This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Ditt lärosäte avgör om verktyget Anpassad publicering är tillgängligt. Om lärosätet inaktiverar anpassad publicering försvinner alla regler som du har skapat. Om ditt lärosäte aktiverar verktyget igen dyker alla anpassade publiceringsregler som fanns tidigare upp igen.

Två typer av regler

Läget Redigera måste vara PÅ för att du ska få åtkomst till samtliga funktioner för lärare.

Skapa grundläggande regler för anpassad publicering

Med grundläggande regler för anpassad publicering kan du lägga till och redigera en regel för ett innehållsobjekt. Denna enskilda regel kan ha flera villkor.

En regel kan till exempel kräva att deltagare uppfyller både datum- och granskningsstatusvillkoren innan de kan öppna annat innehåll. Du kan använda avancerade regler för anpassad publicering för att lägga till flera regler i ett enda innehållsobjekt.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering.
 2. På sidan Anpassad publicering fyller du i en eller flera delar, till exempel för datum och/eller medlemskap.
 3. Klicka på Skicka.

Skapa en avancerad regel för anpassad publicering

Med avancerad anpassad publicering kan du lägga till flera regler i ett enda innehållsobjekt. Om du skapar flera regler blir kursinnehållet synligt för en viss kursdeltagare om någon av reglerna uppfylls. Du kan lägga till flera villkor till varje regel.

Det kan till exempel finnas en regel som säger att alla i Grupp A som fått minst 85 poäng på ett prov får se ett visst kursinnehåll. Enligt en annan regel för samma innehåll får alla i Grupp B se samma innehåll först efter ett specifikt datum.

Du uppmärksammas om regler som ingen kursdeltagare kan uppnå eftersom ingen då får åtkomst till aktuellt kursinnehåll.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering: Avancerad.
 2. På sidan Anpassad publicering: Avancerat klickar du på Skapa regel.
 3. På sidan Lägg till regel anger du ett namn på regeln och klickar på Skicka.
 4. Håll muspekaren över Skapa villkor och välj datum, resultat eller medlemskap och ange villkoret. Klicka på Skicka.
 5. Klicka på Granskningsstatus om du vill lägga till det villkoret i den avancerade regeln för anpassad publicering. Bläddra fram till och klicka på den fil eller mapp som kursdeltagarna måste ha tagit del av innan kursinnehållet blir tillgängligt för dem.
 6. Upprepa steg 6 och 7 för att lägga till flera villkor för ett objekt.

Ändra eller ta bort en regel för anpassad publicering

Om du vill ändra villkoren för, eller ta bort, en grundläggande regel öppnar du menyn för filen eller mappen det gäller och väljer alternativet Anpassad publicering.

Till exempel kan du ändra datumintervallet för en datumregel. Om några deltagare redan har lämnat in och du har rättat kan de sina resultat på sidan Mina resultat. De kanske inte kan se objektet i kursen längre om ditt nya datumintervall ligger i framtiden.

För avancerade regler hanterar du namnet och villkoren i en regel separat:

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering: Avancerad.
 2. På sidan Anpassad publicering: Avancerat öppnar du en regels meny:

  Välj alternativet Hantera om du vill ändra namnet på regeln.

  -ELLER-

  Välj alternativet Redigera villkor om du vill lägga till, ändra eller ta bort villkor.

  -ELLER-

  Välj alternativet Ta bort om du vill ta bort både avancerade och grundläggande regler för anpassad publicering.


Kopiera regler för anpassad publicering

Du kan kopiera en befintlig regel för anpassad publicering istället för att skapa en ny. När du kopierat regeln kan du ändra namnet och redigera regeln. Du kan endast kopiera regler inom en fil eller mapp. Det går inte att kopiera regler från en fil eller mapp till en annan.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering: Avancerad.
 2. På sidan Anpassad publicering: Avancerat öppnar du en regels meny och väljer alternativet Kopiera.
 3. En exakt kopia av regeln dyker upp längst ner i listan. Kopian har samma namn som originalregeln med tillägget ”Kopia av” framför.
 4. I den kopierade regelns meny klickar du på Redigera villkor om du vill ändra namn eller villkor.

