Generelle vanlige spørsmål om Ally for undervisere

Generelt

Hvilke språk støttes i Blackboard Ally?

Blackboard Ally er tilgjengelig på en rekke språk. Dette gjelder både brukergrensesnittet i Ally og de alternative formatene, deriblant lydformatet.

Det alternative lydformatet er tilgjengelig med en stemme som reflekterer språket i kildedokumentet. Det bruker den mest egnede aksenten basert på hvor Ally-distribueringen er. Hvis en bruker har et engelsk dokument, får vedkommende for eksempel høre en nord-amerikansk engelsk aksent hvis han eller hun befinner seg i Nord-Amerika, en britisk engelsk aksent hvis vedkommende er i Europa, og en australsk engelsk aksent hvis han eller hun er i Australia.

Blackboard Ally er tilgjengelig på disse språkene:

 • Arabisk
 • Katalansk
 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk (USA)
 • Engelsk (Storbritannia)
 • Finsk
 • Fransk
 • Fransk (Canada)
 • Tysk
 • Hebraisk (kun Ally-brukergrensesnittet for øyeblikket)
 • Irsk
 • Italiensk
 • Maori (kun Ally-brukergrensesnittet for øyeblikket)
 • Norsk bokmål
 • Norsk Nynorsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Portugisisk (Brasil)
 • Spansk, amerikansk
 • Spansk, kolombiansk
 • Spansk, meksikansk
 • Svensk
 • Tyrkisk
 • Walisisk

Hvilke læringsplattformer er Ally tilgjengelig for?

For øyeblikket er Ally tilgjengelig for disse læringsplattformene:

 • Blackboard Learn 9.1 (Q2 2017 CU3 og høyere)
 • Blackboard Learn SaaS Original- og Ultra-emnevisningen
 • Instructure Canvas
 • Selvdrevet Moodle
 • Open LMS
 • D2L Brightspace
 • Schoology

Hvilke nettlesere støttes?

Ally støttes i de samme nettleserne som læringsplattformen det åpnes fra.

 • Google Chrome™
 • Mozilla Firefox®
 • Microsoft Edge®
 • Internet Explorer®
 • Safari®

Hva skjer når et emne kopieres? Følger Ally med emnekopien?

Ja. Når du kopierer et emne, blir alle alternative formater og all undervisertilbakemelding også tilgjengelig i det nye emnet.

Det kan hende det tar litt tid å flytte alt over til det nye emnet.

Når du arkiverer et emne, er bare referanser til filtilgjengeligheten tilgjengelig. Ally er en skytjeneste og lagrer alternative formater på Ally-serverne, noe som betyr at de ikke sendes tilbake til læringsplattformen. Alternative formater lagres ikke i emnearkivet, men referansen fra emnearkivet er fortsatt tilgjengelig.

Har dere noen eksempler på hvordan tilgjengelighet kan være til nytte for alle studenter?

I mange tilfeller er forbedringer i tilgjengeligheten for emneinnhold til nytte for alle studenter – også studenter uten nedsatte funksjonsevner. Tilgjengelighet er ofte nært tilknyttet kvaliteten og nytteverdien til emnematerialet.

Eksempel 1: Når du har en skikkelig digital kopi av et dokument i stedet for en skanning, blir det mer tilgjengelig for alle studenter. Dette kan gjøre det lettere å lese dokumentet – spesielt hvis skanningen er av lav kvalitet – og det gjør det også mulig for studentene å søke etter spesifikt innhold i dokumentet, kopiere og lime inn deler av dokumentet og så videre.

Eksempel 2: Semantisk HTML er et alternativt format som er fullstendig responsivt og mobilvennlig, og som gjør det mulig for alle studenter å se innhold på mobilenhetene sine. ePub er et alternativt format som gjør det lett å endre visningen av dokumenter, samt gjør det mulig å legge til merknader og fremhevinger. Lyd er et alternativt format som kan brukes på for eksempel offentlig transport, joggeturer og så videre. Oversatt versjon er et alternativt format som kan være til nytte for studenter som har et annet morsmål.

