This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Reglerna för publicering av kursinnehåll består av kriterier. Du kan tillämpa ett eller flera kriterier i varje enskild regel för anpassad publicering. Det kan till exempel finnas en regel som gör att kursinnehåll blir tillgängligt efter ett visst datum. En annan regel, med flera kriterier, kan göra innehåll tillgängligt för en kursgrupp efter ett specifikt datum.

Det finns fyra typer av kriterier som du kan använda när du skapar regler:

 • Datum
 • Medlemskap
 • Resultat
 • Granskningsstatus

Ställa in datumkriterier

Genom datumkriterier hjälper du kursdeltagarna att planera sin tid. Du kan styra när kursinnehåll ska publiceras istället för att publicera allt i början av terminen. Du kan göra kurinnehåll tillgängligt efter ett visst datum, fram till ett visst datum eller under en viss tidsperiod.

Exempel: Du går igenom innehållet i en viss ordning. Du vill att kursmaterial ska bli tillgängligt först efter att det diskuterats på lektionstid.

Exempel: Publicera examensprovet under din institutions planerade examineringsvecka.

Utöver datumkriteriet kan du lägga till fler kriterier i en regel för att begränsa åtkomsten till material ytterligare.

Nedan finns instruktioner för hur du lägger till ett datumkriterium i en avancerad regel för anpassad publicering. Samma information anges när du skapar grundläggande regler för anpassad publicering.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering: Avancerad.
 2. På sidan Anpassad publicering: Avancerat klickar du på Skapa regel.
 3. På sidan Lägg till regel anger du ett namn på regeln och klickar på Skicka.
 4. Klicka på Skapa kriterier och klicka på Datum.
 5. Välj datum på sidan Datum.
 6. Klicka på Skicka.

Du kan bara ställa in datum och tid i en av de här ytorna: anpassad publicering eller testundantag. Om du ställer in datum och tid i ett område och sedan gör detsamma i det andra området ersätts den första inställningen.


Ställa in medlemskapskriterier

Genom medlemskapskriterier kan du publicera kursinnehåll för specifika kursdeltagare och kursgrupper.

Exempel: Göra kursinnehåll tillgängligt för specifika kursdeltagare

En deltagare ber att få samla in mer poäng. Du går med på att lägga till en uppgift för extrapoäng, men bestämmer dig för att inte erbjuda resten av deltagarna uppgiften. Du publicerar den för den enskilda deltagaren med ett medlemskapsvillkor.

Exempel: Göra kursinnehåll tillgängligt för grupper

Du har delat in en klass i tre grupper och vill ge de olika grupperna olika uppgifter. Grupperna ska arbeta med olika ämnen och sedan presentera sitt arbete för klassen. Du tillhandahåller material som är specifikt för varje grupps uppgift som innehållsobjekt. Du publicerar endast varje innehållsobjekt för en grupp.

När en grupp presenterar materialet för klassen kan du sedan ändra publiceringsregeln för det innehållsobjektet så att det blir tillgängligt för hela klassen.

Utöver medlemskapskriteriet kan du lägga till fler kriterier i en regel för att begränsa åtkomsten till material ytterligare.

Nedan finns instruktioner för hur du lägger till ett medlemskapskriterium i en avancerad regel för anpassad publicering. Samma information anges när du skapar grundläggande regler för anpassad publicering.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering: Avancerad.
 2. På sidan Anpassad publicering: Avancerat klickar du på Skapa regel.
 3. På sidan Lägg till regel anger du ett namn på regeln och klickar på Skicka.
 4. Klicka på Skapa kriterier och klicka på Medlemskap.
 5. Gör dina val på sidan Medlemskap:
  • Ange ett eller flera användarnamn, avgränsade med komma, i rutan Användarnamn eller bläddra i systemet.
  • Alla grupper i kursen visas i rutan Objekt att välja, även de som inte är tillgängliga. Flytta önskade grupper från Objekt som ska väljas till Valda objekt.
 6. Klicka på Skicka.

Ställa in resultatkriterier

Genom resultatkriterier kan du publicera kursinnehåll baserat på försök eller poäng på inlämningsuppgifter eller prov eller i en sammanräknad kolumn.

