El National Center for Educational Restructuring and Inclusion (NCERI) defineix la inclusivitat de la següent manera.

Proporcionar a tots els estudiants, inclosos els que tenen discapacitats importants, igualtat d'oportunitats per rebre serveis educatius efectius, amb l'ajuda de materials suplementaris i serveis de suport, en aules adequades per a la seva edat en escoles locals, amb la finalitat de preparar-los per tenir una vida productiva com a membres de ple dret de la societat.

Actualment, moltes aules tant físiques com digitals estan integrades. Els estudiants amb necessitats diverses s'inclouen en mètodes educatius generals i estan físicament al mateix lloc, però s'espera que facin exactament la mateixa feina i exactament de la mateixa manera.

Crear una aula inclusiva no significa que tots els estudiants estiguin en el mateix espai fent les mateixes coses de la mateixa manera. Vol dir permetre que tots els alumnes de l'aula assoleixin els mateixos objectius encara que el mètode amb que ho facin sigui diferent. Les aules inclusives posen el focus en l'objectiu d'aprenentatge, en lloc de l'activitat per mesurar-lo. Requereixen que tots els estudiants assoleixin els mateixos objectius d'aprenentatge amb avaluacions creades per cobrir les necessitats de l'estudiant individual.

Exemple: en una aula de redacció integrada, es demana a tots els estudiants que trobin una fotografia que signifiqui alguna cosa per a ells i que en parlin a la resta de la classe. Algú amb una discapacitat visual pot demanar a una altra persona que triï una fotografia per ell/a i que li'n parli. Amb aquesta informació, poden dur a terme l'activitat. En una aula de redacció inclusiva, en aquesta tasca es demana a tots els estudiants que trobin una cosa que tingui algun significat per a ells i que en parlin a la resta de la classe. L'estudiant pot fer més que simplement dur a terme l'activitat. Pot assolir l'objectiu de compartir alguna cosa significativa amb la classe.

Igual que amb el Disseny universal per a l'aprenentatge, les aules inclusives beneficien a tots els estudiants. Però els estudiants amb necessitats diverses estan més implicats i actius socialment en les aules inclusives. Tant ells com els seus companys que es desenvolupen de manera habitual es beneficien de l'aprenentatge col·laboratiu i dels entorns positius en els quals tothom té les mateixes oportunitats de tenir èxit.


Comprensió de les necessitats diverses

La creació d'aules inclusives comença per comprendre les necessitats diverses que poden tenir els estudiants.

Un alumne amb discapacitat visual...

 • Es pot esforçar a veure determinats colors.
 • Pot tenir una visió disminuïda i dependre de dispositius de suport per veure-hi (ulleres, lupes, etc.).
 • Pot ser completament cec i dependre de lectors de pantalla per consumir continguts digitals.

Un alumne amb discapacitat auditiva...

 • Pot tenir una audició disminuïda i dependre de dispositius de suport que l'ajudin (audiòfons, implants, etc.).
 • Pot ser completament sord i dependre del llenguatge de signes o alternatives de text per al contingut d'àudio.

Un alumne amb discapacitat física...

 • Pot ser que no controli la motricitat global o fina necessària per fer servir la tecnologia.
 • Pot dependre de dispositius d’entrada alternatius per interactuar amb continguts digitals.

Un alumne amb discapacitat cognitiva...

 • Pot tenir problemes per rebre i processar la informació.
 • Es pot distreure fàcilment i tenir problemes de memòria.
 • Pot dependre d'eines de suport per a la lectura i la comprensió.

Creació d'aules inclusives

Molts professors senten que els falten coneixements, sensibilització o temps per crear experiències inclusives a les seves aules. Hem dissenyat aquest marc per oferir-vos unes bases per crear aules inclusives.

Hi ha tres elements clau que heu de tenir en compte si voleu crear una aula realment inclusiva.

 1. La pedagogia que heu desenvolupat.
 2. El contingut que esteu creant o proporcionant.
 3. Les eines i la tecnologia que utilitzeu a l'aula.

Primer pas: pedagogia inclusiva

Pensar de manera inclusiva en la vostra pedagogia vol dir potser replantejar-vos com es produeix l'aprenentatge i proporcionar als estudiants els mitjans per assolir-lo. Revisar el programa d'estudi per trobar maneres de garantir aquestes millors pràctiques durant tot el curs.

 • S'ha facilitat un síl·labus al curs i els estudiants hi poden accedir fàcilment.
 • Els objectius del curs i els resultats de l'aprenentatge estan definits clarament, ja sigui al síl·labus o en les unitats del curs.
 • Heu dedicat un temps a desenvolupar activitats diferenciades quan són necessàries. Oferir opcions als estudiants per demostrar els seus coneixements i comprensió fa que augmenti la seva implicació i garanteix que es pugui respondre a tots els estils i necessitats d'aprenentatge sense adaptacions complexes.
 • Heu creat oportunitats per a l'aprenentatge col·laboratiu al llarg de tota la classe.
 • Es proporcionen instruccions explícites per a totes les unitats, avaluacions i activitats. És important que tothom comprengui exactament què s'espera d'ells.
 • Heu aplicat els principis del Disseny universal per a l'aprenentatge a tot el programa d'estudi.

Segon pas: contingut inclusiu

Pensar de manera inclusiva vol dir revisar el contingut i assegurar-se que està pensat per al consum universal. També vol dir optar per no utilitzar el contingut que no compleixi les expectatives. Avalueu els elements següents en tot el contingut del curs.

Tercer pas: tecnologia i eines inclusives

Pensar de manera inclusiva vol dir comprendre com han d'interactuar les persones amb les diferents eines que utilitzeu i fer els ajustos o adaptacions necessaris. Quan trieu eines i tecnologies per fer-les servir a l'aula, tingueu en compte com poden afectar les persones amb necessitats diverses.

 • Els colors tenen un contrast adequat a l’aplicació?
 • S’amplia tota la pàgina i no només el text?
 • Els controls són accessibles amb un teclat?
 • En fer clic a les etiquetes de formulari, el cursor canvia a l'element correcte?
 • Les notificacions auditives i visuals es proporcionen en més d'un format?
 • El contingut és clar quan es desactiven els fulls d'estil al navegador?
 • Calen complements i descàrregues addicionals?

Resum d'aula inclusiva

Pot semblar que crear aules inclusives vol dir molta feina addicional. El seu valor radica en la manera de pensar, no en la compleció. Recordeu que no hi ha una solució vàlida per a tothom. Pensar de manera inclusiva és preparar tots els estudiants per a l'èxit.

 1. Comenceu de manera correcta la propera vegada que creeu un curs. És més fàcil crear coses de manera inclusiva des del començament que intentar corregir-les després.
 2. Treballeu per parelles, trobeu un company amb objectius similars o que ensenyi en una aula similar. Compartiu recursos i idees i treballeu junts per assolir petits triomfs.
 3. No hi ha cap resposta incorrecta. Podeu fer servir el que vulgueu, només cal que tingueu un pla i que sapigueu com l'ajustareu sobre la marxa si alguna cosa no funciona.

Voleu més informació? Vegeu l'enregistrament del seminari en línia sobre creació d'aules inclusives (disponible només en anglès). També podeu descarregar les llistes de comprovació d'aula inclusiva (disponibles només en anglès).