.ac/api/v1/events
  • Kund-ID: Det kund-ID som tillhandahölls av den tekniska konsulten för Ally
  • Loggintervall: Låg
 4. Spara ändringar.

Lärosätesrapport från Ally

När plugin-programmet för Ally har konfigurerats får du tillgång till Lärosätesrapporten från Ally.

Inga data finns i rapporten förrän kurssynkronisering har genomförts och den initiala rapporten har genererats.

För att få tillgång till Lärosätesrapport från Ally ska du gå till Webbplatsadministration och välja Rapporter. Välj Tillgänglighet.

Mer om Lärosätesrapport från Ally


Ally-filter

När du är redo att göra poängindikatorerna för tillgänglighet i Ally och alternativet för nedladdning av tillgänglig version tillgängliga inom Moodle måste du aktivera Ally-filtret.

Aktivera Ally-filtret

 1. Från Webbplatsadministration  ska du välja Insticksprogram  och Översikt av insticksprogram.
 2. Gå ner till avsnittet Textfilter och aktivera Ally-filtret.
 3. Flytta Ally-filtret till början av listan Filter.

Åtkomst till Allys konfigurationsgränssnitt

Vi ger dig anvisningar om hur du öppnar Konfiguration av Ally under konfigurationen. Om du inte har åtkomst kan du skicka in en begäran på Behind the Blackboard.

Konfigurera kurser i Ally


Konfigurera kurser

Gå till din sida för Konfiguration av Ally och slå på Ally för alla kurser eller för en kurs i taget. Du bestämmer!

 1. Visa hur många av dina kurser som använder Ally.
 2. Aktivera eller inaktivera Ally för alla befintliga kurser. Bestäm i god tid om du även vill aktivera det för alla framtida kurser.
 3. Sök efter enskilda kurser eller filtrera alla kurserna efter aktiverat, inaktiverat och termin.
 4. Aktivera eller inaktivera Ally för enskilda kurser.

Aktivera eller inaktivera Ally för en enskild kurs

När Ally är på drar lärare och deltagare nytta av tillgänglighetspoängen, läraråterkopplingen och de alternativa format som Ally tillhandahåller.

Lärosätesrapporten är tillgänglig för samtliga kurser. Det spelar ingen roll om Ally är aktiverat eller inaktiverat för en kurs. Kursen visas i lärosätesrapporten.

Leta reda på den kurs du vill uppdatera under Konfiguration av Ally. Använd Sök-fältet och filtrera för att söka utefter kursnamn, kurs-ID och kurskod.

Välj Aktivera eller Inaktivera under kolumnen Aktiverad för att aktivera eller inaktivera Ally.

 • Ally är av: Välj Aktivera integration av kursgränssnitt för att aktivera
 • Ally är på: Välj Inaktivera integration av kursgränssnitt för att inaktivera

Aktivera eller inaktivera Ally för alla kurser

Är du osäker på om alla kurser använder Ally? Längst upp på konfigurationssidan för Ally ser du hur många av dina kurser som för närvarande använder Ally.

När Ally är på drar lärare och deltagare nytta av tillgänglighetspoängen, läraråterkopplingen och de alternativa format som Ally tillhandahåller.

Lärosätesrapporten är tillgänglig för samtliga kurser. Det spelar ingen roll om Ally är aktiverat eller inaktiverat för en kurs. Kursen visas i lärosätesrapporten.

Du kan aktivera eller inaktivera Ally i samtliga befintliga kurser från sidan Konfiguration av Ally. Välj Inaktivera/aktivera alla kurser och välj Inaktivera eller Aktivera.

Välj Aktivera i framtida kurser om du vill att Ally automatiskt ska vara aktivt i alla nya kurser.

Om du inte väljer detta är inte Ally aktiverat för nya kurser. Om du vill aktivera Ally vid ett senare tillfälle kan du aktivera Ally för enskilda kurser.

När du väljer att aktivera eller inaktivera i alla kurser måste du bekräfta ditt val. Välj Aktivera eller Inaktivera, beroende på ditt val. Välj Avbryt om du ändrar dig och inte vill ändra någonting.


Aktivera endast Ally för alla nya kurser

När Ally är på drar lärare och deltagare nytta av tillgänglighetspoängen, läraråterkopplingen och de alternativa format som Ally tillhandahåller.

Lärosätesrapporten är tillgänglig för samtliga kurser. Det spelar ingen roll om Ally är aktiverat eller inaktiverat för en kurs. Kursen visas i lärosätesrapporten.

