Konfigurer Ally

Vi tar oss av konfigureringen. Hvis du ikke har Ally installert ennå, kan du kontakte Blackboard-representanten din eller sende en henvendelse på Behind the Blackboard.

For å gi tilgang til institusjonsrapporten kan du be Blackboard-representanten din om å legge til spesifikke roller.


Åpne Ally-konfigurasjon

Administratorer har tilgang til Ally-konfigurasjon i Startside. Velg Mer og velg Ally-konfigurasjonsverktøyet.

Ally konfigurerer emner


Konfigurer emner

Gå til siden for Ally-konfigureringen, og slå på Ally for alle eller bare enkelte emner. Det er opp til deg.

 1. Se hvor mange av emnene dine Ally brukes for.
 2. Aktiver eller deaktiver Ally for alle eksisterende emner. Avgjør på forhånd om du også vil aktivere det for alle fremtidige emner.
 3. Søk etter enkeltemner. eller filtrer alle emner etter aktivert, deaktivert og semester
 4. Slå Ally av eller på for enkeltemner.

Slå Ally av eller på for enkeltemner

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Gå til siden for Ally-konfigurering, og finn frem til et emne du vil oppdatere. Bruk Search-feltet og filtrene til å søke etter emnets tittel, ID og kode.

Velg Enable eller Disable under Enabled-kolonnen for å aktivere eller deaktivere Ally.

 • Ally er deaktivert: Velg Enable course UI integration for å aktivere Ally
 • Ally er aktivert: Velg Disable course UI integration for å deaktivere Ally

Slå Ally av eller på for alle emner

Er du usikker på om Ally brukes for alle emner eller ikke? Øverst på siden for Ally-konfigurering ser du hvor mange av emnene dine Ally for øyeblikket brukes for.

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Du kan aktivere eller deaktivere Ally for alle eksisterende emner på Ally Configuration-siden. Velg Disable/enable all courses og så Disable eller Enable.

Velg Enable in future courses hvis du vil at Ally automatisk skal brukes for nye emner.

Hvis du ikke velger dette, blir ikke Ally aktivert for nye emner. Hvis du vil aktivere Ally senere, kan du aktivere Ally for enkeltemner.

Når du har valgt å aktivere eller deaktivere Ally for alle emner, må du bekrefte valget. Velg Enable eller Disable – avhengig av hva du vil gjøre. Velg Cancel hvis du har ombestemt deg og ikke vil endre noe likevel.


Slå Ally eller på bare for alle nye emner

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Velg Enable in future courses hvis du vil at Ally automatisk skal brukes for nye emner.

Hvis du ikke velger dette, blir ikke Ally aktivert for nye emner. Hvis du vil aktivere Ally senere, kan du aktivere Ally for enkeltemner.

Konfigurere hjelpeinnstillinger i Ally


Konfigurer innstillingene for hjelp for Ally-brukere

Konfigurere egendefinerte hjelpemeldinger som vises i Alternative formater og Tilbakemelding fra underviser modals. Slike egendefinerte hjelpemeldinger kan brukes for å lede studenter og undervisere til eksisterende institusjonsdokumentasjon, dele kontaktinformasjon og så videre. Når det ikke er konfigurert noen egendefinerte meldinger, leder Hjelp-lenker til disse sidene i Blackboard-hjelpen:

Egendefinert hjelpeinnhold kan konfigureres under Ally-konfigurering og bruker Markdown-formatet for å levere strukturerte og tilgjengelige meldinger.

 1. Gå til Ally-konfigurering, og velg Innstillinger for hjelp.
 2. Velg om du vil bruke standard eller egendefinert hjelp for både tilbakemelding for undervisere og alternative formater.
 3. Hvis du velger alternativet for egendefinert hjelp, må du redigere den egendefinerte meldingen.

  Bruk Markdown-formatet for å lage en strukturert (og tilgjengelig) melding.

 4. Velg Lagre endringene.

Konfigurer eksperthjelp

Gi underviserne og studentene ved institusjonen din enkel tilgang til teamet med tilgjengelighetseksperter. Aktiver eksperthjelp for å gi brukerne en løsning for å be om mer hjelp direkte fra panelene for undervisertilbakemelding og alternative formater.

Når noen sender inn en forespørsel, blir det sendt en e-post med forespørselen sammen med detaljer om det aktive emnet, innholdselementet og brukeren til e-postadressen du konfigurerer.

 1. Gå til Ally-konfigurering, og velg Innstillinger for hjelp.
 2. Velg Legg inn egendefinert hjelp for både Hjelp for undervisertilbakemeldingen og Hjelp for alternative formater.
 3. Velg Aktiver eksperthjelp.
 4. Skriv inn e-postadressen for teamet ditt med tilgjengelighetseksperter.
 5. Velg Lagre endringene.

