Med Blackboard Ally kan du lære på dine egne premisser.

Ally lager alternative filer det er lettere å bruke for alle studenter. Ally fungerer direkte i nettemnet ditt, så den er tilgjengelig der du trenger den.

Alternative filer kan for eksempel være lesbar tekst for skjermlesere, bilder med bildetekster og innhold det er lett å navigere i. Ally lager flere alternativer av originaldokumentene i emnet ditt. Du kan laste ned disse alternative formatene overalt hvor filer brukes.

Gå til versjonsmerknadene for å finne ut hva som er nytt.

Ally-nyheter

Se tilgjengelighetsstandardene for Blackboard Ally.

Tilgjengelighet i Ally