Eksempel 3: Videoer med undertekster eller transkripsjoner er lettere å se for alle studenter. Dette gjør det mulig for studentene å søke etter spesifikke deler av videoene, de kan ses selv om det er mye støy i omgivelsene (for eksempel på offentlig transport) og så videre.

Eksempel 4: Bilder med gode beskrivelser er til større nytte for alle studenter. Beskrivelsene kan forklare innholdet i bildene og hvordan de er knyttet til konteksten rundt. I tillegg gjør de det mulig å søke i bilder og så videre.

Eksempel 5: Når lange dokumenter har en skikkelig overskriftsstruktur, blir det lettere å bruke for alle studenter. Overskrifter gir ekstra struktur, noe som gjør det lettere å jobbe med og fordøye innholdet. Det gjør det også mulig å generere innholdsfortegnelser, slik at det blir lettere å navigere i dokumentene.

Endrer Ally hvordan emnet mitt ser ut?

Den eneste forskjellen du ser i emnet ditt, er at Ally gir deg et tilgjengelighetsresultat for filene dine. Resultatet vises som et målerikon ved siden av emnefilene. Velg måleren for å se og forbedre filenes tilgjengelighet.

Hva ser studentene?

Studentene ser en meny til høyre eller venstre for hvert dokument. I denne menyen kan de velge Alternative formater for å få tilgang til tilgjengelige versjoner de kan laste ned. Selv om de kan laste ned alternative formater for filene dine, er det best å forbedre dokumentene ved hjelp av undervisertilbakemelding.

Mer om Ally for studenter

Hva skjer med originalfilene?

Original-filen blir værende i LMS. Ally lagrer ikke en kopi av originalen, flytter originalen eller sletter den.

Hva med servere for lokal distribuering?

Ally-distribueringer utenfor Nord-Amerika bruker nå også servere utenfor USA for tredjepartstjenester Ally trenger. Det betyr at lokale distribueringer ikke bruker servere i USA for noen Ally-funksjonalitet.

Hvor kan jeg finne forpliktelsene for tjenestenivå for Anthology Ally?

Dokumentet for forpliktelser for tjenestenivå for Anthology Ally (bare tilgjengelig på engelsk)

Har Anthology Ally en fast tidsplan for utgivelser?

Vi bruker en sann SaaS-tilnærmelse (Software as a Service) for Ally og sender ofte nye utgivelser til produksjonsmiljøet. Det finnes for øyeblikket ingen fast tidsplan for utgivelser, men det kommer i snitt en versjon hver 1–2 uker. Disse utgivelsene sammenfaller vanligvis ikke med Learn SaaS-oppdateringer.

Det eneste unntaket fra denne tilnærmingen med kontinuerlige utgivelser er ved endringer som i stor grad er brukerorientert. I slike tilfeller sier vi fra en måned før vi gjør utgivelsene tilgjengelige i produksjonsmiljøet.

Som følge av denne prosessen for kontinuerlige utgivelser er det ikke mulig å gi tilgang til tidlige versjoner av utgivelser i test-/oppsamlingsmiljøer.

Hjelpespørsmål for Ally sin sjekkliste for tilgjengelighet


Sjekkliste for tilgjengelighet

Hva slags innhold sjekkes av Ally?

Hvilke tilgjengelighetsproblemer ser Ally etter?

Sjekklisten for tilgjengelighet i Ally er basert på WCAG 2.2 AA (retningslinjer for tilgjengelighet for nettinnhold). Dette er en internasjonal tilgjengelighetsstandard, og de fleste lovverk og rettslige krav verden rundt følger denne standarden.

I tillegg inneholder Ally en rekke ytterligere kontroller som er litt mer rettet mot brukervennligheten for og kvaliteten på emnemateriell.

