Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Jeg vil ikke at Kapittel 3-mappen skal være tilgjengelig for studentene før de har merket Kapittel 2-mappen som gjennomgått. Men nå klager studentene mine på at de ikke kan se Kapittel 2.

Du kan ha brukt regelen for tilpasset visning i kapittel 2-mappen i stedet for kapittel 3. Angi regelen for elementet du vil tilpasse publiseringen for (Kapittel 3) – ikke elementet som skal merkes som gjennomgått (Kapittel 2).


Jeg vil gjøre en utmerkelsesenhet tilgjengelig for studenter som oppfyller visse krav. Men jeg vil også at de bare skal ha tilgang til enheten i andre halvdel av semesteret. Kan jeg lage regler for tilpasset visning som inneholder to kriterier?

Ja. Du kan bruke alle kombinasjoner av de fire kriteriene i grunnleggende regler for tilpasset visning. Når du lager den grunnleggende regelen din, bruker du kriteriene for dato og vurdering. Du kan ikke bruke samme kriterium flere ganger i én grunnleggende regel. Du kan for eksempel ikke angi flere enn ett medlemskapskriterium. Hvis du vil bruke samme type kriterium flere ganger, må du opprette en avansert regel.


Studenter som oppfyller alle kriteriene for tilpasset visning, rapporterer at de ikke kan se elementet. Hva bør jeg sjekke?

Elementtilgjengeligheten som er angitt på Opprett element-siden, overstyrer alle regler for tilpasset visning. Hvis elementet er utilgjengelig, er det utilgjengelig for alle studenter uavhengig av eventuelle regler du har opprettet. Du kan utarbeide regler og vente med å gjøre elementer tilgjengelige til du er ferdig med å lage reglene.

Sjekk at elementet er tilgjengelig og at det ikke finnes datobegrensninger som er i konflikt med de gjeldende publiseringskriteriene dine. Du kan sjekke begge deler på Tilpasset visning: Avansert-siden, som du kan gå til via menyen for et element.


Hvordan påvirker datoregler hva studentene kan se i læringsmoduler og mapper?

Du kan angi regler for tilpasset visning for et hvilket som helst element i emnet ditt: innholdselementer, filer, lenker, oppgaver, prøver, mapper og verktøyslenker. Med læringsmoduler, læreplaner og mapper kan du angi en regel for tilpasset visning for hele beholderen eller for individuelle elementer i beholderen.

Hvis du angir en datoregel for et individuelt element i en innholdsbeholder, påvirker regelen hvilket innhold studentene kan se, og når de kan se det.

Eksempel:

Du har lagt til en læringsmodul og valgt å IKKE kreve sekvensiell visning. Studentene kan se alt innholdet i innholdsfortegnelsen – bortsett fra det med datoregelen som er angitt med en fremtidig dato. I teorien kan studentene se gjennom innholdet i læringsmodulen før det aktuelle elementet er publisert. Hvis du bruker varslingsmoduler, blir studentene varslet om at nytt innhold er tilgjengelig i den aktuelle læringsmodulen i fremtiden. Studenter kan imidlertid slå av varslinger, så det er ikke lurt å bruke varslingsmodulene som den eneste måten å gi studenter informasjon på.

Eksempel:

Du krever sekvensiell visning for læringsmodulen og har lagt til en datoregel for ett element i midten av modulen. Det vises ikke flere lenker i innholdsfortegnelsen når elementet med datobegrensning er det neste. Studentene har ikke tilgang til resten av innholdet før denne datoen.

En god regel å følge når du legger til regler for tilpasset visning: Bruk alltid verktøyet for eksempelvisning for studenter, sånn at du ser hvilket innhold studentene har tilgang til og ikke. For å være helt trygg kan du angi en datoregel for hele beholderen i stedet for individuelle elementer i den.

Mer om eksempelvisning for studenter