Registrera kund-ID, nyckel och hemlighet

 1. Logga in som administratör.
 2. Öppna Administratörsverktyg och välj Externa inlärningsverktyg.
 3. Öppna åtgärdsmenyn för Ally-lärosätesrapport.
 4. Välj Redigera länk
 5. Registrera kund-ID, nyckel och hemlighet.

  Om ”hemlighet” inte visas bör du ha fått den av din tekniska konsult under implementeringen. Anteckna även ditt kund-ID, vilket är numret mellan "v1/" och "/LTI" i webbadressen. Dessa värden behövs för konfigureringen av kurstillgänglighetsrapporten.

 6. Välj Avbryt.

Lägg till en ny länk

 1. Öppna Administratörsverktyg och välj Externa inlärningsverktyg.
 2. Välj Ny länk.
 3. Skriv in detta för Titel: Kursrapport från Ally.
 4. Använd ett av följande webbadresser som Verktygsleverantörens webbadress. Ersätt ”[ClientID]” med det kund-ID som du registrerade.
  • Lärosäten som har datacentret i USA som värd: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Kanada som värd: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Europa som värd: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Singapore som värd: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Lärosäten som har datacentret i Australien som värd: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. Kontrollera Tillåt användare att se den här länken.
 6. Välj radioknappen för länknyckeln/länkhemligheten.
 7. Använd nyckeln du har registrerat.
 8. Använd hemligheten du har registrerat.
 9. Kontrollera följande alternativ för Säkerhetsinställningarna:
  • Skicka verktygskonsumentinformation till verktygsleverantören
  • Skicka kontextinformation till verktygsleverantören
  • Skicka LTI-användar-ID och LTI-rollista till verktygsleverantör
 10. Välj Spara och Stäng.

Lägg till en kurstillgänglighetsrapport till en kurs

 1. Från en kurs öppnar du Åtgärder för navigeringsfält och väljer Redigera det delade navigeringsfältet.
 2. Välj Lägg till länkar.
 3. Välj Skapa anpassad länk.
 4. Använd följande namn: Tillgänglighetsrapport
 5. Namn: ”Tillgänglighetsrapport”

  Det här är namnet på länken i kursens navigeringsfält. Du kan byta namn om du vill.

 6. Välj Infoga snabblänk
 7. Välj Ally-kursrapport i Externa inlärningsverktyg.
 8. Välj Begränsa till specifika roller och välj de roller som ska ha åtkomst till kurstillgänglighetsrapporten.
 9. Välj Skapa, Lägg till, och Spara och stäng.

"Tillgänglighetsrapport" ska nu vara tillgängligt i kursens navigeringsfältet. Om något problem uppstår när du konfigurerar rapporten ska du Skapa ett ärende i Behind the Blackboard.