Ally instellen

Wij zorgen voor de configuratie. Als Ally niet is geïnstalleerd, neem je contact op met je Blackboard-vertegenwoordiger of dien je een verzoek in op Behind the Blackboard.

Als je toegang wilt geven tot het instellingsrapport, kun je je Blackboard een vertegenwoordiger vragen om specifieke rollen toe te voegen.


Ally-configuratie openen

Beheerders kunnen Ally-configuratie openen vanaf de Startpagina. Selecteer Meer en selecteer Ally-configuratietool.

Cursussen configureren met Ally


Cursussen configureren

Ga naar de pagina Ally-configuratie en schakel Ally in voor alle cursussen of alleen voor bepaalde cursussen. De keuze is aan jou.

 1. Hier zie je in hoeveel cursussen Ally wordt gebruikt.
 2. Schakel Ally in of uit voor alle bestaande cursussen. Bepaal vooraf of je Ally ook wilt inschakelen voor alle nieuwe cursussen.
 3. Zoek naar specifieke cursussen of filter alle cursussen op Ingeschakeld, Uitgeschakeld en Semester.
 4. Ally in- of uitschakelen voor specifieke cursussen.

Ally in- of uitschakelen voor een bepaalde cursus

Als Ally is ingeschakeld, kunnen cursusleiders en studenten hun voordeel doen met de toegankelijkheidsscores, feedback voor cursusleiders en alternatieve formaten van Ally.

Het instellingsrapport is beschikbaar voor alle cursussen. Het doet er niet toe of Ally ingeschakeld of uitgeschakeld is in een cursus. De cursus verschijnt in het instellingsrapport.

Zoek vanuit Ally-configuratie de cursus die je wilt bijwerken. Gebruik het zoekvak en de filters om te zoeken op titel, ID en code van een cursus.

Selecteer Inschakelen of Uitschakelen in de kolom Ingeschakeld om Ally in of uit te schakelen.

 • Ally is uitgeschakeld: Selecteer UI-integratie cursus inschakelen om
  in te schakelen
 • Ally is ingeschakeld: Selecteer UI-integratie cursus uitschakelen om
  uit te schakelen

Ally in- of uitschakelen voor alle cursussen

Weet je niet zeker of Ally voor alle cursussen wordt gebruikt? Boven aan de pagina Ally-configuratie zie je voor hoeveel cursussen Ally op dit moment is ingeschakeld.

Als Ally is ingeschakeld, kunnen cursusleiders en studenten hun voordeel doen met de toegankelijkheidsscores, feedback voor cursusleiders en alternatieve formaten van Ally.

Het instellingsrapport is beschikbaar voor alle cursussen. Het doet er niet toe of Ally ingeschakeld of uitgeschakeld is in een cursus. De cursus verschijnt in het instellingsrapport.

Via de pagina Ally-configuratie kun je Ally voor elke bestaande cursus in- of uitschakelen. Selecteer Alle cursussen uitschakelen/inschakelen en selecteer Uitschakelen of Inschakelen.

Selecteer Inschakelen in toekomstige cursussen als Ally automatisch moet worden gebruikt in alle nieuwe cursussen.

Als je deze optie niet selecteert, wordt Ally niet gebruikt in nieuwe cursussen. Als je Ally op een later moment wilt inschakelen, moet je Ally inschakelen voor afzonderlijke cursussen.

Als je hebt aangegeven dat je Ally wilt uit- of inschakelen voor alle cursussen, moet je die keuze bevestigen. Selecteer Inschakelen in alle cursussen of Uitschakelen in alle cursussen, afhankelijk van wat je eerder hebt gekozen. Selecteer Annuleren als je van mening bent veranderd en niets wilt wijzigen.


Ally alleen inschakelen voor volledig nieuwe cursussen

Als Ally is ingeschakeld, kunnen cursusleiders en studenten hun voordeel doen met de toegankelijkheidsscores, feedback voor cursusleiders en alternatieve formaten van Ally.

Het instellingsrapport is beschikbaar voor alle cursussen. Het doet er niet toe of Ally ingeschakeld of uitgeschakeld is in een cursus. De cursus verschijnt in het instellingsrapport.

