This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Bölüm 3 klasörümün yalnızca Bölüm 2 klasörünü gözden geçirildi olarak işaretlemiş öğrenciler tarafından kullanabilmesini istedim. Ancak şimdi öğrencilerim Bölüm 2'yi göremediklerinden şikayetçi.

Uyarlamalı sürüm kuralını Bölüm 3 yerine Bölüm 2 klasörüne uygulamış olabilirsiniz. Kuralı, incelendi olarak işaretlenecek ögeye (Bölüm 2) değil, uyarlanabilir olarak yayınlamak istediğiniz ögeye (Bölüm 3) uygulayın.


Belirli gereksinimleri karşılayan öğrencilerin bir onur birimini kullanabilmelerini sağlamak istiyorum. Ancak öğrencilerin yalnızca dönemin ikinci yarısında buna erişim sağlamalarını istiyorum. İki ölçek içeren bir uyarlamalı sürüm kuralı oluşturabilir miyim?

Evet. Temel uyarlamalı sürüm kurallarınızda herhangi bir dört ölçüt kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Temel kuralınızı oluştururken tarih ve not ölçütlerini kullanın. Bir temel kuralda aynı ölçütün birden fazla örneğini bulunduramazsınız. Örneğin, birden fazla üyelik ölçütü ayarlayamazsınız. Aynı ölçüt türünü birden fazla kez kullanmak isterseniz bir gelişmiş kural oluşturun.


Tüm uyarlamalı sürüm ölçütlerini karşılayan öğrenciler ögeyi göremediklerini bildiriyor. Neyi kontrol edeyim?

Öge Oluştur sayfasında ayarlanan öge erişilebilirliği, tüm uyarlamalı sürüm kurallarına baskındır. Öge erişime açık değilse oluşturulan herhangi bir kurala bakılmaksızın tüm öğrencilerin erişimine kapalıdır. Kural geliştirebilir ve ögeleri yalnızca kural oluşturmayı bitirdiğinizde erişime açık hale getirebilirsiniz.

Ögenin erişime açık olduğunu ve geçerli sürüm ölçütlerinizle çakışan tarih kısıtlamalarının olmadığını doğrulayın. Bunların her ikisini de, öge menüsünden erişilen Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasından kontrol edebilirsiniz.


Tarih kuralları, öğrencilerin öğrenim modülleri ve klasörlerinde gördüklerini nasıl etkiler?

Uyarlamalı sürüm kurallarını kursunuzdaki her ögeye uygulayabilirsiniz: içerik ögeleri, dosyalar, bağlantılar, ödevler, testler, klasörler ve araç bağlantıları. Öğrenim modülleri, ders planları ve klasörler sayesinde, bir uyarlamalı sürüm kuralını tüm kapsayıcıya ya da kapsayıcılar içindeki içerik ögelerinin her birine uygulayabilirsiniz.

Bir tarih kuralını kapsayıcı içindeki tek bir ögeye uygularsanız öğrencilerin neyi ne zaman göreceği bundan etkilenir.

Örnek:

Bir öğrenim modülü eklediniz ve sıralı görüntülemeye zorlamayı SEÇMEDİNİZ. Öğrenciler, tarih kuralı ilerisi için ayarlanmış olan öge dışında, içindekiler tablosundaki tüm içerik ögelerini görebilir. Teorik olarak, öğrenciler bu öge yayınlanmadan öğrenim modülündeki içeriği görüntülemeyi bitirebilir. Bildirim modüllerini kullanıyorsanız öğrenciler gelecekte bu öğrenim modülünde yeni içeriğin kullanılabilir olduğu konusunda uyarılırlar. Ancak öğrenciler bildirimlerini kapatabilir, bu yüzden bilgileri öğrencilere aktarmanın tek yolu olarak bildirim modüllerine güvenmeyin.

Örnek:

Öğrenim modülü için sıralı görüntülemeyi zorladınız ve modülün ortasındaki bir ögeye bir tarih kuralı eklediniz. Tarih verilen öge sonraki olduğunda içindekiler bağlantıları sonlandırılır. Öğrenciler bu tarihe kadar içeriğin kalanına erişemez.

Uyarlamalı sürüm kurallarını eklediğinizde uygulanacak iyi bir kural: Öğrencilerin hangi içeriğe erişebileceğini ve erişemeyeceğini görmek için her zaman öğrenci ön izlemesi aracını kullanın. Tamamen güvenli olması için bir tarih kuralını, kapsayıcının içindeki ögelere tek tek değil tüm kapsayıcıya uygulayın.

Öğrenci ön izlemesi hakkında daha fazla bilgi