På ledertavlen for tilgjengelighet
med Debra Padden og Christopher Soran fra Tacoma Community College

Høyskolekontekst: Tilgjengelig og oppnåelig for alle

Tacoma Community College (TCC) har en trivelig beliggenhet ved Puget-sundet i delstaten Washington og betjener over 11 000 studenter hvert år. Vi tilbyr en rekke gradbaserte programmer, muligheter for videreutdanning og 30 yrkesrettede og tekniske programmer. For å støtte oppunder TCCs strategiske visjon om mer rettferdige og inkluderende læringsmiljøer prioriterer nettlæringsavdelingen vår bruk av tilgjengelig og rimelig digitalt innhold. Ved hjelp av brukerstøtten, undervisningsdesigneren og OER-koordinatoren (Open Educational Resources) vår foruten multimedieteamet vårt jobber vi for å gi studentene og professorene tilgang til innovative læringsverktøy og brukerstøtte av høy kvalitet.

Mål for Ally: Bruksmuligheter

Før vi begynte å bruke Ally, inkluderte nettlæringstilbudene våre flere digitale verktøy som ga studentene en viss grad av økte valgmuligheter og fleksibilitet når det gjelder hvordan de brukte emneinnhold, for eksempel kunne de få lest opp tekst. Disse verktøyene var ikke bare til nytte for studenter med funksjonshemninger, men de ble også brukt av mange studenter som måtte pendle eller ikke hadde engelsk som morsmål. Vi følte likevel at de eksisterende verktøyene manglet noen funksjoner, og at dette begrenset den potensielle virkningen på tilgjengelighet og tilrettelegging for gode resultater for studentene. I Ally så vi et produkt som både kunne gi studentene bedre tilgang til mer varierte alternative formater – direkte nedlastet fra emnefiler eller moduler – og kunne gjøre professorene mer oppmerksomme på verdien tilgjengelig innhold har for alle studenter.

I Ally så vi et produkt som både kunne gi studentene bedre tilgang til mer varierte alternative formater direkte fra emnefiler og kunne gjøre professorene mer oppmerksomme på verdien tilgjengelig innhold har for alle studenter.

Da vi begynte å forhøre oss om Ally, oppdaget vi at Washington State Board (SBCTC) også var interessert i å ta i bruk Ally for de 34 tilknyttede høyskolene deres som en del av en satsing på 2016 Accessible Technology Policy i delstaten. Ettersom tilgjengelighet er en stadig større prioritet, så vi på Ally som et verktøy som kunne få i gang samtalen med professorer om viktigheten av tilgjengelig, åpent innhold, samt at nettlæringsavdelingen vår kunne bruke det for å ta strategiske skritt mot å hjelpe undervisningspersonalet med å gjøre emnene deres mer inkluderende.

Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative
Accessibility Resource Center Staff “Moving Forward” Initiative

Implementeringsstrategi: En spilltilnærmelse til tilgjengelighet

Vi ønsket å organisere prosessen for emnegjennomgang og hjelpe professorene med å holde orden på tilgjengelighetsforbedringene deres, og derfor laget vi en sjekkliste for tilgjengelighet. Denne inkluderte formatering av HTML-innhold og emneoversikten, inkludering av teksting for videoinnhold samt kontroller av tilgjengeligheten for emnefiler og -dokumenter med Ally. I et tiltak for å hjelpe prosessorene med innholdet deres brukte vi Ally til å lære opp nettlæringspersonalet i hvordan de kunne utbedre problemer, siden noen av dem hadde begrenset erfaring med utarbeiding av tilgjengelige dokumenter. På veien opp mot distribueringen av Ally på hele høyskolen publiserte vi kunngjøringer på forsiden av Canvas-miljøet, foruten å sende informasjon på e-post. Vi holdt også workshops hvor vi presenterte Ally.

I tillegg ville vi motivere professorene til å delta og gjøre det morsomt å være med på tilgjengelighetsinitiativet. Så da kom tanken om å bruke en spilltilnærming.

I tillegg ville vi motivere professorene til å delta og gjøre det morsomt å være med på tilgjengelighetsinitiativet. Så da kom tanken om å bruke en spilltilnærming. Vi tilordnet poengverdier til de ulike punktlistene elementer som 25 poeng for å ha en tilgjengelig studieplan, 25 for å legge til undertekst på alle videoene i emnet, eller 100 poeng for å ha et fullstendig tilgjengelighetsemne. [Du kan se hele listen under «Strukturen for spilltilnærming»] Vi ga professorene premier når de nådde visse poengsummer, og vi lagde til og med en ledertavle på universitetet med professorenes poengsummer – for å oppfordre til litt vennlig konkurranse.

Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning
Workshop conducted by Christopher Soran, Director of eLearning

Evaluering og funn: Motiverte professorer gjør forbedringer

Institusjonsrapporten vår viser at det samarbeidsrettede tiltaket vi implementerte på hele høyskolen, førte til at det overordnede tilgjengelighetsresultatet økte med 31 poeng på bare én måned – takket være Ally.

Professorene reagerte positivt på indikatorene da vi implementerte Ally på høyskolen, siden de for første gang fikk en detaljert visning av tilgjengeligheten for filene deres. Indikatorene oppfordret professorene til å be om hjelp fra administrasjonen for problemer de ikke kunne løse på egen hånd, og vi klarte å hjelpe dem som følge av opplæring av personalet og tiden vi sparte med tilbakemeldinger og rapporter fra Ally. Vi la også merke til at professorene som et hele ble motivert av ledertavlen og premiene og syns dette var morsomt, og vi modererte tiltaket ved å bruke Ally til å avgjøre om professorene ikke lenger hadde røde eller oransje indikatorer ved siden av aktive emnefiler.

Ally har raskt blitt et viktig verktøy både for professorene når de utarbeider emner, og for nettlæringsavdelingen som bistår professorer som trenger hjelp. Ved å bidra til å få i gang samtalen om tilgjengelighet mellom nettlæringsteamene og professorene har vi til og med kunnet bruke Ally til å støtte oppunder OER-initiativet vårt, noe vi har gjort ved å oppfordre professorene til bytte ut opphavsrettslig beskyttet innhold som ikke var tilgjengelig, med tilgjengelig OER-innhold, foruten å lage lenker til tilgjengelige biblioteks- og databaseressurser. Institusjonsrapporten vår viser at det samarbeidsrettede tiltaket vi implementerte på hele høyskolen, førte til at det overordnede tilgjengelighetsresultatet økte med 31 poeng på bare én måned – takket være Ally.

Visdomsperler: Fokuser på innvirkningen på studentene, og gjør det gøy

Selv om det kan være juridiske krav og retningslinjer i delstaten som får i gang endringer på universiteter og høyskoler, trenger ikke prosessen for inkluderende innhold å være skummel og usikker for professorene. Ved å fokusere på alle de ulike måtene tilgjengelig innhold kan være til nytte for studenter på – for eksempel ved å gjøre emner mer mobilvennlige for studenter som kanskje ikke alltid har tilgang til datamaskiner – kan det bli lettere for professorene å se verdien for tilgjengelig innhold når det gjelder å legge til rette for gode resultater for studentene, og dette kan inspirere dem til å ha en mer proaktiv tilnærming til å gjøre forbedringer. Hvis vi kombinerer et verktøy som Ally med gode støttestrukturer samtidig som vi gjør prosessen morsom, kan vi motivere professorene og gi dem det de trenger for å prioritere inkluderende design i undervisningen.