Hva gjør Ally med innhold som ikke kan sjekkes?

Innhold Ally ikke kan se etter tilgjengelighetsproblemer i, for eksempel ZIP- og XML-filer, legges under «Annet» i institusjonsrapporten. Slik innhold får ikke noe tilgjengelighetsresultat og har ingen innvirkning på institusjonens tilgjengelighetsresultat. Det finnes heller ikke noen indikator eller alternativ for å laste ned alternative formater av slikt innhold, i brukergrensesnittet.

Mer om institusjonsrapporten for administratorer

Hva er kontrastsjekker?

Kontrastsjekkene kontrollerer om det er nok kontrast mellom fargen på teksten og fargen på bakgrunnen. Det kan være vanskelig for enkelte brukere å lese tekst med lav kontrast. Dette gjelder spesielt for studenter med synshemninger, for eksempel studenter som er fargeblinde.

Ally bruker kontrastkrav for å spesifisere som en del avWCAG 2.2 AA retningslinjer.

Du kan når som helst sjekke innholdet ditt med Colour Contrast Analyser fra Paciello Group.

Innhold fra innholdsredigeringen (WYSIWYG) i Ally

Innhold fra innholdsredigeringen (WYSIWYG) i LMS

Resultatene for WYSIWYG-innhold vises kun i institusjonsrapporten og emnetilgjengelighetsrapport.

Ally ser også etter tilgjengelighetsproblemer i disse innholdstypene som lages i systemets innholdsredigering (WYSIWYG).

Dataene vises som HTML i institusjonsrapporten. De vises som appkolonneoverskrifter i CSV-eksporten.

 • Blackboard Learn Original
  • Innholdsmappe (application/x-folder)
  • Innholdselement (application/x-item)
  • Læremodul (application/x-learning-module)
  • Leksjonsplan (application/x-lesson)
  • Lenke til et forum (application/x-link-discussion-topic)
  • Nettlenke (application/x-link-web)
  • Innebygd LTI-applikasjon (application/x-lti-launch)
  • Alle andre typer WYSIWYG-innhold, inkludert tomme sider og modulsider (application/x-page)
 • Blackboard Learn Ultra
  • DokumentApplication/x-Document)
  • Mappe (application/x-folder)
  • Læremodul (application/x-learning-module)
  • Lenke til et forum (application/x-link-discussion-topic)
  • Nettlenke (application/x-link-web)
  • Innebygd LTI-applikasjon (application/x-lti-launch)
 • Moodle
  • Oppgave (application/x-assignment)
  • Bok (application/x-book)
  • Bokkapittel (application/x-book-chapter)
  • Diskusjonstemaer (application/x-discussion-topic)
  • Forumbeskrivelse (application/x-forum)
  • Ordlistebeskrivelse (application/x-glossary)
  • Ordlisteoppføring (application/x-glossary-entry)
  • Etikett (application/x-label)
  • Leksjonsbeskrivelse (application/x-lesson-description)
  • Leksjonsside (application/x-lesson-page)
  • Sideinnhold (application/x-page-content)
  • Sideintroduksjon (application/x-page-intro)
  • Seksjon (application/x-section)
  • Emneoversikt (application/x-syllabus)
 • Canvas
  • Kunngjøring (application/x-announcement)
  • Oppgave (application/x-assignment)
  • Diskusjonstemaer (application/x-discussion-topic)
  • Quiz-beskrivelse (application/x-quiz)
  • Emneoversikt (application/x-syllabus)
  • Side (application/x-page)
 • D2L Brightspace
  • Diskusjonstemaer (application/x-discussion-topic)
  • Fil (application/x-file)
  • Nettlenker (application/x-link-web)
  • Modul (application/x-module)
  • Quiz-beskrivelse (application/x-quiz)
 • Schoology
  • Oppgave (application/x-assignment)
  • Diskusjonstemaer (application/x-discussion-topic)
  • Side (application/x-page)

Sjekkliste for tilgjengelighet

Du finner hele sjekklisten for tilgjengelighet under Ally-sjekkliste for tilgjengelighet


Ally for Blackboard Learn

Vanlige spørsmål fra administratorer om Ally og Bb Learn

Hvilke Blackboard Learn-versjoner har støtte for Ally?

