National Center for Educational Restructuring and Inclusion (NCERI) definierar inkludering enligt följande:

Tillhandahålla lika möjligheter för alla deltagare, inklusive de med omfattande funktionshinder, för effektiva utbildningstjänster med de hjälpmedel och det stöd som behövs i ålderslämpliga klassrum i lokala lärosäten, i syfte att förbereda deltagare för ett produktivt liv som fullvärdiga medlemmar i samhället.

Nu för tiden är många klassrum, både fysiska och digitala, integrerande. Deltagare med olika behov är inkluderade i de vanliga utbildningsmetoderna och befinner sig på samma fysiska plats, men förväntas att genomföra samma arbete på samma sätt.

Att skapa ett inkluderande klassrum betyder inte att samla alla deltagare på samma plats och göra samma saker på samma sätt. Det innebär att göra det möjligt för alla i klassrummet att uppnå samma mål, även om metoderna är olika. Inkluderande klassrum fokuserar på lärandemålen, istället för vilka aktiviteter som används för att uppnå dem. Där ska alla deltagare uppnå samma lärandemål med hjälp av bedömningsmetoder utformade för att fokusera på deltagarnas individuella behov.

Exempel: I ett integrerat klassrum kan alla deltagare få i uppdrag att hitta en bild som betyder något för dem och berätta för klassen om den. Personer med synnedsättning kan be någon att välja en bild åt dem och berätta för dem om den. Med den kunskapen kan de genomföra uppgiften. I ett inkluderande klassrum kan uppgiften istället innebära att deltagarna ska hitta något som betyder något för dem och berätta för klassen om det. Deltagaren kan då göra mer för att genomföra uppgiften och uppnå målet: att dela något betydelsefullt med klassen.

Som med Universal Design for Learning kan inkluderande klassrum vara till fördel för alla deltagare. Men deltagare med särskilda behov är mer engagerade och sociala i inkluderande klassrum. Tillsammans med klasskamraterna kan de dra fördel av ett gemensamt lärande och positiva miljöer där alla har lika möjligheter att nå framgång.


Förstå olika behov

Att skapa inkluderande klassrum börjar med en förståelse för de behov som deltagarna har.

Någon med synnedsättning ...

 • Kan ha svårt att se vissa färger.
 • Kan ha nedsatt syn och behöva hjälpmedel för att se (som glasögon eller förstoringsglas)
 • Kan vara helt blind och beroende av skärmläsare för att kunna läsa digitalt innehåll.

Någon med hörselnedsättning ...

 • Kan ha begränsad hörsel och behöva hjälpmedel (som hörapparater eller implantat)
 • Kan vara helt döv och beroende av teckenspråk eller textbaserade alternativ för ljudinnehåll.

Någon med rörelsehinder ...

 • Kan ha begränsad kontroll över större eller mindre  muskler som behövs för att använda teknik.
 • Kan vara beroende av alternativa inmatningsenheter för att använda digitalt innehåll.

Någon med kognitiv funktionsnedsättning ...

 • Kan ha svårt för att ta in och bearbeta information.
 • Kan vara lättdistraherad och ha problem att komma ihåg saker.
 • Kan vara beroende av hjälpmedel för att läsa och förstå.

Skapa inkluderande klassrum

Många lärare känner att de saknar kunskaper, medvetenhet eller tid för att skapa inkluderande upplevelser i sina klassrum. Vi har tagit fram det här ramverket som en utgångspunkt för dig i skapandet av inkluderande klassrum.

Det finns tre viktiga saker att tänka på om du vill skapa ett inkluderande klassrum.

 1. Den pedagogik som du har utvecklat.
 2. Det innehåll som du skapar eller tillhandahåller.
 3. De verktyg och den teknik som du använder i klassrummet.

Steg ett: Inkluderande pedagogik

Att tänka inkluderande när det gäller pedagogik innebär att eventuellt tänka om gällande hur lärande uppnås och hur deltagarna ska kunna uppnå målen. Granska din kursplan och hitta de bästa metoderna att använda för hela kursen.

 • En kursbeskrivning som alla deltagare enkelt kan komma åt är tillgänglig i kursen.
 • Kursmålen och läranderesultaten anges tydligt, antingen i kursbeskrivningen eller i de olika kursenheterna.
 • Du lagt ner tid på att utveckla olika aktiviteter när det behövs. Att ge deltagarna olika alternativ för att på bästa sätt visa upp sin kunskap och förståelse ökar engagemanget och ser till att alla inlärningsmetoder och behov kan tillgodoses utan avancerade anpassningar.
 • Du har skapat möjligheter till samarbete under kursen.
 • Tydliga instruktioner har angetts för alla enheter, bedömningar och aktiviteter. Det är viktigt att alla förstår exakt vad som förväntas av dem.
 • Du har använt principerna för Universal Design for Learning genom hela kursen.

Steg två: Inkluderande innehåll

Att tänka inkluderande innebär att gå igenom innehållet och se till att det är tillgängligt för alla. Det innebär även att inte använda innehåll som inte uppfyller kraven. Utvärdera allt innehåll i kursen enligt följande element.

Steg tre: Inkluderande teknik och verktyg

Att tänka inkluderande innebär att ha förståelse för hur människor behöver interagera med olika verktyg och anpassa dessa vid behov. När du väljer verktyg och teknik till ditt klassrum måste du tänka på hur det kan påverka människor med olika behov.

 • Har färgerna i programmet tillräcklig kontrast?
 • Går det att förstora hela sidan och inte bara texten?
 • Går det att komma åt alla kontroller med ett tangentbord?
 • Flyttas muspekaren till rätt element vid klickning på formuläretiketter?
 • Ges ljud- och bildmeddelanden i fler än ett format?
 • Är innehållet tydligt när formatmallar är inaktiverade i webbläsaren?
 • Behövs ytterligare plugin-program eller nedladdningar?

Sammanfattning av inkluderande klassrum

Att skapa inkluderande klassrum kan verka som mycket extra arbete. Värdet ligger inte i slutprodukten, utan i tänkandet. Kom ihåg att det inte finns en lösning som passar alla. Att tänka inkluderande handlar om att ge alla deltagare möjlighet att lyckas.

 1. Börja din nästa kurs på rätt sätt. Det är enklare att skapa en inkluderande kurs från början än att försöka ordna det längre fram.
 2. Gå ihop med en kollega som har liknande mål och med en klass som liknar din. Dela resurser och idéer och arbeta tillsammans för att gå vidare.
 3. Det finns inga felaktiga svar. Du kan välja att använda vad du vill, se bara till att du har en plan och kan improvisera om något inte skulle funka.

Vill du ha mer information? Titta på en inspelning av webbseminariet Building Inclusive Classrooms (endast tillgängligt på engelska). Du kan även ladda ner checklistorna Inclusive Classroom (endast tillgängliga på engelska).