Omkonfigurera din Ally-integrering med LTI 1.3

Ett typiskt lärosäte skulle ha följande tre Ally-verktyg tillgängliga i rotkontot:

Varje verktyg har en LTI-utvecklarnyckel och program.

Du måste konfigurera varje verktyg med samma process.

 1. Registrera varje Ally-verktyg

Registrera varje Ally-verktyg

Du kan bara registrera ett verktyg i taget.

 1. Öppna Administratörsverktyg i din D2L-miljö och välj Hantera utökningsbarhet.
  Admin tools menu open with the Manage Extensibility option highlighted.
 2. Välj LTI-fördel.
  Manage extensibility page opened with LTI Advantage tab highlighted
 3. Välj Registrera verktyg.
 4. Välj det dynamiska alternativet.
 5. Kopiera och klistra in länken till det verktyg som du vill registrera i fältet Registreringsslutpunkt för verktygsstart. Ersätt [AllyEnvironment] med information om den miljö där ditt lärosäte har sin värd.
  • Lärosätesrapport: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/institution
  • Klientkonfiguration: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/config
  • Kurstillgänglighetsrapport: https://[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/register/course
 6. Markera kryssrutan Konfigurera distribution.
  Register a tool page open with the recommended settings.
 7. Välj Registrera.

Ally-miljö för din region

Använd informationen för den Ally-miljö där ditt lärosäte har sin värd.

 • Datacenter i USA: prod.ally.ac
 • Datacenter i Kanada: prod-ca-central-1.ally.ac
 • Datacenter i Europa: prod-eu-central-1.ally.ac
 • Datacenter i Singapore: prod-ap-southeast-1.ally.ac
 • Datacenter i Australien: prod-ap-southeast-2.ally.ac

Konfigurera verktygsdistribution

 1. Öppna Administratörsverktyg i din D2L-miljö och välj Hantera utökningsbarhet.
 2. Välj LTI-fördel.
 3. Välj verktyget.
  LTI Advantage page is open with a table of tools registered. An arrow points points to the tools to select.
 4. Välj Visa distributioner längst ner på sidan.
 5. Välj den distribution som motsvarar programmet. Om du till exempel valde verktyget Lärosätesrapport tidigare väljer du lärosätesdistribution nu.
  An arrow points to the table of deployments. Select a deployment to get the ID.
 6. Markera följande kryssrutor under Säkerhetsinställningar:
  • Organisationsenhetsinformation
  • Användarinformation
  • Länkinformation
  • Öppna som extern resurs
 7. Kopiera LTI-distributions-ID:t längst ner på sidan för att skicka det till Ally.
 8. Välj Lägg till organisationsenheter och gör verktyget tillgängligt för lämplig organisationsenhet.

  Kurstillgänglighetsrapporten måste vara tillgänglig för alla underordnade.

 9. Använd samma namn och beskrivning
 10. Kopiera och klistra in lämplig länk i fältet URL. Ersätt [AllyEnvironment] med information om den miljö där ditt lärosäte har sin värd.
  • Lärosätesrapport: https://institution.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Klientkonfigurationhttps://config.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
  • Kurstillgänglighetsrapporthttps://course.[AllyEnvironment]/api/v2/auth/lti/1.3/target
 11. Spara distributionen.