Installation av verktyg, filter och plugin-program för rapporter till Ally

3.3-versionerna av plugin-programmen är kompatibla med Moodle 3.2.

 1. Hämta eller klona den nödvändiga versionen av administrationsverktyget för Ally från github.

  1. Hämta som en ZIP-fil
   1. Ändra grenversionen, vid behov.
   2. Granska filen version.php för att se om den nödvändiga versionsnumret och versionen av Moodle ("krav") matchar din Moodle-version. Dvs. för Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Versionen "3.4.3" bör fungera tillsammans med Moodle 3.4-installationer. Om dessa parametrar inte matchar din Moodle-installation kan du behöva byta gren på nytt.

    Mer om överensstämmande Moodle-versioner och versionsnummer

   3. Hämta lager med hjälp av "Klona eller hämta och Hämta ZIP"
  2. Klona git-lager
   1. Komma åt verktygsmappen.

    cd [moodle location]/admin/tool

   2. Klona lagret
    • Med hjälp av SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-tool_ally ally

    • Med hjälp av HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-tool_ally.git ally

   3. Kontrollera motsvarande gren, dvs. för Moodle 3.4 är det MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Kontroll av grenen kan även användas för att hämta uppdateringar, så om du har uppdaterat din Moodle-installation behöver du bara kontrollera motsvarande gren. Om grenen inte går att hitta kan ditt repo vara gammalt, detta kan du korrigera genom att köra fetch:

    git fetch

 2. Hämta eller klona den nödvändiga versionen av Ally-filtret från github.

  1. Hämta som en ZIP-fil
   1. Ändra grenversionen, vid behov
   2. Granska filen version.php för att se om den nödvändiga versionsnumret och versionen av Moodle ("krav") matchar din Moodle-version. Dvs. för Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Versionen "3.4.3" bör fungera tillsammans med Moodle 3.4-installationer. Om dessa parametrar inte matchar din Moodle-installation kan du behöva byta gren på nytt.

    Mer om överensstämmande Moodle-versioner och versionsnummer.

   3. Hämta lager med hjälp av "Klona eller hämta och Hämta ZIP"
  2. Klona git-lager
   1. Komma åt filtermappen.

    cd [moodle location]/filter

   2. Klona lagret
    • Med hjälp av SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-filter_ally ally

    • Med hjälp av http

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-filter_ally.git ally

   3. Kontrollera motsvarande gren, dvs. för Moodle 3.4 är det MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Kontroll av grenen kan även användas för att hämta uppdateringar, så om du har uppdaterat din Moodle-installation behöver du bara kontrollera motsvarande gren. Om grenen inte går att hitta kan ditt repo vara gammalt, detta kan du korrigera genom att köra fetch:

    git fetch

 3. Hämta den nödvändiga versionen av LTI-verktyget för rapporter till Ally från github.

  1. Hämta som en ZIP-fil
   1. Ändra grenversionen, vid behov
   2. Granska filen version.php för att se om den nödvändiga versionsnumret och versionen av Moodle ("krav") matchar din Moodle-version. Dvs. för Moodle 3.4

    $plugin->release = '3.4.3';

    $plugin->requires = 2017111300;

    Versionen "3.4.3" bör fungera tillsammans med Moodle 3.4-installationer. Om dessa parametrar inte matchar din Moodle-installation kan du behöva byta gren på nytt.

    Mer om överensstämmande Moodle-versioner och versionsnummer.

   3. Hämta lager med hjälp av "Klona eller hämta och Hämta ZIP"
  2. Klona git-lager
   1. Komma åt rapportmappen

    cd [moodle location]/report

   2. Klona lagret
    • Med hjälp av SSH

     git clone [email protected]:blackboard-open-source/moodle-report_allylti ally

    • Med hjälp av HTTP

     git clone https://github.com/blackboard-open-source/moodle-report_allylti.git ally