Tillgänglighet för kursinnehåll med regler för anpassad publicering

Om du inte skapar några regler för anpassad publicering visas innehållet för alla deltagare i din kurs. Du kan dock ändra synligheten eller ställa in datumbegränsningar när du skapar eller ändrar objektet.

När du har angett regler för anpassad publicering för ett innehållsobjekt syns det endast för de kursdeltagare som uppfyller villkoren i reglerna.

Du kan till exempel skapa ett innehållsobjekt som heter ”Introduktion” i en innehållsyta. Än så länge kan alla kursdeltagare se det här objektet. Därefter skapar du en regel som begränsar objektet till de som ingår i Grupp A. Endast de som ingår i Grupp A kan nu se objektet — Inga andra kursdeltagare kan se det.

Därefter lägger du till ett annat kriterium i den här regeln som begränsar det till grupp A-medlemmar som har fått minst 80 poäng på prov #1. Alla andra deltagare, inklusive grupp A-medlemmar som fick mindre än 80 poäng på provet, ser inte objektet.

Om du skapar en regel för anpassad publicering men inte anger några villkor för regeln kan alla kursdeltagare se innehållsobjektet i fråga – även om du inte kopplar någon annan regel till objektet. Ett tomt villkor gör att alla kursdeltagare kan se innehållet.

Se vilka objekt som är tillgängliga för vilka kursdeltagare

Om du skapar flera olika regler för anpassad publicering kan det ibland vara svårt att hålla reda på vilka kursdeltagare som har åtkomst till vad. Du kan se vilka objekt som visas för specifika kursdeltagare på sidan Visnings- och granskningsstatus eller Prestationspanel.

Du kan kontrollera om deltagarna har åtkomst till dina innehållsobjekt.

Om du har gjort ett objekt otillgängligt visar sidan Visnings- och granskningsstatus att objektet inte är synligt för deltagare. På sidan Visnings- och granskningsstatus listas även regler för anpassad publicering som påverkar ett objekts synlighet. Om du aktiverar granskningsstatus för ett objekt kan du kontrollera vilka deltagare som har granskat objektet och när.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Visnings- och granskningsstatus.
 2. På sidan Visnings- och granskningsstatus ska du markera en kolumnrubrik för att sortera innehållet.
 3. När du avslutat granskningen ska du använda länkstigarna för att navigera till en föregående sida.

Sidan Visnings- och granskningsstatus

Ikonerna i kolumnen Synlighet anger om objektet visas för deltagarna. Ikonen Inte synlig anger att objektet inte är synligt för deltagarna på grund av en regel för anpassad publicering eller objektets tillgänglighetsinställningar.

En bock i kolumnen Granskad anger att deltagaren har klickat på objektets länk Markera som granskad.

Kontrollera visnings- och granskningsstatus på prestationspanelen

Du kan se granskningsstatusen på prestationspanelen.

Kontrollpanelen > Granskning > Prestationspanel

Siffrorna i kolumnen Granskningsstatus visar hur många objekt som en deltagare har markerat som Granskad.

Du kan även klicka på ikonen för anpassad publicering för någon av deltagarna. I popup-fönstret visar ikoner synligheten för objektet för den deltagaren. En ikon visar även granskningsstatus för alla objekt med eventuella granskningskrav.

Mer information om prestationspanelen


Regler för anpassad publicering vid kopiering, arkivering och export av kurser

Regler för anpassad publicering och visnings- och granskningsstatus följer med när följande utförs:

 • Kopiering av hel kurs, inklusive användare
 • Arkivering och återställning av kurser

Regler och visnings- och granskningsstatus följer inte med när följande utförs:

 • Kopiering av kursmaterial till ny kurs
 • Kopiering av kursmaterial till befintlig kurs
 • Export och import

Vad ser deltagarna?

Med förhandsgranskningsfunktionen kan du se en kurs så som kursdeltagarena ser den. Systemet skapar ett deltagarkonto, användarkonto för förhandsgranskning. Du loggar in som den deltagaren och är inskriven på den aktuella kursen. Med hjälp av det här användarkontot för förhandsgranskning kan du kontrollera reglerna för anpassad publicering som du har ställt in. Du kan till exempel markera ett objekt som granskat för att se om du kan öppna provet för aktuellt block.

Mer information om att förhandsgranska som en deltagare