Skapa innehållsbehållare och innehåll

Redo att lägga till innehåll till din kurs? Du skapar dina individuella innehållskomponenter i innehållsbehållare: kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar. I en innehållsbehållare kan du skapa innehåll från menyer för innehållsobjekt, prov, uppgifter och länkar till verktyg.

Mer information om vilken typ av innehåll du kan lägga till

När du skapar innehåll kan du ställa in alternativ för innehållet, som till exempel tillgänglighet. Du kan skapa innehåll och göra det otillgängligt för deltagare tills du är redo att visa upp det för dem. Du kan också begränsa vilka innehållsobjekt som deltagarna kan se baserat på datum, tid, individuella användare, kursgrupper och deras resultat på bedömda objekt.

Exempel: Publicera en uppgift efter att ett test har gjorts

Du kan begränsa åtkomsten till nästa uppgift tills samtliga deltagare har genomfört ett test. Du kan också bestämma att uppgiften inte får visas förrän deltagarna genomfört provet och uppnått en poäng av minst 70 procent.

Mer information om att ställa in publiceringsalternativ