Blackboard Ally støttes i Learn 9.1 Q2 2017 CU3 og nyere. Den er også tilgjengelig for Learn SaaS i både Original- og Ultra-emnevisningen.

Solaris som er lagret på egne servere, støttes ikke.

Kan du gi vurdering til innhold i Mitt innhold i Blackboard Learn før innholdet brukes i et emne?

Ally vurderer bare innhold som brukes i emner. Ubrukt innhold kan forvrenge institusjonsrapporten og inkluderes ikke.

Du kan laste opp innhold til en skjult mappe i et emne hvis underviserne vil komme med tilgjengelighetsoppdateringer før de gjør innholdet tilgjengelig.

Skanner Ally alt innhold i Mitt innhold?

For øyeblikket skanner Ally bare elementer som er lagt ved i selve emnet. Det betyr at rapporteringen bare inkluderer elementer studenten har tilgang til. Ubrukt innhold inkluderes ikke.

Hvorfor bruker jeg ikke Ally-konfigurasjon i min administratorpanel?

Du trenger Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 eller Blackboard Learn Q4 2019 (eller høyere) for å se Ally-konfigurasjon på administratorpanelet.

Hvis du er i riktig versjon, vil ikke Blackboard Learn alltid plukke opp automatisk denne nye lenken når du oppgraderer til denne versjonen. Hvis det er tilfellet, kan du veksle tilgjengeligheten til Ally Building Block til Frakoblet og deretter til senere. På det tidspunktet vil Ally-konfigurasjon-lenken bli tilgjengelig.

Hvis du bruker en tidligere utgivelse, gir vi deg instruksjoner på hvordan du åpnerAlly-konfigurasjon under oppsett.

Hvis du fortsatt ikke har tilgang, send inn en forespørsel i Behind the Blackboard.


Ally for  Moodle

Hvilke versjoner av selvdriftet Moodle er Ally tilgjengelig for?

Ally er kompatibel med flere Moodle-vertsalternativer og temaer. De støttede versjonene og temaene i Ally er:

Moodle 3.11.x

 • Snap
 • Boost
 • Clean
 • More

Moodle 4.0.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.1.x

 • Snap
 • Boost

Moodle 4.2.x

 • Snap
 • Boost


Ally-programtillegg for  OpenLMS-miljøer
OpenLMS vil oppdatere miljøene sine i vedlikeholdsvinduer. Se OpenLMS EDU-utgivelsesplan. Ally-programtillegget  vil være tilgjengelig etter at vedlikeholdsvinduene er utført og skal være tilgjengelig i  OpenLMS-programtilleggsmatrisen.


Ally fungerer med Moodle-versjoner før 3.10.x, men feilrettinger støttes ikke. Vi foreslår at du oppgraderer Moodle-versjonen din. Veiledning er tilgjengelig på brukerstøtten for Moodle-versjonen

Merk: Andre versjoner eller temaer som ikke er nevnt, støttes ikke av Ally.


Ally for Instructure Canvas

Skanner Ally alt innhold i filer-verktøyet?

Ja. Ally skanner alltid alt av innhold i «filer»-verktøyet i Canvas-emner.


Vanlige spørsmål om alternative formater

Alternative formater

Hvilke alternative formater genererer Ally?

Hvilke alternative formater genererer Ally?

Ally lager alternative formater for disse innholdstypene:

 • PDF-filer
 • Microsoft® Word-filer
 • Microsoft® PowerPoint®-filer
 • OpenOffice/LibreOffice-filer
 • Opplastede HTML-filer
 • Innhold opprettet i LMS-emneredigeringsverktøyet (WYSIWYG)

  Alternative formater for WYSIWYG-innhold er for øyeblikket bare tilgjengelig for Blackboard Learn Ultra, Blackboard Learn Original, Instructure Canvas, D2L Brightspace og Schoology.

