Gjør ditt nettsideinnhold mer tilgjengelig med Blackboard Ally.

  • Integreres sømløst med offentlige nettsteder
  • Sjekker automatisk om innhold er i tråd med WCAG 2.1-standardene for tilgjengelighet