Välj Aktivera i framtida kurser om du vill att Ally automatiskt ska vara aktivt i alla nya kurser.

Om du inte väljer detta är inte Ally aktiverat för nya kurser. Om du vill aktivera Ally vid ett senare tillfälle kan du aktivera Ally för enskilda kurser.

Konfigurera hjälpinställningar i Ally


Konfigurera Allys hjälpinställningar för användare

Konfigurera anpassade hjälpmeddelanden som visas i kanalerna Alternativa format och Läraråterkoppling. De anpassade hjälpmeddelandena kan användas för att peka ut befintlig dokumentation, dela kontaktinformation och så vidare till deltagare och lärare. När inget anpassat meddelande har konfigurerats pekar länkarna för Hjälp ut dessa sidor i hjälpen för Blackboard:

Det anpassade hjälpinnehållet kan konfigureras i gränssnittet Konfiguration av Ally och använder formatet Markdown för att hjälpa till att tillhandahålla ett strukturerat och tillgängligt meddelande.

 1. Gå till Konfiguration av Ally och välj Hjälpinställningar.
 2. Välj standard- eller anpassad hjälp både när det gäller hjälp för läraråterkoppling och alternativa format.
 3. Om du väljer det anpassade alternativet ska du redigera det Anpassade meddelandet.

  Använd formatet Markdown för att få till ett strukturerat (och tillgängligt) meddelande.

 4. Välj Spara ändringar.

Konfigurera experthjälp

Ge era lärare och deltagare enkel tillgång till ditt team med åtkomstexperter. Aktivera experthjälp för att lägga till ett sätt för era användare att begära hjälp direkt från alternativa format- och läraråterkopplingspanelerna.

När en begäran görs skickas ett e-postmeddelande som innehåller hjälpbegäran och information om den aktuella kursen, innehållsobjekt och användare till den e-postadress som du konfigurerar.

 1. Gå till Konfiguration av Ally och välj Hjälpinställningar.
 2. Välj Tillhandahåll anpassad hjälp både när det gäller hjälp för läraråterkoppling och alternativa format.
 3. Välj Aktivera experthjälp.
 4. Skriv in e-postadressen till ditt team med åtkomstexperter.
 5. Välj Spara ändringar.

Ally API-användaren för Blackboard Learn-integreringen måste få behörigheten ”Administrator Panel (Users) > Users” eller ”system.user.view” för att Ally ska kunna inkludera deltagarens namn och e-postadress i e-postmeddelandet med hjälpförfrågan. Ally API-användaren för Moodle-integrationen måste ges behörigheten "moodle/user:viewalldetails" för att tillåta att Ally inkluderar deltagarens namn och e-postadress i e-postmeddelandet med hjälpbegäran.

Anpassa Allys funktioner


Anpassa Allys funktionsflaggor

Du kan aktivera eller inaktivera funktioner för att anpassa Ally efter ditt lärosätes inställningar.

I Allykonfigurationska du bestämma vilka funktioner som du vill aktivera.

 1. Gå till Allykonfiguration och välj Funktioner.
 2. Hitta den funktion som du vill aktivera eller inaktivera och välj den.
  • Det alternativa formatet Översatt version: Deltagare kan ladda ner en översatt version av en originalfil.
  • Det alternativa formatet BeeLine Reader: Deltagare kan ladda ner ett alternativt format för BeeLine Reader.
  • Öppna lärarens återkoppling från lärosätesrapporten: Ge administratörer, funktionshinderstjänster och instruktionsdesigners åtkomst till lärarens återkoppling.
  • Läraråterkoppling för Rich Text Editor-innehåll: Lärare och administratörer kan komma åt återkoppling för innehåll som skapats i din LMS WYSIWYG-redigerare.

   Mer information om WYSIWYG-tillgänglighet för lärare

  • Ally-dataintegrering i Impact by Instructure (tidigare EesySoft):Lärosäten med en Impact by Instructure-licens kan tillåta mer detaljerad övervakning av interaktioner i fönstret för alternativa format, lärarens återkoppling och kurstillgänglighetsrapporten. Lärosäten kan använda dessa data för användningsrapporter och kampanjer i Impact by Instructure. Impact by Instructure-integreringen är inaktiverad som standard.

   Denna integrering kräver en Impact by Instructure-licens.

 3. Välj Aktivera eller Inaktivera om du vill aktivera eller inaktivera funktionen.