Exempel: Göra kursinnehåll tillgängligt baserat på försök i Kursadministration och resultat

Använd Kursadministration och resultat-villkor om du vill göra innehåll synligt beroende på deltagares försök på tester och uppgifter. Du förbereder ett förtest som deltagarna slutför innan granskningsmaterialet görs tillgängligt.

Använd försöksbaserade villkor för enkäter vid slutet av terminen. En del institutioner kräver att deltagarna gör ett försök på en enkät i slutet av terminen minst en gång innan examensprovet görs tillgängligt.

Exempel: Göra kursinnehåll tillgängligt baserat på poäng i Kursadministration och resultat eller en sammanräknad kolumn

I vissa kurser måste kursdeltagarna först behärska ett ämne innan de kan gå vidare till ett annat. Om du vill att deltagarna ska ha ett godkänt resultat på Uppgift 1 innan de kan se nästa kapitel kan du lägga till ett resultatkriterium.

Du kan även ange ett resultatintervall för publicering av kursinnehåll. Du kan publicera ett extrapoängsobjekt för deltagare som fick ett resultat mellan 60 och 80. Sedan kan du publicera ett annat objekt med mer intensiv hjälp för deltagare som fick ett resultat under 60.

Utöver Kursadministration och resultat-villkoret kan du lägga till fler villkor i en regel för att begränsa objekts tillgänglighet ytterligare.

Du kan bara välja ett objekt i Kursadministration och resultat för varje Kursadministration och resultat-villkor. Du kan dock ange flera resultatkriterier i en och samma avancerad regel för anpassad publicering. I en och samma regel kan du till exempel ange ett kriterium som gör Projekt A tillgängligt efter att Enkät 1 är gjord. Sedan kan du ställa in ett annat kriterium som gör Projekt A tillgängligt efter att minst 70 poäng på Test 2 registrerats. I det här exemplet kan bara deltagare som slutfört Enkät 1 och fått minst 70 på Test 2 se Projekt A.

Nedan finns instruktioner för hur du lägger till ett resultatkriterium i en avancerad regel för anpassad publicering. Samma information anges när du skapar grundläggande regler för anpassad publicering.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering: Avancerad.
 2. På sidan Anpassad publicering: Avancerat klickar du på Skapa regel.
 3. På sidan Lägg till regel anger du ett namn på regeln och klickar på Skicka.
 4. Klicka på Skapa kriterier och klicka på Resultat.
 5. På sidan Resultat väljer du objektet i Kursadministration och resultat för det här villkoret. Objekt i Kursadministration och resultat listas efter kategori, som uppgift eller diskussion. Du kan även se möjliga poäng så att det blir lättare att välja lämpliga poängintervall.
 6. I menyn Välj villkor:
  • Välj Användaren har minst ett försök på objektet för att publicera innehållet baserat på ett inskickat försök och inte den uppnådda poängen.
  • Välj Mindre än, Större än eller Lika med i menyn Poäng. Ange ett numeriskt värde i rutan för poängtröskel. Poängen kan innehålla upp till två decimaler.
  • Välj Poäng mellan eller Procent mellan. Ange värdeintervallen i rutorna.

Ställa in granskningsstatuskriterium

Med granskningsstatuskriterier kan du publicera innehåll baserat på om deltagarna har läst ett visst innehållsobjekt.

Exempel: Du kan ställa in ett kriterium som gör Uppgift 1 tillgänglig först efter att deltagarna har markerat Hemuppgift 1 som gjord.

Utöver granskningsstatusvillkor kan du lägga till fler villkor i en regel för att begränsa objekts tillgänglighet ytterligare. Du kan använda granskningsstatusen på en lärmodul, men inte på enskilda filer i en lärmodul.

Nedan finns instruktioner för hur du lägger till ett medlemskapskriterium i en avancerad regel för anpassad publicering. Samma information anges när du skapar grundläggande regler för anpassad publicering.

 1. Öppna menyn till en fil eller mapp och välj alternativet Anpassad publicering: Avancerad.
 2. På sidan Anpassad publicering: Avancerat klickar du på Skapa regel.
 3. På sidan Lägg till regel anger du ett namn på regeln och klickar på Skicka.
 4. Klicka på Granskningsstatus.
 5. Klicka på Bläddra på sidan Granskningsstatus och välj en post i kurskartan. Granskningsstatusen aktiveras för det här objektet. Kursdeltagarna måste markera materialet som läst innan kursinnehållet blir tillgängligt för dem.