Disse alternative formatene kan genereres:

 • OCR (optisk gjenkjenning av tegn – for skannede dokumenter)
 • Tagget PDF (for Word-, Powerpoint- og OpenOffice/LibreOffice-filer)
 • Mobilvenlig HTML
 • Lyd
 • ePub
 • Elektronisk braille
 • BeeLine Reader
 • Oversatt versjon
  • Den oversatte versjonen er deaktivert som standard. Administratorer kan sende inn en brukerstøtte-sak for å aktivere den.

Mer om alternative formater

Blir det generert alternative formater når det kommer nedlastingsforespørsler?

Den første gangen det blir forespurt et spesifikt alternativ format for et visst innholdselement, genererer Ally det . I de fleste tilfeller genereres det innen 1-2 minutter.

Så snart det alternative formatet er generert, blir det lastet ned. Ally lagrer deretter resultatet i bufferen, slik at andre forespørsler om det samme alternative formatet kan leveres og lastes ned umiddelbart fra bufferen.

Vanlige spørsmål fra undervisere om alternative formater

Hva må underviseren gjøre for å generere alternative formater for spesifikke innholdselementer?

Ingenting. Ally registrerer automatisk eventuelt eksisterende eller nytt materiale, kjører det gjennom en sjekkliste for tilgjengelighet og gjør de alternative formatene tilgjengelige for både studentene og underviseren.

Er det noen begrensninger for filstørrelser?

Ally har ingen grense for filstørrelser. Det kan være tilfeller der algoritmen ikke klarer å generere alternative formater for visse store filer.

 • Behold det opprinnelige innholdet til færre enn 100 sider for å generere et OCR-format for skannede dokumenter.
 • Begrens innholdet til 100 000 tegn for lydformatet. Denne tegngrensen tilsvarer vanligvis minst 30 sider eller flere timer med lyd.
 • Begrens innholdet til 30 000 tegn for det oversatte formatet.
 • Begrens til 50 MB med fastsatte filer som er lastet opp via panelet for undervisertilbakemelding.

Hvordan håndterer Ally passordbeskyttet innhold?

Ally oppdager passordbeskyttet innhold og gir innholdet en 0% tilgjengelighets poengsum. Ally gir deg veiledning om hvordan du kan fjerne passordet via underviserens tilbakemelding. Ally genererer ikke alternative formater for passordbeskyttet innhold, siden vi ikke får tilgang til det aktuelle innholdet.

Kan jeg deaktivere alternative formater?

Ja. Hvis du vil, kan du slå av alternative formater for innholdselementer enkeltvis. Du kan aktivere den igjen senere.

Hvor lagres de alternative formatene? Tar dette opp lagringsplass?

De alternative formatene lagres hos Ally og sendes ikke tilbake til læringsplattformen. Derfor fører ikke de alternative formatene til at det brukes noe av lagringskvoter eller den lokale lagringsplassen.

Hva med opphavsrett og forbud mot å lage avledede verk?

 • Alternative formater er bare og alltid tilgjengelige med originalfilen.
 • Studenter må melde seg på et emne for å få alternative formater. Hvis et emne er gjort offentlig, gjør ikke Ally alternative formater tilgjengelig for anonyme brukere. 
 • Ally tilbyr ikke alternative formater for dokumenter med metadata som sier at det ikke kan genereres avledede verk av dokumentene. Ally skanner bare dokumentet for å se etter tilgjengelighetsproblemer og inkluderer slike data i rapporten og tilbakemeldingen fra underviseren.

Hvorfor ser jeg ikke den oversatte versjonen som et tilgjengelig alternativt format?

