Ulusal Eğitimi Yeniden Yapılandırma ve Kapsayıcı Eğitim Araştırma Merkezi (NCERI) kapsayıcılığı şöyle tanımlamaktadır:

Çok engelli öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrencilere, onları toplumun tam üyesi olarak verimli bir hayat sürdürmeye hazırlamak için mahallelerindeki okulların yaşlarına uygun sınıflarında, gerekli tamamlayıcı yardım ve destek hizmetleriyle eğitim hizmeti alma konusunda fırsat eşitliği sağlamak.

İster fiziksel ister dijital olsunlar günümüzde sınıfların çoğu entegre durumdadır. Farklı ihtiyaçları olan öğrenciler genel eğitim yöntemlerine dahil edilmiştir. Bu öğrenciler fiziksel olarak aynı konumdadır, ancak onlardan aynı işi aynı şekilde tamamlamaları beklenir.

Kapsayıcı bir sınıf oluşturmak tüm öğrencileri aynı yerde toplamak, aynı şeyleri aynı şekilde yaptırmak anlamına gelmez. Farklı yöntemler kullansalar bile sınıftaki herkesin aynı hedefe ulaşmalarına olanak sağlamak anlamına gelir. Kapsayıcı sınıflar, öğrenim amacını ölçme etkinliği yerine öğrenim amacının kendisine odaklanır. Bu sınıflar her öğrencinin ihtiyacını hedef alan değerlendirmeleri kullanarak tüm öğrencilerin aynı öğrenim amaçlarına ulaşmasını gerektirir.

Örnek: Bütünleştirilmiş bir yazma sınıfında tüm öğrencilerden kendilerine anlam ifade eden bir fotoğraf bulmaları ve sınıfa bunun hakkında bilgi vermeleri istenir. Görme engelli bir öğrenci başka birisinden kendisine bir fotoğraf seçmesini ve bunun hakkında bilgi vermesini isteyebilir. Öğrenciler bu bilgileri kullanarak etkinliği tamamlayabilirler. Kapsayıcı bir yazma sınıfında ise bu ödevde öğrencilerden onlar için bir anlam ifade eden bir şey bulmaları ve sınıfa bunun hakkında bilgi vermeleri istenir. Öğrenciler etkinliği tamamlamakla kalmaz aynı zamanda sınıfla anlamlı bir şeyi paylaşma hedefine de ulaşabilirler.

Tıpkı Öğrenim için Evrensel Tasarım gibi kapsayıcı sınıflar da tüm öğrencilere yarar sağlar. Ancak farklı ihtiyaçları olan öğrenciler kapsayıcı sınıflarda daha etkin ve sosyal davranır. Bu öğrenciler, tipik olarak gelişmekte olan akranları ile birlikte, herkesin başarılı olma konusunda eşit fırsata sahip olduğu işbirliğine dayalı öğrenme ve olumlu ortamlardan daha fazla yararlanır.


Farklı ihtiyaçları anlama

Kapsayıcı sınıflar oluşturma öğrencilerinizin sahip olabileceği farklı ihtiyaçları anlamakla başlar.

Görme engelli bir kişi...

 • Belirli renkleri görmekte zorlanabilir.
 • Görme bozukluğuna sahip olabilir ve görebilmek için yardımcı aletlere ihtiyaç duyabilir (gözlük, büyüteç, vb.)
 • Tamamen kör olabilir ve dijital içeriklerden faydalanma konusunda ekran okuyucularına ihtiyaç duyabilir.

İşitme engelli bir kişi...

 • İşitme bozukluğuna sahip olabilir ve yardımcı aletlere ihtiyaç duyabilir (işitme cihazları, implantlar, vb.)
 • Tamamen sağır olabilir ve sesli içerikler için işaret diline veya yazılı alternatiflere ihtiyaç duyabilir.

Fiziksel engelli bir kişi...

 • Teknolojiyi kullanmak için gereken kaba veya ince motor becerilerini kontrol edemiyor olabilir.
 • Dijital içerikle etkileşime geçme konusunda alternatif giriş aygıtlarına ihtiyaç duyabilir.

Zihinsel engelli bir kişi...

 • Bilgileri alma ve işleme konusunda zorluk yaşayabilir.
 • Dikkatini kolayca kaybedebilir ve hafıza sorunları yaşayabilir.
 • Okuma ve anlama için yardımcı aletlere ihtiyaç duyabilir.

Kapsayıcı sınıflar oluşturma

Pek çok öğretmen sınıflarında kapsayıcı deneyimler oluşturma konusunda gerekli bilgiye, farkındalığa veya zamana sahip olmadığını düşünür. Size kapsayıcı sınıflar oluşturmanın temelini vermek için bu çerçeveyi hazırladık.

