Ett skritt av gangen
med Nikki Stubbs and Pam Warren fra Technical College System of Georgia

Universitetskontekst: Et svar på arbeidsmarkedets behov

Technical College System of Georgia (TCSG) består av 22 høyskoler fordelt på 85 steder. Vi er en drivkraft for kompetanse- og karriereutvikling, og hele 98 % av de 27 000 studentene som uteksaminerte seg i fjor, har enten funnet en jobb eller valgt å fortsette utdanningen. Som en del av målet vårt om å øke studentenes tilgang til rimelig opplæring og undervisning i toppkvalitet, dekker HOPE Career Grant studieavgiften for kvalifiserte studenter som melder seg på et program som er tilknyttet en av delstaten Georgias strategiske bransjer. Læreplanene og standardene våre er i tråd med bedrifts- og bransjekrav, samtidig som partnerskapene våre med Georgias universiteter og høyskoler med fireårige grader gjør det mulig å tilby effektive overganger for studenter som ønsker å studere videre.

Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia
Map of TCSG’s 22 colleges across the state of Georgia

Mål for Ally: Skap en retningssans

Vårt team hos Georgia Virtual Technical Connection (GVTC) jobber med alle 22 av våre kolleger for å hjelpe dem å forbedre deres nettilbud og forbedre deres bruk av digitale verktøyer. Etter en innledende satsing hos høyskolene på å gjøre nettstedene deres mer tilgjengelige, begynte vi å ta de første skrittene mot å hjelpe dem med å løse tilgjengelighetsproblemer i emneinnhold. Her lå fokuset på fem områder med stor innvirkning: Bilder, stiler, innholdsorganisering, lenker og farger. Som vi forventet, var det ikke nok å bare sende underviserne e-poster med sjekklister og lenker til WCAG-standardene, men dette fikk samtalen i gang.

Vi så for oss at Ally kunne gi underviserne informasjonen de trengte for å ta en mer trinnvis tilnærming, hvor de forbedret ett innholdselement om gangen.

Bare noen få måneder etter at vi hadde satt i gang tiltaket, publiserte US Access Board «508 Refresh», som krevde at universiteter og høyskoler oppfylte krav til digital tilgjengelighet innen året var omme. Dette førte naturlig nok til en viss grad av panikk hos underviserne, og presset fra dette mandatet kunne ha ført til at de hadde vurdert å endre formatet på emnemiljøet. Vi trengte verktøy som kunne hjelpe oss med å få et strategisk inntrykk av utfordringene vi sto overfor, og gi underviserne bedre støtte. Og det var da vi oppdaget Ally.

Implementeringsstrategi: Bli bedre i dag

For teamet vårt hos GVTC var det å fastsette helhetlig kommunikasjon og å utvikle robuste opplæringsressurser for høyskolene, avgjørende i arbeidet med å gjøre alt klart for implementeringen av Ally. Sammen med kontaktpunktene hos de ulike høyskolene brukte vi en «lær opp læreren»-tilnærming til å lage modeller for underviserkommunikasjon om formålet med Ally-indikatorene, hvor det ble lagt vekt på at underviserne ikke trengte å rette opp i alt samtidig eller slette innhold fra emnene sine.

Vi ville være klare og tydelige: Målet er ikke at alt blir perfekt til slutt, men heller å bli bedre i dag.

Vi lagde moduler og emnemateriell som omhandlet tilgjengelig og Universal Design for Learning i opplæringsressursene våre, og vi fokuserte på hvordan tilgjengelig innhold kan være til nytte for alle studenters læringsopplevelser og resultater. Vi benyttet oss av eksisterende Blackboard-ressurser da vi utarbeidet opplæringsinnholdet, og vi økte tilstedeværelsen på fakultetsutviklings- og foreningsmøter. Vi ønsket å hjelpe underviserne med å komme over feiloppfatningen at tilgjengelig innhold er kjedelig, og vi tok derfor i bruk Thomas Tobins «en til»-tilnærming, som oppfordrer undervisere til å gi studenter et alternativ for innhold som kan ha problemer med tilgjengeligheten.

Evaluering og funn: Suksessmodeller

Vi implementerte Ally på alle de 22 høyskolene på samme dag, og resultatene var svært interessante. Vi hadde riktignok en enorm mengde innhold å utbedre, men Ally viste underviserne hvorfor og hvordan de burde forbedre tilgjengeligheten i emnene sine, slik at prosessen ble mindre skummel og hadde bedre veiledning. Til og med enkelte undervisere som i utgangspunktet var imot tilgjengelighetstiltaket, var glade for å ha tilgang til et verktøy som gjorde prosessen mer oversiktlig. Hver av høyskolene tok ansvar for sine egne strategier for implementeringen av Ally, noe som gjorde at vi – fra et systemperspektiv – kunne analysere hvilke tiltak som ga best resultater. Institusjonsrapportene deres viste positive endringer i tilgjengelighetsresultatene for alle de 22 høyskolene, og to skoler oppnådde over 36 % bedring i løpet av bare ett semester. Avdelingen for fjernundervisning ved én høyskole sendte ut ukentlige tips til undervisere, hvor de fokuserte på ett problem som ble forklart i en mikroveiledning på én side.

«Jeg har funnet ut at når du endrer tankemåte til å tenke på et læringsmiljø som inkluderer alle, er det ekstremt mye lettere å lage undervisningsmateriell enn å gjøre det på den gamle måten» – en underviser

Den andre høyskolen fastsatte et internt mål om å oppnå 90 % tilgjengelighet i alle emner, og de prioriterte utbedringsstøtte, hvor de begynte med emner hvor det var påmeldt studenter med kjente funksjonshemninger. Høyskolen implementerte også obligatorisk opplæring i tilgjengelighet for undervisere og tok i bruk en «hovedemne»-modell for å fremheve emner som hadde nådd 90 % for tilgjengelighet.

Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.
Graph showing varying levels of improvement in Ally accessibility score across the 22 colleges.

Visdomsperler: Ta det med ro

Når du står overfor en stor mengde ikke-tilgjengelig innhold, fører sannsynligvis forsøk på å løse alt på en gang til mye motstand og frustrasjon. Da er det lurere å utarbeide en plan som er tilpasset styrkene dine og drar nytte av tilgjengelige ressurser – som Ally-verktøysettet for kommunikasjon og økt bruk. Vi har sett hvordan anbefalte fremgangsmåter har blitt utarbeidet fra over 22 Ally-implementeringer og kommet frem til at høyskoler kan oppnå store forbedringer i tilgjengelighetsresultatene med en tålmodig, trinnvis tilnærming til utbedring av innholdsproblemer. For å gjøre prosessen lettere for høyskolene våre jobber vi med å finpusse måten vi sporer fremgang og Ally-bruk på, slik at vi kan bli bedre på å hjelpe underviserne på veien mot en mer inkluderende læringsprosess.