NCERI (National Center for Educational Restructuring and Inclusion) definerer inkludering slik:

Det å gi alle studenter, også studenter med betydelige funksjonshemninger, like muligheter til å motta effektive utdanningstjenester, med nødvendig bistand og nødvendige støttetjenester, i alderstilpassede klasserom på lokale skoler, for å klargjøre studentene for produktive liv som fullverdige samfunnsmedlemmer.

Mange av dagens klasserom – både fysiske og digitale – er integrerte. Generelle utdanningsmetoder brukes på studenter med ulike behov, og studentene er fysisk på samme sted, men det forventes at alle gjør nøyaktig de samme oppgavene på nøyaktig samme måte.

Det å lage et inkluderende klasserom betyr ikke at alle studenter må være på samme sted og gjøre de samme tingene på samme måte. Det betyr at alle i klasserommet får det de trenger for å oppnå samme mål – selv om veien dit er annerledes. Med inkluderende klasserom legges fokuset på læringsmålet i stedet for aktiviteten som måler det. De krever at alle studenter når de samme læringsmålene ved hjelp av oppgaver som er laget med tanke på hver enkelt students behov.

Eksempel: I et integrert klasserom for skriving blir alle studentene bedt om å finne et bilde som betyr noe for dem, og å fortelle klassen om det. Studenter med synshemninger kan be noen andre om å velge et bilde og fortelle dem om det. De kan gjennomføre aktiviteten på bakgrunn av det de blir fortalt. I et inkluderende klasserom for skriving ville denne oppgaven gå ut på at alle studentene blir bedt om å finne noe som betyr noe for dem, og å fortelle klassen om det. Studenter med synshemninger kan da gjøre mer enn bare å gjennomføre aktiviteten – de kan nå målet: å dele noe betydningsfullt med klassen.

Som med universalt design for læring har inkluderende klasserom nytteverdi for alle studenter. Men studenter med ulike behov er mer engasjerte og sosiale i inkluderende klasserom. Både de og andre studenter har nytte av samarbeidsrettet læring og positive miljøer der alle har de samme mulighetene til å oppnå gode resultater.


Forstå ulike behov

Det første trinnet i å lage inkluderende klasserom er å forstå de ulike behovene studentene har.

En student med synshemninger

 • kan ha vanskeligheter med å se visse farger
 • kan se dårlig og ha behov for hjelpeanordninger for å se (briller, forstørrelsesanordninger osv.)
 • kan være helt blind og avhengig av skjermlesere for å få med seg digitalt innhold

En student med hørselshemninger

 • kan høre dårlig og ha behov for hjelpeanordninger for å se (høreapparater, implantater osv.)
 • kan være helt døv og avhengig av tegnspråk eller tekstbaserte alternativer til lydinnhold

En student med fysiske funksjonshemninger

 • kan mangle kontroll over hoved- eller finmuskulaturen som trengs for å bruke teknologi
 • kan ha behov for alternative enheter for å bruke digitalt innhold

En student med kognitive funksjonshemninger

 • kan ha vanskeligheter med å ta til seg og prosessere informasjon
 • kan bli lett distrahert og ha problemer med å huske
 • kan være avhengig av hjelpeverktøy for å lese og forstå innhold

Oppretting av inkluderende klasserom

Mange lærere føler at de mangler kunnskapen, forståelsen eller tiden de trenger for å lage inkluderende opplevelser i klasserommet. Vi har utarbeidet dette rammeverket for å gi deg grunnlaget du trenger for å lage inkluderende klasserom.

Det er tre ting som er viktige for fullstendig inkluderende klasserom.

 1. Pedagogikken du har utviklet.
 2. Innholdet du utarbeider eller leverer.
 3. Verktøyene og teknologien du bruker i klasserommet.

Trinn 1: Inkluderende pedagogikk

Det å tenke inkluderende rundt pedagogikk betyr potensielt å endre tankegangen om hva som skal til for å lære, samt gi studentene det de trenger for å oppnå gode resultater. Gå gjennom læreplanen, og se hvordan du kan implementere disse gode fremgangsmåtene i emnet ditt.

 • En emneplan er gjort tilgjengelig i emnet, og studentene har enkel tilgang til den.
 • Emnets mål og læringsresultater er klart definert, enten i emneplanen eller i selve emneenhetene.
 • Du har tatt deg tid til å utvikle varierte aktiviteter der det er aktuelt. Når du gir studentene flere muligheter til å vise hva de kan, økes engasjementet, og du sikrer at alle læringsstiler og -behov kan oppfylles uten behov for kompleks tilrettelegging.
 • Du har laget muligheter for samarbeidsrettet læring i hele klassen.
 • Alle enheter, oppgaver og aktiviteter har klare instruksjoner. Det er viktig at folk forstår nøyaktig hva som ventes av dem.
 • Du har brukt prinsippene for universalt design for læring i hele læreplanen.

Trinn 2: Inkluderende innhold

Det å tenke inkluderende betyr at du går gjennom innhold og sikrer at det er egnet for alle studenter. Det betyr også at du ikke bruker innhold som ikke oppfyller forventningene. Gå gjennom alt innholdet i emnet ditt, og se om det oppfyller de følgende retningslinjene.

Trinn 3: Inkluderende teknologi og verktøy

Det å tenke annerledes betyr at du forstår hvordan folk må bruke ulike verktøy du bruker, og at du justerer eller tilrettelegger etter behov. Når du velger verktøy og teknologi du vil bruke i klasserommet, må du tenke over innvirkningen det kan ha på personer med ulike behov.

 • Har farger i appen god kontrast?
 • Forstørres hele siden – ikke bare teksten?
 • Kan alle kontroller nås med tastaturet?
 • Flyttes markøren til riktig element ved klikk på skjemaetiketter?
 • Leveres hørbare og visuelle varslinger i mer enn ett format?
 • Er innholdet klart og tydelig når CSS er deaktivert i nettleseren?
 • Er det nødvendig å bruke andre programtillegg og laste ned filer?

Oppsummering av inkluderende klasserom

Det å lage inkluderende klasserom kan se ut til å være mye ekstrajobb. Verdien ligger ikke i fullføring, men i tenkingen. Husk at det ikke finnes noen løsninger som passer til alle. Det å tenke inkluderende handler om å gi alle studentene det de trenger for å oppnå gode resultater.

 1. Start på en god måte med det neste emnet ditt. Det er lettere å gjøre ting inkluderende fra starten av enn å prøve å fikse dem senere.
 2. Prøv å samarbeide med en kollega med lignende mål og som underviser i lignende fag. Del ressurser og ideer og samarbeid for å gjøre det lettere å komme i gang.
 3. Det finnes ingen feil svar. Du kan bruke hva du vil. Bare ha en plan og vær klar over hvordan du kan justere ting som ikke fungerer.

Vil du ha mer informasjon? Ta en titt på et opptak av webinaret om hvordan du lager inkluderende klasserom (bare tilgjengelig på engelsk). Du kan også laste ned sjekklistene for inkluderende klasserom (bare tilgjengelig på engelsk).