Het National Center for Educational Restructuring and Inclusion (NCERI) definieert inclusiviteit als volgt.

Alle studenten, inclusief studenten met ernstige beperkingen, eerlijke kansen bieden om degelijk onderwijs te krijgen, met de benodigde aanvullende hulpmiddelen en ondersteuning, in voor hun leeftijd geschikte klaslokalen op scholen in hun buurt, om studenten voor te bereiden op productieve levens als volwaardige leden van de maatschappij.

Tegenwoordig zijn veel klaslokalen, zowel fysiek als digitaal, geïntegreerd. Studenten met verschillende behoeften worden opgenomen in algemene onderwijsmethoden, ze zijn fysiek op dezelfde plaats, maar er wordt van ze verwacht dat ze exact hetzelfde werk op exact dezelfde manier uitvoeren.

Het bouwen van een inclusief klaslokaal betekent niet dat alle studenten op dezelfde plaats zijn, dezelfde dingen doen, op dezelfde manier. Het houdt in dat iedereen in het klaslokaal de mogelijkheden krijgt om dezelfde doelen te behalen, zelfs als de methode hiervoor verschilt. Inclusieve klaslokalen leggen de focus op de studiedoelstelling in plaats van op de activiteit om het te meten. Ze vereisen dat alle studenten aan dezelfde studiedoelstellingen voldoen met behulp van beoordelingen die gericht zijn op de behoeften van de individuele student.

Voorbeeld: in een geïntegreerde schrijfles wordt aan alle studenten gevraagd een foto uit te zoeken die iets voor hen betekent en de klas hier vervolgens iets over te vertellen. Iemand met een visuele beperking kan aan iemand anders vragen een foto voor hem/haar uit te kiezen en hem/haar erover te vertellen. Met deze kennis kunnen ze de activiteit afronden. In een inclusieve schrijfklas wordt bij deze opdracht aan studenten gevraagd iets uit te zoeken dat iets voor ze betekent en de klas hier vervolgens over te vertellen. De student kan meer doen dan de activiteit afronden, hij/zij kan de doelstelling halen: iets belangrijks delen met de klas.

Zoals bij het Universal Design for Learning kunnen inclusieve klaslokalen voordelen opleveren voor alle studenten. Leerlingen met verschillende behoeften zijn echter meer betrokken en socialer in inclusieve klaslokalen. Ze profiteren, samen met hun zich normaal ontwikkelende medestudenten, meer van leren door samenwerking en positieve omgevingen waarin iedereen gelijke kansen heeft om te slagen.


Inzicht hebben in de verschillende behoeften

Het maken van inclusieve klaslokalen begint bij het inzicht krijgen in de verschillende behoeften die je studenten mogelijk hebben.

Iemand met een visuele beperking...

 • Heeft mogelijk moeite met het zien van bepaalde kleuren.
 • Heeft mogelijk slecht zicht en vertrouwt op aanvullende hulpmiddelen om hem/haar te helpen bij het zien (bril, vergrootglas, etc.)
 • Is mogelijk helemaal blind en vertrouwt op schermlezers om digitale inhoud in zich op te nemen.

Iemand met een gehoorbeperking...

 • Heeft mogelijk een beperkt gehoor en vertrouwt op aanvullende hulpmiddelen om hem/haar te helpen (hoortoestel, implantaten, etc.)
 • Is mogelijk helemaal doof en vertrouwt op gebarentaal of op tekst gebaseerde alternatieven voor audiocontent.

Iemand met een lichamelijke beperking...

 • Heeft mogelijk geen controle over algemene of fijne spieren die nodig zijn om technologie te kunnen gebruiken.
 • Vertrouwt mogelijk op alternatieve invoerapparaten voor de interactie met digitale inhoud.

Iemand met een cognitieve beperking...

 • Heeft mogelijk moeite met het ontvangen en verwerken van informatie.
 • Is mogelijk snel afgeleid en heeft mogelijk problemen met het geheugen.
 • Vertrouwt mogelijk op ondersteunende tools voor hulp bij het lezen en begrijpen.

