This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Att skapa och underhålla en lagringsplats för material är en viktig del i utvecklingen av en online-kurs. Med Kursfiler har du tillgång till alla dina filer för en viss kurs. Du kan organisera, öppna, administrera och länka till de här filerna som du vill.

Kursfiler är ett lagringsområde för en enskild kurs på Blackboard-servern. Du kan skapa mappar och undermappar i Kursfiler för att organisera ditt innehåll på det sätt som passar dig bäst. Innehåll på lagringsplatsen går att använda igen. Det innebär att du kan ta bort länkar till filer i din kurs, men själva filerna blir kvar i Kursfiler där du kan länka till dem igen. Om du ändrar eller flyttar en fil till en annan mapp i Kursfiler efter att du har länkat till den i din kurs, bryts inte länken.

Mer information om att använda webbmappar för att organisera Kursfiler

Kursdeltagare kan inte ladda upp filer till Kursfiler. De kan bara bläddra efter och bifoga filer från sina datorer när de deltar i en kurs. När du länkar till en fil eller mapp i Kursfiler från en kursinnehållsyta får kursdeltagarna automatiskt läsbehörighet till den filen eller mappen.

Mer information om att hantera rättigheter i Kursfiler

Använda Kursfiler

Visa kursfiler för en kurs genom att gå till Kurshantering > Filer och välja kurs-id i menyn. Du kommer då till mappen på högsta nivå som innehåller filerna och mapparna som du har lagt in i kursen. Om du vill öppna en fil eller mapp klickar du på den.

Växla vy

Du kan visa filer och mappar i Kursfiler som en lista med namn eller som miniatyrikoner. Markera länkarna överst på sidan för att växla vy.

Visa lista: Standardvyn i Kursfiler är en lista med filnamn med ikoner av standardstorlek i kolumnen Filtyp.

Visa miniatyrer: Filerna och mapparna visas med en större ikon. Använd skjutreglaget högst uppe på sidan för att ändra miniatyrernas storlek.

Du kan utföra samma åtgärder på filer och mappar i båda vyerna.

Systemet kommer ihåg vilken vy du valt och den vyn är kvar tills du ändrar den.


Kursfiler jämfört med innehållssamlingen

Kursfiler är den filförvaringsplats som är tillgänglig för alla Blackboard Learn-kurser. Om din institution har åtkomst till innehållshanteringsfunktionerna förvaras dock filer istället i Content Collection.

Du kan enkelt fastställa vilken som används av din institution genom att titta på kontrollpanelen i en kurs. Om det första menyobjektet anger Filer, då använder din institution Kursfiler. Om det i stället står Innehållssamling används denna som filförvaringsplats för ditt lärosäte.

Kursfiler

  • Innehåll lagras för en enskild kurs.
  • Du kan inte dela innehåll mellan kurser.
  • Deltagarna kan varken lagra eller dela filer.

Innehållssamling

  • Du kan lagra innehåll för flera kurser som du undervisar i.
  • Du kan dela innehåll mellan kurser och med andra användare.
  • Deltagarna kanske kan lagra eller dela filer.

Mer information om att använda Content Collection