Se en alltid oppdatert liste over viktig emneaktivitet, deriblant nytt innhold, oppslag og vurderinger i Blackboard-appen. Aktivitetsstrømmen prioriterer automatisk elementer for å hjelpe deg med å fokusere på oppgavene det er lurt å gjøre med en gang.

Trykk på et element i strømmen for å åpne det og begynne å jobbe. Klikk på den lenkede emnetittelen i elementet hvis du heller vil gå til emneoversikten.

Elementer i strømmen

Disse elementene vises i aktivitetsstrømmen i appen:

 • Varslinger fra skolen (Blackboard Learn-systemkunngjøringer)
 • Emneoppslag
 • Prøver og oppgaver med innleveringsfrist i dag eller denne uken
 • Endringer lærere har gjort for innleveringsfrister
 • Kalenderhendelser for i dag og denne uken
 • Endringer lærere har gjort for hendelser
 • Vurderinger som er publisert for prøver og oppgaver
 • Elementer som legges til i emneelementer, oppgaver og prøver
 • Manglende, overskredne og fullførte oppgaver og prøver

Aktivitetsstrømmen inneholder bare systemgenererte vurderingskolonner. Vurderingskolonner som opprettes manuelt av undervisere, vises ikke i aktivitetsstrømmen.

Hvis du bruker Ultra-opplevelsen av Blackboard Learn i en nettleser, kan du konfigurere hvilke varslinger som skal vises i aktivitetsstrømmen. Disse innstillingene har bare innvirkning på aktivitetsstrømmen i nettleseren – ikke i appen.


Fjern elementer

Du kan fjerne elementer i Viktig-delen av appens aktivitetsstrøm når du har lest dem.

 • Når du fjerner en emnekunngjøring, er den ikke tilgjengelig i appens aktivitetsstrøm på noen enheter. Kunngjøringen finnes fortsatt i Kunngjøringer i kurset.
 • Når du lukker en systemkunngjøring, får du midlertidig ikke tilgang til det i appen. Kunngjøringen kan vises igjen senere.
 • Fjerning av oppslag i appen har ingen innvirkning på nettvisningen av Blackboard Learn.

Sjekk innstillingene

Noen av elementene i aktivitetsstrømmen i Blackboard-appen påvirkes av varslingsinnstillingene på instrumentbordet i Blackboard Learn 9.1. Varslingsinnstillingene for de ulike elementene kan avgjøre om de vises i appens aktivitetsstrøm eller ikke.

Denne informasjonen gjelder bare for systemer som bruker Original-opplevelsen av Blackboard Learn. Den gjelder ikke for Ultra-opplevelsen. Du kan se hvilken opplevelse du har, ved å logge på Blackboard via en nettleser i stedet for å bruke appen. Se forskjellene mellom Original- og Ultra-opplevelsen.

Varslingsinnstillinger på instrumentbordet som har innvirkning på elementer i aktivitetsstrømmen
Element i aktivitetsstrømmen i Blackboard-appen Varslingsinnstilling på instrumentbordet
Emnekunngjøring Kunngjøring tilgjengelig
Leveringsfrister for prøver og oppgaver Oppgave skal leveres

Prøve skal leveres
Vurderinger som er publisert for prøver og oppgaver Element er gitt vurdering
Elementer som legges til i emneelementer, oppgaver og prøver Prøve tilgjengelig

Oppgave tilgjengelig

Element tilgjengelig
Manglende, overskredne og fullførte oppgaver og prøver Prøve skulle vært levert

Oppgave skulle vært levert
Systemkunngjøring

Kalenderaktiviteter
Vises alltid uavhengig av varslingsinnstillingene

Hvis du ikke ser alle disse aktivitetsstrømelementene i appen, kan du justere varslingsinnstillingene på instrumentbordet.

 1. Logg på Blackboard via en nettleser.
 2. Gå til menyen ved siden av navnet ditt øverst på siden, og velg Innstillinger.
 3. Velg Rediger varslingsinnstillinger
 4. Velg lenken for emner eller organisasjoner under Rediger flere varslingsinnstillinger samtidig. Hvis du gjør endringer for emner, må du også gjøre dem for organisasjoner separat.
 5. Merk av i På/av-kolonnen for elementene du vil se i aktivitetsstrømmen. Du kan bruke tabellen på denne hjelpesiden som referanse.

  Pass på at du merker av i boksene i På/av-kolonnen og ikke de i Mobil-kolonnen. Mobil-kolonnen styrer bare push-varslinger og har ingen innvirkning på hvilke elementer som vises i aktivitetsstrømmen i appen.

Mer om varslingsinnstillinger for Blackboard Learn i nettleservisningen