Selecteer Inschakelen in toekomstige cursussen als Ally automatisch moet worden gebruikt in alle nieuwe cursussen.

Als je deze optie niet selecteert, wordt Ally niet gebruikt in nieuwe cursussen. Als je Ally op een later moment wilt inschakelen, moet je Ally inschakelen voor afzonderlijke cursussen.

Help-instellingen configureren voor Ally


De instellingen voor Ally-gebruikershulp configureren

Configureer aangepaste hulpmeldingen die worden weergegeven in de modules Alternatieve formaten en Feedback voor cursusleiders. De aangepaste hulpmeldingen kunnen worden gebruikt om studenten en cursusleiders naar bestaande instellingsdocumenten te leiden, contactgegevens te delen, enzovoort. Wanneer er geen aangepaste meldingen zijn geconfigureerd, verwijzen de Help-koppelingen door naar deze pagina's in Blackboard Help:

 • Alternatieve formaten: Op deze pagina wordt uitgelegd hoe en wanneer de verschillende alternatieve formaten gebruikt kunnen worden
 • Help voor cursusleiders: Alle informatie over Ally waarvan cursusleiders op de hoogte moeten zijn voor hun cursussen

De inhoud van de aangepaste hulp kan worden geconfigureerd in de UI Ally-configuratie en maakt gebruik van de indeling Markdown om een gestructureerde (en toegankelijke) melding weer te geven.

 1. Ga naar Ally-configuratie en kies voor Help-instellingen.
 2. Kies de standaard of aangepaste hulp-optie voor zowel de help van de feedback voor cursusleiders als de help van de alternatieve formaten.
 3. Als je de aangepaste optie kiest, bewerk dan de aangepaste melding.

  Gebruik de indeling Markdown om een gestructureerde (en toegankelijke) melding in te stellen.

 4. Selecteer Wijzigingen opslaan.

Hulp van expert configureren

Geef je cursusleiders en studenten eenvoudig toegang tot je team van toegankelijkheidsexperts. Schakel hulp van een expert in en geef je gebruikers een manier om meer hulp rechtstreeks aan te vragen in de alternatieve formaten en de deelvensters Feedback voor cursusleider.

Wanneer er een verzoek wordt ingediend, wordt er een e-mail met het helpverzoek en gegevens over de huidige cursus, het inhoudsitem en de gebruiker naar het e-mailadres verzonden dat jij configureert.

 1. Ga naar Ally-configuratie en kies voor Help-instellingen.
 2. Kies de Aangepaste hulp bieden voor zowel de help van de feedback voor cursusleiders als de help van de alternatieve formaten.
 3. Selecteer Hulp van expert inschakelen.
 4. Typ het e-mailadres voor je team van toegankelijkheidsexperts.
 5. Selecteer Wijzigingen opslaan.

De Ally API-gebruiker voor de Blackboard Learn-integratie moet de toestemming van 'Configuratiescherm voor systeembeheer (gebruikers) > Gebruikers' of 'system.user.view' hebben zodat Ally de studentnaam en het e-mailadres in de e-mail met het hulpverzoek zet. De Ally API-gebruiker voor de Moodle-integratie moet de toestemming van 'moodle/user:viewalldetails' hebben zodat Ally de studentnaam en het e-mailadres in de e-mail voor het hulpverzoek zet.

Ally-functies aanpassen


Ally-functievlaggen aanpassen

Je kunt sommige functies in- of uitschakelen om Ally aan te passen aan de voorkeuren van je instelling.

Ga naar Ally-configuratie en bepaal welke functies je wilt inschakelen.

 1. Ga naar Ally-configuratie en selecteer Functies.
 2. Zoek de functie die je wilt in- of uitschakelen en selecteer deze.
  • Alternatieve indeling - vertaalde versie: Studenten kunnen een vertaalde alternatieve indeling van een origineel bestand downloaden.
  • BeeLine Reader als alternatieve indeling: Studenten kunnen een BeeLine Reader als alternatieve indeling downloaden.
  • De feedback van de cursusleider openen vanuit het instellingsrapport: Geef beheerders, diensten voor studenten met een beperking en instructieontwerpers toegang tot de feedback van cursusleiders.
  • Feedback voor cursusleider voor inhoud van de teksteditor: Cursusleiders en beheerders hebben toegang tot feedback voor inhoud die in je LMS WYSIWYG-editor is gemaakt.

