Diskusjoner fungerer på en litt annen måte i mobilappen. Bruk noen få minutter på å bli kjent med det nye utseendet, så føler du deg raskt som hjemme.

Delta i diskusjoner

Du kan lese emnediskusjoner, starte tråder og svare på innlegg. Når du har valgt en diskusjon, kan du trykke på Start en tråd for starte en ny samtale. Skriv inn meldingen din. Trykk på Start nå for å publisere den.

Start en tråd-knappen vises bare hvis læreren din har gjort det mulig for deg å opprette tråder.

Alternativt kan du trykke på en eksisterende tråd for å delta i den. Trykk på Legg til svar, og skriv inn meldingen din. Trykk på Legg til svar på nytt for å publisere meldingen til resten av klassen.


Rediger og slett innlegg

Du kan bare redigere og slette dine egne innlegg hvis læreren har gjort disse alternativene tilgjengelige for deg i diskusjonsinnstillingene. Du kan ikke redigere eller slette andres innlegg. Hvis du legger ut en melding ved en feiltakelse og alternativet for å slette den ikke er tilgjengelig, må du ta kontakt med læreren.

Trykk på et diskusjonsinnlegg eller -svar du har skrevet. Du ser alternativene Rediger og Slett. Hvis alternativene er nedtonet, har ikke underviseren tillatt disse funksjonene.

Du blir bedt om å bekrefte sletting av innlegg eller svar fordi denne handlingen kan ikke angres. Underviseren avgjør om du kan slette bare innlegg eller både innlegg og alle tilhørende svar. Hvis du kan slette både innlegget ditt og alle tilknyttede svar, alle innlegg blir permanent slettet. Hvis du redigerer en melding, blir du ikke bedt om å bekrefte handlingen.


Vurderte diskusjoner

Lærere kan velge å vurdere hele forumer eller individuelle diskusjonstråder. Forumer og tråder kan også være uvurderte.

Når du åpner et forum som er vurdert, er den maksimale poengsummen oppført. Når læreren din vurderer diskusjonen, vises datoen og klokkeslettet for vurderingen.

Se vurderinger

Trykk på Gjeldende vurdering i emneoversikten for å se poengsummene for diskusjonsbidragene dine. Trykk på diskusjonsvurderingen for å se innleggene dine, tilbakemeldinger fra underviseren og eventuelle tilknyttede vurderingsmatriser.

Vurderingsmatriser

Hvis underviseren har knyttet en vurderingsmatrise til en diskusjon, kan du trykke på Vurderingsmatrise for å se en oversikt over vurderingskravene. Vurderingsmatriser er bare tilgjengelige i Original-emner i appen for øyeblikket. Hvis du vil ha Ultra-diskusjoner, kan du gå til vurderingsmatriser i nettvisningen av emnet ditt.


Original-emner

Diskusjoner åpnes via Emneoversikten i appen. Hvis det vises en lenke til diskusjonsverktøyet i emnemenyen i Original-emnevisningen din, vises den også under Emneinnhold i appen.

Kompatible funksjoner. Funksjoner som publiser først, rubrikker, vurderte forumer og vurderte tråder er kompatible med appen. Du kan se rikt tekst og media i appen, men du må bruke web-opplevelsen for å opprette innlegg med rikt tekst og media

Forumer og tråder. Du kan opprette nye tråder i appen hvis læreren din tillater det. I appen vises forumer som mapper.

Enkelte diskusjonsfunksjoner i Original-emnevisningen er ikke tilgjengelige i appen, men er fortsatt tilgjengelige i nettvisningen av Blackboard Learn. Du må for eksempel logge på Blackboard via en nettleser hvis du vil rangere innlegg eller se gruppediskusjoner.

Tilknytte filer

Du kan dele filer fra enheten din eller nettskylager for Original-emnediskusjoner i appen.

Filvedlegg er for øyeblikket ikke tilgjengelig for Ultra-emner i appen.

  1. Velg Legg til svar eller Start en tråd.
  2. Trykk på Svar- eller Melding-boksen for å vise tastaturet og Legg til filer-knappen. Hvis du ikke ser vedleggsfunksjonen, trenger institusjonen din en systemoppdatering.
  3. Trykk på Vedleggs-ikonet for å Legg til fil.
    • Velg fotoalbumet eller iOS Files. Hvis du velger Files, trykk Bla gjennom for å se all lagringen til enheten din og skylagring.
    • På Android velger du en plassering i Åpne fra-panelet.
  4. Velg en fil du vil legge ved.

Ultra-emner

Diskusjoner åpnes via Emneoversikten i appen.

Kompatible funksjoner. Funksjoner som «publiser først» og vurderte diskusjoner er kompatible med appen. Når du oppretter en diskusjon og velger Vis på emneinnholdssiden, vises den i Emneinnhold og Diskusjoner i appen.

Mapper. Hvis du brukte mapper for å organisere diskusjoner i emnet, vises mappene i appen også.

Filvedlegg og gruppediskusjoner er for øyeblikket ikke tilgjengelig for Ultra-emner i appen.