Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Ik wil de map Hoofdstuk 3 alleen toegankelijk maken voor studenten die Hoofdstuk 2 hebben gemarkeerd als doorgenomen. Nu klagen studenten echter dat ze Hoofdstuk 2 niet kunnen zien.

Misschien heb je de regel voor adaptieve inhoud toegepast op de map Hoofdstuk 2 in plaats van Hoofdstuk 3. Pas de regel toe op het item dat je als adaptieve inhoud wilt vrijgeven (Hoofdstuk 3) en niet op het item dat als doorgenomen moet worden gemarkeerd (Hoofdstuk 2).


Ik wil een unit voor extra studiepunten beschikbaar stellen aan studenten die aan een bepaalde vereiste voldoen. Ik wil de toegang echter beperken tot de tweede helft van het semester. Kan ik een regel voor adaptieve inhoud maken met twee criteria?

Ja. U kunt in een standaardregel voor adaptieve inhoud elke combinatie van de vier criteria gebruiken. Als je de standaardregel gaat definiëren, moet je de datum- en cijfercriteria gebruiken. In een standaardregel voor adaptieve inhoud kun je altijd maar één exemplaar van hetzelfde criterium gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld niet verschillende lidmaatschapscriteria instellen. Als je hetzelfde type criterium meerdere keren wilt gebruiken, moet je een geavanceerde regel maken.


Studenten die voldoen aan alle criteria voor adaptieve inhoud kunnen het item niet zien. Wat moet ik controleren?

De itembeschikbaarheid die is ingesteld op de pagina Item maken, gaat boven alle regels voor adaptieve inhoud. Als het item niet beschikbaar is, is het niet beschikbaar voor geen van de studenten, ongeacht de ingestelde regels. Hierdoor kun je je eigen regels maken en items pas beschikbaar maken wanneer je klaar bent met het maken van regels.

Controleer of het item beschikbaar is en of er geen datumbeperkingen zijn ingesteld die een conflict veroorzaken met de huidige criteria voor vrijgave. Ga hiervoor naar de pagina Adaptieve inhoud: Geavanceerd via het menu van een item.


Op welke manier hebben datumregels invloed op wat studenten zien in leermodules en mappen?

Je kunt regels voor adaptieve inhoud toepassen op ieder item in een cursus: inhoudsitems, bestanden, koppelingen, opdrachten, toetsen, mappen en toolkoppelingen. In het geval van leermodules, lesoverzichten en mappen kun je een regel voor adaptieve inhoud toepassen op de container als geheel of op afzonderlijke items binnen de containers.

Als je een datumregel toepast op een individueel item in een container, heeft dit invloed op wat studenten zien en wanneer.

Voorbeeld:

U hebt een leermodule toegevoegd en ervoor gekozen opeenvolgende weergave NIET af te dwingen. Studenten kunnen alle items zien in de inhoudsopgave, behalve het item met een datumregel in de toekomst. In theorie kunnen studenten de inhoud van de leermodule doornemen voordat dat item wordt vrijgegeven. Als u de meldingsmodules gebruikt, krijgen studenten bericht dat er in die leermodule op een later moment nieuwe inhoud beschikbaar komt. Aangezien studenten meldingen echter kunnen uitschakelen, moet je de meldingsmodules niet als enige hulpmiddel gebruiken om studenten informatie te geven.

Voorbeeld:

U hebt opeenvolgende weergave afgedwongen voor de leermodule en een datumregel toegevoegd voor een item ergens in het midden van de module. De koppelingen in de inhoudsopgave worden inactief op het moment dat het item met de datumbeperking aan de beurt is. Studenten kunnen de rest van de inhoud pas zien nadat die datum is verstreken.

Een goede regel om te volgen als u regels voor adaptieve inhoud gaat toevoegen: activeer altijd de studentenweergave om te controleren welke inhoud studenten wel en niet kunnen zien. Om helemaal zeker te zijn dat alles goed werkt, kunt u een datumregel beter toepassen op de complete container en niet op individuele items in de container.

Meer informatie over de studentenweergave