This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Om ordlistan och ordlistefilerna

Du kan lägga in en ordlista i kurser. Varje post i listan består av en term och en definition. Du och din institution bestämmer om ordlisteverktyget ska vara tillgängligt eller inte.

Om du planerar att skapa en stor ordlista kan du ladda upp en fil som innehåller alla eller de flesta termer och sedan uppdatera ordlistan genom att lägga till fler termer efter behov. Du kan även lägga till ordlisteposter en och en i om du har en kort ordlista eller vill lägga till termer i en befintlig ordlista.

Om du vill skapa en ordlistefil för att sedan ladda upp den skriver du termer och definitioner i ett kalkylbladsprogram, till exempel Microsoft® Excel®. Det måste vara en term och en definition per rad, med termen i en kolumn och definitionen i kolumnen bredvid. Spara filen som csv (kommateckenavgränsade värden). Alternativt kan du skapa en ordlistefil i ett vanligt textredigeringsprogram. Avgränsa termerna från definitionerna med komma eller tabb, och skriv en post per rad. Spara sedan filen i csv- eller txt-format.

Efter att du skapat din ordlistefil laddar du upp den med ordlisteverktyget. Du kan välja mellan att uppdatera en befintlig ordlista eller ersätta den.

Om det finns dubbletter av termerna i den fil som laddas upp kommer dessa att ersätta de som redan finns i den befintliga ordlistan.


Filformat för ordlistor

I csv-filer separeras varje post av en manuell radbrytning och termen och definitionen separeras av ett komma.

Exempel 1:

"Äpple","En röd frukt"

"Lök","En grönsak"

Även om det inte alltid är nödvändigt att sätta termerna och definitionerna inom citationstecken rekommenderar Blackboard att man gör så för att undvika bearbetningsfel.

Exempel 2:

"Äpple","En läcker frukt, som ofta är <b>röd</b>. Äpplen odlas över hela världen och är en viktig religiös och mytisk symbol i många kulturer. Pacific Northwest-regionen i USA, särskilt delstaten Washington, är känd för sina äpplen.<br><br> Men de flesta äppelälskare är överens om att de bästa äpplena kommer från Hudson River Valley-området i New York. Detta är kanske skälet till varför New York City har fått smeknamnet ""The Big Apple"".

"Lök","Löken är en smakrik grönsak med grön stjälk och en vit, gul eller röd lök. Om du vill provsmaka de godaste lökarna som finns bör du besöka \"världens lökhuvudstad\" Pine Island i New York."

Citationstecken som sätts ut vid en definition eller term måste vara ”escaped”. Citationstecknen måste identifieras som en del av definitionen. I annat fall tolkas citationstecknet som slutet på definitionen. Undanta (escape) citationstecken med ett omvänt snedstreck (\") eller ett extra citationstecken ("").

Batchfiler

Batchfiler är txt-filer som innehåller stora mängder information som du kan ladda upp i systemet. Varje batch-verktyg innehåller specifika instruktioner för skapande av batch-filen. Följande batchfilsstandarder är universella:

 • Varje fil måste vara var en av de filtyper som stöds: csv eller txt. Microsoft Excel-versionerna 2003 och senare sätter automatiskt dit dubbla citationstecken i alla fält om arbetsbladet sparas som en CSV-fil.
 • Varje fil måste vara i DOS-format. Filer i MAC- och UNIX-format måste konverteras till DOS.
 • Varje fält måste omges av dubbla citationstecken. Till exempel: "ENG_201"
 • Om det finns citationstecknen inuti i ett fält skriver du ett avbrottstecken för att visa att nästa tecken inte anger slutet på fältet. Avbrottstecknet är ett omvänt snedstreck (\). Till exempel: "\"ENG_201\""
 • Alla fält måste delas av med en av följande avgränsare: komma, kolon eller tabb. När du väljer AUTO kan bara en typ av avgränsare användas inom en och samma batchfil. Till exempel: "ENG_201","English Literature" eller "ENG_201":"English Literature"
 • Varje post måste ligga på en egen rad. Till exempel:
  ”ENG_201”,”Engelsk litteratur”
  ”ENG_201”,”Engelsk litteratur”
 • Det får inte finnas några tomma rader mellan posterna. En tom rad bearbetas och skickas tillbaka som ett fel.
 • Blackboard rekommenderar att varje batchfil inte överskrider 500 poster på grund av de tidsbegränsningar som de flesta webbläsare har.

Ladda upp och ladda ner ordlistefiler

Kontrollpanel > Kursverktyg > Ordlista

 1. Öppna menyn Ladda upp/Ladda ner på sidan Ordlista och välj alternativet Ladda upp ordlista.
 2. På sidan Ladda upp ordlista bläddrar du fram till aktuell fil på din dator eller i kursens fillagringsutrymme, Kursfiler eller Content Collection.
 3. Välj ett av alternativen för Spara aktuella termer:
  • Lägg till termerna i den här filen till ordlistan: Använd detta alternativ för att komplettera den befintliga ordlistan med en lista med nya termer. Om en term finns både i den befintliga ordlistan och i filen ersätter definitionen i filen definitionen i den befintliga ordlistan. Om samma term upprepas två eller fler gånger i filen kommer den sista definitionen för termen att visas i ordlistan.
  • Ta bort alla ordlistans termer och ersätt dem med termer i den här filen: Använd detta alternativ för att radera den befintliga ordlistan och byta ut den mot termerna i filen.
 4. Klicka på Skicka.

I redigeringsläget kan du kontrollera posterna i ordlistan innan du gör den tillgänglig för kursdeltagarna.

Ladda ner ordlistor

Det kan hända att du vill ladda ner ordlistor för att använda dem i andra kurser. Du kan redigera ordlistan offline och sedan ladda upp den till en annan kurs.

När du laddar ner ordlistor skapas en datafil med kommateckenavgränsade värden (CSV) av ordlistan. Posterna är avgränsade med en manuell radbrytning och inom varje post är termen avgränsad från definitionen av ett kommatecken.

Du kan redigera ordlistan i ett kalkylbladsprogram eller i ett textredigeringsprogram. Se till att bibehålla formatet i filen för att uppladdningen ska gå så smidigt som möjligt.

 1. Öppna menyn Ladda upp/Ladda ner på sidan Ordlista och välj alternativet Ladda ner ordlista.
 2. Klicka på Ladda ner på sidan Ladda ner ordlista.
 3. Spara ordlistefilen på datorn genom att klicka på Spara som och sedan på OK i det fönster som öppnas.

Skapa poster i ordlistan

 1. Klicka på Skapa begrepp på sidan Ordlista.
 2. Ange en term och dess definition på sidan Skapa term. Om du vill kan du använda stavningskontrollen i redigeringsverktyget.
 3. Klicka på Skicka.

Lägga in en länk till ordlistan på kursmenyn

Du kan lägga till en länk på kursmenyn så att ordlisteverktyget öppnas omedelbart. Du kan även anpassa länkens namn.

 1. Öppna redigeringsläget och klicka på ikonen för tillägg av menyobjekt ovanför kursmenyn.
 2. I menyn väljer du Verktygslänk och skriver in ett namn på länken.
 3. Välj alternativet Ordlista på menyn Typ.
 4. Markera kryssrutan Tillgänglig för användare.
 5. Klicka på Skicka.

Den nya verktygslänken visas sist i kursmenylistan. Om du vill kan du flytta länken till ett annat ställe genom att dra den dit. På länkens meny kan du byta namn på länken, radera den eller dölja den för deltagarna.