   Meer informatie over WYSIWYG-toegankelijkheid voor cursusleiders

  • Gegevensintegratie van Ally in Impact by Instructure (voorheen EesySoft): Instellingen met een Impact by Instructure-licentie kunnen de interacties in de module Alternatieve formaten, de feedback van de cursusleider en het toegankelijkheidsrapport van de cursus gedetailleerder controleren. Instellingen kunnen deze gegevens gebruiken voor implementatierapporten en -campagnes binnen Impact by Instructure. De Impact by Instructure-integratie is standaard uitgeschakeld.

   Voor deze integratie is een Impact by Instructure-licentie vereist.

 3. Selecteer Inschakelen of Uitschakelen om de functie in of uit te schakelen.

Cursustoegankelijkheidsrapport configureren

Cursustoegankelijkheidsrapport configureren voor D2L

Client-ID, sleutel en geheime sleutel noteren

 1. Meld je aan als beheerder.
 2. Open Beheertools en selecteer Externe leertools.
 3. Open het menu Acties van het Ally-instellingsrapport.
 4. Selecteer Koppeling bewerken
 5. Noteer de client-ID, sleutel en geheime sleutel.

  Als de “Geheime sleutel” niet zichtbaar is, dan heb je deze gekregen van de technische ondersteuning tijdens de implementatie. Noteer ook de client-ID. De client-ID is het nummer tussen ‘v1/’ en ‘/lti’ in de ‘URL’. Deze waarden zijn nodig tijdens de configuratie van het cursustoegankelijkheidsrapport.

 6. Selecteer Annuleren.

Een nieuwe koppeling toevoegen

 1. Open Beheertools en selecteer Externe leertools.
 2. Selecteer Nieuwe koppeling.
 3. Typ dit voor de Titel: Ally-cursusrapport
 4. Gebruik een van deze URL’s voor de URL van de toolprovider. Vervang “[ClientID]” door de client-ID die je hebt genoteerd.
  • Instellingen die worden gehost in het datacenter van de Verenigde Staten: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Instellingen die worden gehost in het Canadese datacenter: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Instellingen die worden gehost in het Europese datacenter: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Instellingen die worden gehost in het datacenter van Singapore: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • Instellingen die worden gehost in het datacenter van Australië: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 5. Schakel het selectievakje Gebruikers toestaan deze koppeling te bekijken in.
 6. Selecteer het keuzerondje (Geheime) sleutel van koppeling.
 7. Gebruik de Sleutel die je hebt genoteerd.
 8. Gebruik de Geheime sleutel die je hebt genoteerd.
 9. Schakel de volgende opties bij Beveiligingsinstellingen in:
  • Consumenteninformatie van de tool verzenden naar toolprovider
  • Contextinformatie verzenden naar toolprovider
  • LTI-gebuikers-ID en LTI-rollenlijst naar toolprovider verzenden
 10. Selecteer Opslaan en Sluiten .

Cursustoegankelijkheidsrapport toevoegen aan een cursus

 1. Open vanuit een cursus Acties voor navigatiebalk en selecteer De gedeelde navigatiebalk bewerken.
 2. Selecteer Koppelingen toevoegen.
 3. Selecteer Aangepaste koppeling maken.
 4. Gebruik deze naam: Toegankelijkheidsrapport
 5. Name: “Toegankelijkheidsrapport”

  Dit is de naam van de koppeling in de navigatiebalk van de cursus. Wijzig de naam indien gewenst.

 6. SelecteerSnelkoppeling invoegen
 7. Selecteer Ally cursusrapport in Externe leertools.
 8. Selecteer Beperken tot specifieke rollen en selecteer de rollen die toegang moeten hebben tot het cursustoegankelijkheidsrapport.
 9. Selecteer Maken, Toevoegen, en Opslaan en sluiten.

Het ‘Toegankelijkheidsrapport’ zou nu beschikbaar moeten zijn in de cursusnavigatiebalk. Als je problemen ondervindt bij het configureren van het rapport, kun je Een case aanmaken op Behind the Blackboard.