Dette må være slått på for institusjonen din. Send en henvendelse til Behind the Blackboardfor å få slått det på. 

På hvilke språk er den oversatte versjonen tilgjengelig som alternativt format?

Den oversatte versjonen er for øyeblikket tilgjengelig på disse språkene:

 • Afrikaans
 • Arabisk
 • Bosnisk – kyrillisk
 • Bosnisk – latinsk
 • Bulgarsk
 • Kantonesisk – tradisjonell
 • Katalansk
 • Kinesisk – forenklet
 • Kinesisk – tradisjonell
 • Kroatisk
 • Tsjekkisk
 • Dansk
 • Nederlandsk
 • Engelsk
 • Estlandsk
 • Finsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Gresk, moderne
 • Haitisk
 • Hebraisk
 • Hindi
 • Ungarsk
 • Indonesisk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Koreansk
 • Latvisk
 • Litauisk
 • Malayisk
 • Maltesisk
 • Norsk bokmål
 • Persisk (farsi)
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Rumensk
 • Russisk
 • Serbisk – kyrillisk
 • Serbisk – latinsk
 • Slovakisk
 • Slovensk
 • Spansk
 • Swahili
 • Svensk
 • Thai
 • Tyrkisk
 • Ukrainsk
 • Urdu
 • Vietnamesisk
 • Walisisk

Panelet for undervisertilbakemelding

Vanlige spørsmål om undervisertilbakemelding

Hvordan ser jeg alle problemer?

Velg Alle problemer for å se alle problemer i filen. I denne visningen ser du hvor mye resultatet kan forbedres ved å rette opp de ulike problemene. Finn frem til problemet du vil begynne å løse, og velg Fiks.

Hvilket terskelnivå brukes for fargen på tilgjengelighetsindikatoren?

Vi gir alle dokumenter et tilgjengelighetsresultat, som er en prosentverdi som er ment å gjenspeile hvor tilgjengelig et element er, hvor mange personer som kan bli berørt, i hvor stor grad de blir berørt, osv.. For å beregne tilgjengelighetsresultatet for et dokument tar vi et vektet gjennomsnitt av de ulike tilgjengelighetsreglene/-sjekkene, ettersom noen regler er viktigere eller har større innvirkning enn andre.

I brukergrensesnittet bruker vi terskelverdier for å avgjøre fargen på indikatoren.

Ally-ikoner for tilgjengelighetsresultater

Resultatene går fra Dårlig til Perfekt. Jo høyere resultatet er, desto færre problemer er funnet.

 • Lavt (0–33 %): Trenger hjelp! Det finnes alvorlige tilgjengelighetsproblemer.
 • Middels (34–66 %): Litt bedre. Filen er til en viss grad tilgjengelig, men bør forbedres.
 • Høy (67–99 %): Nesten der. Filen er tilgjengelig, men det er fortsatt mulig å gjøre forbedringer.
 • Perfekt (100 %): Perfekt! Ally fant ingen tilgjengelighetsproblemer, men det kan fortsatt hende det er mulig å gjøre forbedringer.

Tilgjengelighet er i stor grad et spektrum der det alltid er mulig å gjøre flere forbedringer, så det er vanskelig å utpeke et punkt når et element er «tilgjengelig». Men når elementer er i det grønne området, er det nokså bra.

Hvilke innholdstyper er forhåndsvisningene i nettleseren tilgjengelige for?

Forhåndsvisninger i nettleseren er for øyeblikket tilgjengelig for disse filene:

 • Bilder
 • PDF-dokumenter
 • Word-dokumenter
 • PowerPoint-presentasjoner
 • OpenOffice/LibreOffice-filer (Writer og Impress)
 • WYSIWYG-innhold som er opprettet i LMS

Disse forhåndsvisningene brukes for å identifisere hvor i dokumentet du kan finne spesifikke tilgjengelighetsproblemer. For øyeblikket fremheves disse problemene:

 • Bilder uten egnet alternativ beskrivelse
 • Tekstfragmenter med utilstrekkelig kontrast
 • Tabeller uten topptekst

Tilbakemeldingen for andre tilgjengelighetsproblemer viser bare forhåndsvisningen av innhold uten fremhevinger.

