Çoklu Boşluk Doldurma Soruları Hakkında

Birden Çok Boşluğu Doldurma sorularında öğrenciler birden fazla boşluk içeren metin görür. Öğrenciler her boşluk için uygun olacak sözcük veya ifade girer.

Örnek:

"Four [score] and [seven;7] years ago", [Lincoln] tarafından yapılan [Gettysburg Konuşmasının] başlangıcıdır."

This is how the filling of multiple blank questions look like.

Ultra Kurs Görünümü'nde, birden fazla boşluklu bir soru oluşturmak için Boşluk Doldurma soru türünü kullanın.

Boşluk Doldurma sorularını oluşturma hakkında daha fazla bilgi