Ally API-brukeren for Blackboard Learn-integreringen må få tillatelsen «Administrator Panel (Users) > Users» eller «system.user.view» for at Ally skal kunne inkludere studentenes navn og e-postadresser i e-postene med forespørslene om hjelp. Ally API-brukeren for Moodle-integreringen må få tillatelsen «moodle/user:viewalldetails» for at Ally skal kunne inkludere studentenes navn og e-postadresser i e-postene med forespørslene om hjelp.

Tilpass Ally-funksjoner


Tilpass Ally-funksjonsflagg

Du kan slå enkelte funksjoner på eller av for å tilpasse Ally slik at de passer institusjonsinnstillingene dine.

I modulen Ally-konfigurasjonavgjør du hvilke funksjoner du vil aktivere.

 1. Gå til Ally-konfigurering og velg Funksjoner.
 2. Finn frem til funksjonen du vil slå av eller på, og velg den.
  • Oversatt versjon av alternativt format Studentene kan laste ned et oversatt alternativt format for en original fil.
  • Alternativ format for BeeLine Reader: Studentene kan laste ned et alternativt format for BeeLine Reader.
  • Åpne underviserens tilbakemelding fra institusjonsrapporten: Gi administratorer, tjenester for funksjonshemmede og instruksjonsdesignere tilgang til undervisertilbakemeldingen.
  • Undervisertilbakemeldingen om innhold i redigeringsverktøyet for rik tekst: Undervisere og administratorer har tilgang til tilbakemeldinger om innhold som er opprettet i LMS WYSIWYG-redigeringsverktøyet.

   Mer om WYSIWYG-tilgjengelighet for undervisere

  • Ally-dataintegrering i Impact by Instructure (tidligere EesySoft): Institusjoner med Impact by Instructure-lisens kan gi mer detaljert oppfølging av samhandlinger i modalen for alternative formater, undervisertilbakemelding og rapporten om emnetilgjengelighet Institusjoner kan bruke disse dataene til å ta i bruk rapporter og kampanjer i Impact by Instructure. Impact by Instructure-integreringen er deaktivert som standard.

   Denne integreringen krever en Impact by Instructure-lisens.

 3. Velg Aktiver eller Deaktiver for å slå funksjonen på eller av.

Konfigurer rapport om emnetilgjengelighet

Konfigurer rapport om emnetilgjengelighet for D2L

Postklient-ID, nøkkel og hemmelighet

 1. Logg på som administrator.
 2. Åpne Administratorverktøy og velg Eksterne læringsverktøy.
 3. Åpne handlinger-menyen for Ally-institusjonsrapporten.
 4. Velg Rediger lenke
 5. Post klient-ID-en Produktnøkkel, og Hemmelighet.

  Hvis "hemmeligheten" ikke er synlig, bør du ha fått det av den fagansvarlige i løpet av implementeringen. Noter deg også klient-ID-en din, som er tallet mellom «v1/» og «/LTI», i «URL». Disse verdiene er nødvendige under konfigureringen av rapport om emnetilgjengelighet.

 6. Velg Avbryt.

Legg til en ny lenke

 1. Åpne Administratorverktøy og velg Eksterne læringsverktøy.
 2. Velg Ny lenke.
 3. Skriv dette for Tittelen: Ally-emnerapport
 4. Bruk én av disse URL-ene for Nettadresse for verktøyleverandør. Erstatte[ClientID]"med Klient-ID du har spilt inn.
  • Institusjoner driftet i det amerikanske datasenteret: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det kanadiske datasenteret: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det europeiske datasenteret: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det singaporske datasenteret: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Institusjoner driftet i det australske datasenteret: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. Merk av Tillat brukere å se denne lenken.
 6. Velg det Lenke nøkkel/hemmelig-valgknappen.
 7. Bruk produktnøkkelen du har spilt inn.
 8. Bruk hemmeligheten du har spilt inn.
 9. Sjekk disse Sikkerhetsinnstilling-alternativene
  • Send informasjon om verktøyforbruk til verktøyleverandør
  • Send kontekstinformasjon til verktøyleverandør
  • Send LTI bruker-ID og LTI-rolleliste til verktøyleverandør
 10. Velg Lagre og lukk.

Legg til rapport for emnetilgjengelighet i et emne

 1. Gå til et emne, og åpne Handlinger for navigasjonsfelt og velg Rediger det delte navigasjonsfeltet.
 2. Velg Legg til lenker.
 3. Velg Opprett egendefinert lenke.
 4. Bruk dette navnet: Tilgjengelighetsrapport
 5. Navn: “Tilgjengelighetsrapport”

  Dette er navnet på lenken i emne-navigasjonsfeltet. Gi den et nytt navn hvis du vil.

 6. Velg Sett inn Quicklink
 7. Velg Ally-emnerapport i Eksterne læringsverktøyer.
 8. Velg Begrens til spesifikke roller og velg rollene som skal ha tilgang til rapporten om emnetilgjengelighet.
 9. Velg Opptrett, Legg til, og Lagre og Lukk.

«Tilgjengelighetsrapport» skal nå være tilgjengelig i emne-navigasjonsfeltet. Hvis du støter på problemer under konfigurering av rapporten, bør du Send en sak i Behind the Blackboard.