Gjør digitalt innhold for læringsplattformer mer tilgjengelig med Blackboard Ally.

  • Integreres sømløst med Blackboard Learn, Blackboard Open LMS, D2l Brightspace, og Instructure Canvas samt Moodle på egne tjenere
  • Sjekker automatisk om emnemateriell er i tråd med WCAG 2.0-standardene for tilgjengelighet
  • Gjør tilgjengelige alternative formater tilgjengelig for studentene, for eksempel lyd og elektroniske braille
  • Gir veiledning til undervisere om hvordan de kan forbedre tilgjengeligheten for emneinnholdet sitt
     

Hva slags hjelp ser du etter?