Inclusieve klaslokalen maken

Veel leraren hebben het gevoel dat het ze aan kennis, bewustzijn of tijd ontbreekt om inclusieve ervaringen in hun klaslokaal tot stand te brengen. We hebben dit raamwerk tot stand gebracht om u de basis te geven voor het maken van inclusieve klaslokalen.

Er zijn drie hoofdpunten waar u rekening mee moet houden bij het maken van een echt inclusief klaslokaal.

 1. De pedagogie die u hebt ontwikkeld.
 2. De inhoud die u maakt of levert.
 3. De tools en technologie die u in het klaslokaal gebruikt.

Stap 1: Inclusieve pedagogie

Inclusief denken over uw pedagogie betekent opnieuw nadenken over hoe leren wordt bereikt en de middelen bieden om studenten te helpen slagen. Bekijk uw leerplan opnieuw en zoek naar manieren om er zeker van te zijn dat deze aanbevolen procedures in uw cursus worden opgenomen.

 • Er is een syllabus beschikbaar gemaakt in de cursus en deze is eenvoudig toegankelijk voor alle studenten.
 • De cursusdoelstellingen en leerresultaten zijn duidelijk gedefinieerd, in uw syllabus of in de cursuseenheden zelf.
 • U hebt de tijd genomen om gedifferentieerde activiteiten te ontwikkelen indien van toepassing. Door uw studenten mogelijkheden te bieden hoe ze hun kennis en begrip het beste kunnen demonstreren, neemt de betrokkenheid toe en kan aan alle leerstijlen en -behoeften worden voldaan zonder complexe aanpassingen.
 • U hebt kansen gecreëerd voor leren door samenwerking in de klas.
 • Er worden expliciete instructies gegeven voor alle eenheden, beoordelingen en activiteiten. Het is belangrijk dat mensen precies weten wat er van hen verwacht wordt.
 • U hebt de principes van Universal Design for Learning in uw leerplan gebruikt.

Stap twee: Inclusieve inhoud

Inclusief denken betekent inhoud opnieuw bekijken en ervoor zorgen dat deze geschikt is voor universeel gebruik. Het betekent ook dat u ervoor kiest inhoud die niet aan de verwachtingen voldoet niet te gebruiken. Evalueer alle inhoud in uw cursus op de volgende elementen.

Stap drie: Inclusieve technologie en tools

Inclusief denken betekent begrijpen hoe mensen moeten communiceren met verschillende tools die u gebruikt en deze indien nodig aanpassen of verbeteren. Denk er bij de selectie van tools en technologie voor gebruik in uw klaslokaal aan hoe deze van invloed zijn op mensen met verschillende behoeften.

 • Hebben de kleuren binnen de toepassing goed contrast?
 • Wordt de hele pagina vergroot, niet alleen de tekst?
 • Zijn alle bedieningselementen toegankelijk met een toetsenbord?
 • Beweegt de cursor door klikken op vormlabels naar het juiste element?
 • Zijn audio- en visuele meldingen in meer dan één indeling beschikbaar?
 • Is de inhoud duidelijk wanneer opmaakmodellen zijn uitgeschakeld in de browser?
 • Zijn er aanvullende plug-ins en downloads vereist?

Inclusieve samenvattingen van lessen

Het maken van inclusieve klaslokalen lijkt een boel extra werk. De waarde zit niet in de afronding maar in het denken. Er is geen kant-en-klare oplossing. Bij inclusief denken gaat het erom alle studenten mogelijkheden te bieden om succesvol te zijn.

 1. Begin de volgende cursus meteen goed. Het is eenvoudiger om dingen vanaf het begin inclusief te maken dan ze later te proberen aan te passen.
 2. Werk samen, zoek een collega met vergelijkbare doelstellingen, die een vergelijkbare les geeft. Deel informatiebronnen en ideeën en werk samen om kleine successen te behalen.
 3. Er zijn geen foute antwoorden. U mag alles gebruiken wat u wilt, maak gewoon een plan en weet hoe u dingen snel kunt aanpassen als iets niet werkt.

Wilt u meer weten? Bekijk een opname van het Building Inclusive Classrooms Webinar (alleen beschikbaar in het Engels). Je kunt ook de Inclusive Classroom Checklists downloaden (alleen beschikbaar in het Engels).