   3. Kontrollera motsvarande gren, dvs. för Moodle 3.4 är det MOODLE_34_STABLE

    git checkout MOODLE_34_STABLE

    Kontroll av grenen kan även användas för att hämta uppdateringar, så om du har uppdaterat din Moodle-installation behöver du bara kontrollera motsvarande gren. Om grenen inte går att hitta kan ditt repo vara gammalt, detta kan du korrigera genom att köra fetch:

    git fetch

 4. Verifiera mappstrukturen.

  Administrationsverktygets katalog ska döpas till ally. Den ska ha följande sökväg:

  [yourmoodledir]/admin/tool/ally

  Filterkatalogen ska döpas till ally. Den ska ha följande sökväg:

  [yourmoodledir]/filter/ally

  Rapportkatalogen ska döpas till allylti. Den ska ha följande sökväg:

  [yourmoodledir]/report/allylti

 5. Se till att varje mapp och dess innehåll går att läsa med din webbserver.
 6. Logga in som administratör på din Moodle-sajt och öppna administrationssidan. Denna ska kontrollera om det finns nya plugin-program och ge dig ett alternativ för att Uppgradera Moodles databas nu. Tryck på denna knapp för att installera plugin-programmen.
 7. När du har installerat plugin-programmen ska du navigera till Systemadministration, Plugin-program, Administrationsverktyg och Ally.
 8. Välj Autokonfigurera webbtjänsten Ally'.

  På nästa skärm finns en webbtjänst-token och en URL för att testa webbtjänsten Ally.

  Denna URL måste gå att komma åt direkt från internet så att Ally kan använda den.

  Om det lyckas måste du kopiera webbtjänst-token för Ally och webbtjänstlänken och ge dem till din tekniska Ally-konsult via IronBox så kommer denne att ge dig åtkomst via e-postlänken. När allt är installerat på deras sida kommer du att kontaktas och få en "nyckel", "hemlighet", "start-URL, "filuppdaterings-URL" och "kund-ID".

  Om din Moodle-instans använder sig av anpassade obligatoriska fält för användarkonton ska du "Logga in som" så skapas Ally Webservice-användaren av plugin-programmets automatiska konfiguration för att säkerställa att dessa anpassade fält blir ifyllda och sparas.


Konfigurera plugin-programmet för Moodle

Den tekniska Ally-konsulten skapar Ally-klienten med hjälp av den webbtjänst-token som skapas i det föregående avsnittet och som förser dig med informationen för att konfigurera plugin-programmet för Ally.

 1. Logga in som Moodle-administratör.
 2. Från Webbplatsadministration ska du välja Plugin-program och Administrativa verktyg. Välj Konfiguration av Ally.
 3. Ange följande information
  • Innehållsförfattare: Användarrollerna som är innehållsförfattare. Måste vara: Hanterare, Kursskapare, Lärare (standardinställningarna).

   Detta ska normalt sett inte behöva ändras, så ändra inte detta utan att ha konsulterat den tekniska Ally-konsulten.

  • Nyckel: LTI-nyckeln som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten
  • Hemlighet: LTI-hemligheten som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten
  • Start-URL: Start-URL från LTI som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten
  • Filuppdaterings-URL: Filuppdaterings-URL som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten. https://[AllyEnvironment].ally.ac/api/v1/events
  • Kund-ID: Det kund-ID som tillhandahölls av den tekniska Ally-konsulten
 4. Spara ändringar.

Lärosätesrapport från Ally

När plugin-programmet för Ally har konfigurerats får du tillgång till Lärosätesrapporten från Ally.

Inga data finns i rapporten förrän kurssynkronisering har genomförts och den initiala rapporten har genererats.

För att få tillgång till Lärosätesrapport från Ally ska du gå till Webbplatsadministration och välja Rapporter. Välj Tillgänglighet.

Mer om Lärosätesrapport från Ally


Ally-filter

När du är redo att göra poängindikatorerna för tillgänglighet i Ally och alternativet för nedladdning av tillgänglig version tillgängliga inom Moodle måste du aktivera Ally-filtret.

Aktivera Ally-filtret

 1. Från Webbplatsadministration  ska du välja Plugin-program  och Översikt av plugin-program.
 2. Gå ner till avsnittet Textfilter och aktivera Ally-filtret.
 3. Flytta Ally-filtret till toppen av listan Filter.