Mer om forhåndsvisninger


YouTube-videoer

Hva gjør Ally med YouTube-videoer?

Ally sjekker YouTube TM-videoer for undertekster og presenterer denne informasjonen i tilgjengelighetsrapporter. Automatisk genererte YouTube-undertekster regnes ikke for å være gyldige undertekster. Alle YouTube-videoer med automatisk generert teksting, anses som «ikke-teksting» i institusjonsrapporten.

Ally ser etter både innebygde YouTube-videoer og lenker til YouTube-videoer.

I rapporten er "HTML-en: HTML-innholdet inneholder videoer uten teksting", kolonnen fremhever antallet HTML-innhold og filer som har YouTube-videoer uten teksting. I eksporten av institusjonsrapporten er kolonnenavnet HtmlCaption:2.

Dette problemet påvirker ikke den totale poengsummen. Ally kan for øyeblikket ikke validere nøyaktigheten av automatisk genererte undertekster.

Det finnes for øyeblikket ingen tilbakemelding eller alternative formater som er tilgjengelige for videoer.


Institusjonsrapporten

Hvor ofte genereres institusjonsrapporten?

Institusjonsrapporten oppdateres hele tiden, så den er i utgangspunktet alltid oppdatert. Det kan likevel forekomme små forsinkelser mellom når innholdselementer legges til, og når rapportene for semestre/skoleår/måned oppdateres.

Kan jeg eksportere dataene fra institusjonsrapporten?

Ja, data fra institusjonsrapporten i Ally kan eksporteres i CSV-format. Denne dataeksporten inneholder fire separate CSV-filer:

 • Oversiktsdata etter skoleår
 • Oversiktsdata etter semester
 • Oversiktsdata etter måned
 • Liste over alle emner

Det finnes også en CSV-eksport for enkeltemner. Denne dataeksporten inneholder en liste over alle innholdselementer i det aktuelle emnet samt de ulike tilgjengelighetsproblemene som er identifisert i de forskjellige innholdselementene.

Mer om CSV-eksporter

Hvordan videreføres tilgjengelighetsresultatene til emne- og institusjonsnivået?

Ally tilordner hvert innholdselement et tilgjengelighetsresultat. Dette videreføres til emnenivået, og hvert emne får et tilgjengelighetsresultat – som er gjennomsnittet for alle elementene i det aktuelle emnet. Dette videreføres også til institusjonsnivået, og det beregnes et tilgjengelighetsresultat for hver måned, hvert semester eller hvert år. Dette resultatet er gjennomsnittet for alle innholdselementet i den aktuelle perioden.

Inneholder rapporten innholselementer og emner som allerede var på læringsplattformen?

Ja. Når Ally-integreringen aktiveres, behandler Ally alle historiske emner og innholdselementer. Det kan ta flere dager å utføre denne prosessen, men resultatet blir en institusjonsrapport som inneholder alle historiske data og gir en mye bedre oversikt over trender og utviklinger.

Spesifikke emner eller semestre kan utelates fra denne prosessen hvis institusjonen ønsker det.

Hvordan gir jeg personer som ikke er LMS-administratorer, tilgang til institusjonsrapporten?

Som standard er institusjonsrapporten tilgjengelig for alle LMS-administratorer i arbeidsområdet for administratorer på læringsplattformen (LMS).

Men vi kan også andre som ikke er LMS-administratorer (for eksempel avdelinger for støtte til funksjonshemmede), tilgang til institusjonsrapporten. For å oppnå dette kan vi gi institusjonen en nettadresse for direktetilgang samt påloggingsinformasjon som kan deles med de som skal ha tilgang til rapporten.