Gerçekten kapsayıcı bir sınıf oluşturabilmek için göz önünde bulundurmanız gereken üç önemli şey bulunmaktadır.

 1. Geliştirdiğiniz pedagoji.
 2. Oluşturduğunuz veya sağladığınız içerik.
 3. Sınıfta kullandığınız araç ve teknolojiler.

Birinci Adım: Kapsayıcı Pedagoji

Pedagojiniz hakkında kapsayıcı olarak düşünmek, muhtemelen öğrenmenin nasıl başarıldığını yeniden düşünmeyi ve öğrencilere başarıya ulaşmaları için gerekli imkanları sağlamayı gerektirir. Aşağıdaki en iyi uygulamaları kursunuzda uygulamanın yollarını bulmak için müfredatınızı inceleyin.

 • Kursun bir öğretim programı mevcuttur ve tüm öğrenciler tarafından kolayca erişilebilir.
 • Kursun hedefleri ve öğrenim sonuçları öğretim programında veya kurs ünitelerinde açıkça tanımlanır.
 • Uygun olduğunda farklı etkinlikler geliştirmek için zaman ayırırsınız. Öğrencilerinize bilgilerini ve anladıklarını en iyi şekilde nasıl sergileyecekleri konusunda seçenekler sunmanız katılımı arttırır ve karmaşık yollara gerek kalmadan tüm öğrenme stillerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
 • Sınıf genelinde işbirliğine dayalı öğrenme fırsatları oluşturursunuz.
 • Tüm üniteler, görevler ve etkinlikler için açık talimatlar sağlanır. İnsanların kendilerinden tam olarak neyin beklendiğini anlamaları önemlidir.
 • Müfredatınızın genelinde Öğrenim için Evrensel Tasarım ilkelerini kullanırsınız.

İkinci Adım: Kapsayıcı İçerik

Kapsayıcı bir şekilde düşünmek, içerikleri yeniden değerlendirmek ve bunların evrensel tüketime uygun olmasını sağlamak anlamına gelir. Ayrıca beklentileri karşılamayan içerikleri kullanmamayı seçmek anlamına da gelir. Kursunuzdaki tüm içerikleri aşağıdaki unsurlara göre değerlendirin.

Üçüncü Adım: Kapsayıcı Teknoloji ve Araçlar

Kapsayıcı olarak düşünmek insanların kullandığınız farklı araçlarla nasıl etkileşimde bulunması gerektiğini anlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak veya yardımcı olmak anlamına gelir. Sınıfınızda kullanacağınız araç ve teknolojileri seçerken bunların farklı ihtiyaçları olan insanları nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurun.

 • Uygulamada bulunan renkler yeterli kontrast sağlıyor mu?
 • Yalnızca metin değil sayfanın tümü büyütülebiliyor mu?
 • Tüm kontrollere klavyeyle erişilebiliyor mu?
 • Form etiketlerine tıklatınca imleç doğru unsura yönleniyor mu?
 • Sesli ve görsel bildirimler birden fazla biçimde sağlanıyor mu?
 • Tarayıcıda stil sayfaları devre dışı bırakıldığında içerik anlaşılıyor mu?
 • Gereken farklı eklentiler ve indirmeler var mı?

Özetle Kapsayıcı Sınıf

Kapsayıcı sınıflar oluşturmak fazladan yük gibi görülebilir. Bunun sağladığı değer tamamlamada değil düşünmededir. Her soruna uygun tek bir çözüm olmadığını unutmayın. Kapsayıcı olarak düşünmek öğrencilerinizin hepsini başarıya hazırlamakla ilgilidir.

 1. Bir sonraki kursunuza doğru yoldan başlayın. En baştan kapsayıcı şeyler oluşturmak sonradan düzeltmekten daha kolaydır.
 2. Sizinle benzer hedefleri olan ve benzer bir sınıfa ders veren bir meslektaşınızı bulun ve ortak olun. Bazı küçük başarıları elde etmek için kaynaklarınızı ve fikirlerinizi paylaşın ve birlikte çalışın.
 3. Yanlış bir cevap yoktur. Bir planınız oldukça ve çalışma sırasında bir şeyler ters gittiğinde nasıl adapte olacağınızı bildikçe istediğiniz şeyi kullanmayı seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Kapsayıcı Sınıflar Oluşturma Webinar'ının kaydını izleyin (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur). Ayrıca Kapsayıcı Sınıf Kontrol Listesi'ni de indirebilirsiniz (yalnızca İngilizce olarak mevcuttur).