This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Jag ville göra mappen Kapitel 3 tillgänglig endast för kursdeltagare som hade markerat mappen Kapitel 2 som granskad. Men nu får jag höra av kursdeltagarna att de inte kan se Kapitel 2.

Det är möjligt att du använde regeln för anpassad publicering för mappen för kapitel 2 istället för kapitel 3. Använd regeln för det objekt som du vill använda anpassad publicering för (kapitel 3) och inte för det objekt som ska markeras som granskat (kapitel 2).


Jag vill göra en extra enhet tillgänglig för deltagare som uppfyller vissa krav. Men jag vill bara att de ska ha tillgång till den under andra halvan av terminen. Kan jag skapa en regel för anpassad publicering med två villkor?

Ja. Du kan använda alla kombinationer av de fyra villkoren i dina grundläggande regler för anpassad publicering. När du skapar en grundläggande regel kan du använda datum- och resultatvillkoren. Du kan inte använda samma villkor mer än en gång i en grundläggande regel. Du kan till exempel inte ställa in mer än ett medlemskapsvillkor. Om du vill använda samma typ villkor villkor mer än en gång måste du skapa en avancerad regel.


Kursdeltagare säger att de inte kan se ett objekt fast de uppfyller alla villkor för anpassad publicering. Vad ska jag markera?

Tillgängligheten för objekt som ställts in på sidan Skapa objekt ersätter alla regler för anpassad publicering. Om objektet inte är tillgängligt är det inte tillgängligt för någon kursdeltagare oavsett om det finns regler. Du kan ställa in regler och sedan göra objekten i fråga tillgängliga.

Kontrollera att objektet i fråga är tillgängligt och att det inte finns några datumbegränsningar som står i konflikt med publiceringsvillkoren. Du kan kontrollera båda dessa på sidan Anpassad publicering: Avancerat som du öppnar från ett objekts meny.


Hur påverkar datumregler vad kursdeltagarna ser i lärmoduler och mappar?

Du kan tillämpa regler för anpassad publicering på allt innehåll i en kurs: innehållsobjekt, filer, länkar, inlämningsuppgifter, prov, mappar och verktygslänkar. För lärmoduler, lektionsplaner och mappar kan du tillämpa en regel för anpassad publicering på hela behållaren eller på enskilda objekt i behållaren.

Om du tillämpar en datumregel på ett enskilt objekt i en behållare påverkar det vad deltagarna ser och när de ser det.

Exempel:

Du lade till en lärmodul och valde att INTE påtvinga visning i följd. Kursdeltagarna kan se allt innehåll i innehållsförteckningen utom det med en datumregel inställd för visning i framtiden. I teorin kan deltagarna visa allt innehåll i lärmodulen innan det objektet publiceras. Om du använder aviseringsmodulerna meddelas deltagarna när nytt innehåll är tillgängligt i lärmodulen i framtiden. Deltagarna kan dock stänga av aviseringarna, så förlita dig inte på aviseringsmodulerna som det enda sättet att informera deltagarna.

Exempel:

Du påtvingade visning i följd för lärmodulen och lade till en datumregel för ett objekt mitt i modulen. Länkarna i innehållsförteckningen tar slut när nästa objekt i ordningen är det med ett datum. Deltagarna kommer inte åt resten av innehållet förrän på det inställda datumet.

En bra regel att följa när du lägger till regler för anpassad publicering: Använd alltid förhandsgranskningsverktyget för deltagare för att kontrollera vilket innehåll deltagarna kan och inte kan komma åt. För att vara helt på den säkra sidan kan du tillämpa en datumregel på hela behållaren och inte individuella objekt inuti den.

Mer information om att förhandsgranska som en deltagare