Ser dette ukjent ut?  Hopp til dagbøker i Blackboard Instructor-appen

En dagbok gir deg et personlig område hvor du kan kommunisere privat med underviseren.

Du kan bruke dagbøker som et verktøy for å dele meninger, ideer og bekymringer knyttet til emnet ditt. Du kan også diskutere og analysere emnerelaterte materiale ved å bruke dagbøker.

Underviseren kan vurdere dagbokinnlegget ditt eller bare bruke dem til kommunikasjon. I begge tilfeller kan du legge inn flere innlegg per dagbokemne.

Dagbok i Blackboard-appen er bare tilgjengelig for Ultra-emnevisning. 

Få tilgang til dagbøker

Du kan se dagbøker underviseren har opprettet, i Blackboard-appen.

  • Klikk på emneinnhold i menyen under ultra-emnevisningen
  • Klikk på dagboktittelen
1) The "Course" section is selected and a course is opened; 2) and the "Course Content" section is highlighted with a Journal selected.

Legge til innlegg

Du kan legge til meninger, kommentarer og refleksjoner som innlegg i dagbøker som deles av underviseren.

  • Klikk på emneinnhold i menyen under ultra-emnevisningen
  • Klikk på Dagbøker-tittelen
  • Klikk på Skriv inn et innlegg

Du blir varslet hver gang læreren legger til en vurdert dagbok eller dagbok uten vurdering. Du kan også åpne dagboken ved å klikke på varslingen.

Fjerning/redigering av innlegg

Når du har lagt til innleggene dine, kan du også redigere og slette dem ved behov.

  • Rediger innlegget ditt ved å klikke på «blyant»-ikonet nederst til høyre i innlegget ditt.
  • Du kan også slette innlegget ved å klikke på «søppelkurv»-ikonet.

Tilgang til tilbakemeldinger og vurderingsdetaljer

Underviseren kan starte en vurdert dagbok sammen med deg. Når du har lagt til innlegget ditt i dagboken, kan underviseren vurdere arbeidet ditt. Du kan se underviserens tilbakemeldinger og vurderingsdetaljer på dagbokskjermen.