Om Skriv inn flere manglende ord-spørsmål

Med Skriv inn flere manglende ord-spørsmål ser studentene en tekst som inneholder flere tomme felt. Studentene skriver inn det riktige ordet eller den riktige frasen i hvert tomme felt.

Eksempel:

«Four [score] and [seven;7] years ago» er begynnelsen på [Gettysburg-talen] som ble holdt av [Lincoln].»

This is how the filling of multiple blank questions look like.

I Ultra-emnevisningen kan du bruke spørsmålstypen Manglende ord for å lage spørsmål med flere tomme felt.

Mer om hvordan du lager Skriv inn ett manglende ord-spørsmål