Gjør digitalt innhold for LMS mer tilgjengelig med Blackboard Ally.

  • Integreres enkelt med Blackboard Learn, Instructure Canvas, egendriftet Moodle, Open LMS, D2L Brightspace og Schoology.
  • Sjekker automatisk om emnemateriell er i tråd med WCAG 2.1 -standardene for tilgjengelighet
  • Gjør tilgjengelige alternative formater tilgjengelig for studentene, for eksempel lyd og elektroniske braille
  • Gir veiledning til undervisere om hvordan de kan forbedre tilgjengeligheten for emneinnholdet sitt
     

Hva slags hjelp ser du etter?