Om din institution har åtkomst till innehållshantering kan du lagra, dela och publicera innehåll. Du kan lagra och hitta innehåll i personliga mappar, kursmappar och institutionsmappar i Content Collection samt länka till dessa filer från olika ytor av din kurs. Du kan lagra filer som du laddar upp till din kurs i innehållssamlingen och länka till dem på nytt.

Kursfiler jämfört med innehållssamlingen

Kursfiler är den filförvaringsplats som är tillgänglig för alla Blackboard Learn-kurser. Om din institution har åtkomst till innehållshantering är filförvaringsplatsen i stället Content Collection. Du kan enkelt fastställa vilken som används av din institution genom att titta på kontrollpanelen i en kurs. Om det första menyobjektet anger Filer, då använder din institution Kursfiler. Om det i stället står Innehållssamling används denna som filförvaringsplats för ditt lärosäte.

Kursfiler

  • Innehåll lagras för en enskild kurs.
  • Du kan inte dela innehåll mellan kurser.
  • Deltagarna har inte behörighet att lagra eller dela filer.

Mer information om att använda Kursfiler

Innehållssamling

  • Du kan lagra innehåll för flera kurser som du undervisar i.
  • Du kan dela innehåll mellan kurser och med andra användare.
  • Deltagarna kanske kan lagra eller dela filer.