This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Vad är massborttagning?

Det kan vara praktiskt att radera kursmaterial genom massborttagning när en kurs är slut. Du kan välja det material du vill radera och behålla resten för framtida bruk. Du kan till exempel radera deltagare och resultat från en kurs, men behålla innehållet.

Material som du har raderat med massborttagning kan inte återställas.

När du väljer att radera användare genom massborttagning, tas alla användare med rollen Deltagare bort från kursen. Rollerna för assistenter, bedömare och kursbyggare tas inte bort.

Arkivera kursen först så att du kan återskapa den i det skick den var före massborttagningen.


Så här går massborttagning till

Kontrollpanelen > Paket och program > Massborttagning

  1. Under Välj innehållsmaterial att ta bort markerar du kryssrutorna för de innehållsytor i kursen som du vill radera.
  2. Under Välj annat material att ta bort markerar du kryssrutorna för innehåll på andra ytor i kursen som du vill radera. Om du till exempel väljer Kontakter raderas alla data som är kopplade till personalinformation.
  3. Under Bekräftelse bekräftar du massborttagningen genom att skriva ”Ta bort” i rutan.
  4. Klicka på Skicka.