Følg med på og forbedre tilgjengeligheten for emnet ditt på institusjonen din med Blackboard Ally.

Blackboard Ally er et verktøy som sømløst integreres med læringsplattformen din for å gi deg innsikt i institusjonens tilgjengelighet.

Har du ikke Ally? Gå til nettstedet vårt og be om en demonstrasjon.


Konfigurer Ally for læringsplattformen din

Vi tar oss av konfigureringen. Hvis du ikke har Ally installert ennå, kan du kontakte Blackboard-representanten din eller sende en henvendelse på Behind the Blackboard.

For å gi tilgang til institusjonsrapporten kan du be Blackboard-representanten din om å legge til spesifikke roller.

Konfigurer Ally i Blackboard Learn (Original og Ultra)

Installere og konfigurere Ally for selvdriftet Moodle

Konfigurer Ally i Instructure Canvas

Konfigurer Ally i D2L Brightspace


Ally-konfigurering

Vi gir deg instruksjoner om hvordan du åpner Ally-konfigurasjon under oppsettet. Hvis du ikke har tilgang, send en forespørsel til Behind the Blackboard.

Konfigurer Ally i Blackboard Learn

Installere og konfigurere Ally for selvdriftet Moodle

Konfigurer Ally i Instructure Canvas

Ally konfigurerer emner


Konfigurer emner

Gå til siden for Ally-konfigureringen, og slå på Ally for alle eller bare enkelte emner. Det er opp til deg.

 1. Se hvor mange av emnene dine Ally brukes for.
 2. Aktiver eller deaktiver Ally for alle eksisterende emner. Avgjør på forhånd om du også vil aktivere det for alle fremtidige emner.
 3. Søk etter enkeltemner. eller filtrer alle emner etter aktivert, deaktivert og semester
 4. Slå Ally av eller på for enkeltemner.

Slå Ally av eller på for enkeltemner

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Gå til siden for Ally-konfigurering, og finn frem til et emne du vil oppdatere. Bruk Search-feltet og filtrene til å søke etter emnets tittel, ID og kode.

Velg Enable eller Disable under Enabled-kolonnen for å aktivere eller deaktivere Ally.

 • Ally er deaktivert: Velg Enable course UI integration for å aktivere Ally
 • Ally er aktivert: Velg Disable course UI integration for å deaktivere Ally

Slå Ally av eller på for alle emner

Er du usikker på om Ally brukes for alle emner eller ikke? Øverst på siden for Ally-konfigurering ser du hvor mange av emnene dine Ally for øyeblikket brukes for.

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Du kan aktivere eller deaktivere Ally for alle eksisterende emner på Ally Configuration-siden. Velg Disable/enable all courses og så Disable eller Enable.

Velg Enable in future courses hvis du vil at Ally automatisk skal brukes for nye emner.

Hvis du ikke velger dette, blir ikke Ally aktivert for nye emner. Hvis du vil aktivere Ally senere, kan du aktivere Ally for enkeltemner.

Når du har valgt å aktivere eller deaktivere Ally for alle emner, må du bekrefte valget. Velg Enable eller Disable – avhengig av hva du vil gjøre. Velg Cancel hvis du har ombestemt deg og ikke vil endre noe likevel.


Slå Ally eller på bare for alle nye emner

Når Ally er aktivert, kan undervisere og studenter dra nytte av tilgjengelighetsresultater, undervisertilbakemelding og alternative formater som gjøres tilgjengelige via Ally.

Institusjonsrapporten er tilgjengelig for alle emner. Det spiller ingen rolle om Ally er av eller på for dem. De ulike emnene vises i institusjonsrapporten.

Velg Enable in future courses hvis du vil at Ally automatisk skal brukes for nye emner.

Hvis du ikke velger dette, blir ikke Ally aktivert for nye emner. Hvis du vil aktivere Ally senere, kan du aktivere Ally for enkeltemner.

Konfigurere hjelpeinnstillinger i Ally


Konfigurer innstillingene for hjelp for Ally-brukere

Konfigurere egendefinerte hjelpemeldinger som vises i Alternative formater og Tilbakemelding fra underviser modals. Slike egendefinerte hjelpemeldinger kan brukes for å lede studenter og undervisere til eksisterende institusjonsdokumentasjon, dele kontaktinformasjon og så videre. Når det ikke er konfigurert noen egendefinerte meldinger, leder Hjelp-lenker til disse sidene i Blackboard-hjelpen:

Egendefinert hjelpeinnhold kan konfigureres under Ally-konfigurering og bruker Markdown-formatet for å levere strukturerte og tilgjengelige meldinger.

 1. Gå til Ally-konfigurering, og velg Innstillinger for hjelp.
 2. Velg om du vil bruke standard eller egendefinert hjelp for både tilbakemelding for undervisere og alternative formater.
 3. Hvis du velger alternativet for egendefinert hjelp, må du redigere den egendefinerte meldingen.

  Bruk Markdown-formatet for å lage en strukturert (og tilgjengelig) melding.

 4. Velg Lagre endringene.

Konfigurer eksperthjelp

Gi underviserne og studentene ved institusjonen din enkel tilgang til teamet med tilgjengelighetseksperter. Aktiver eksperthjelp for å gi brukerne en løsning for å be om mer hjelp direkte fra panelene for undervisertilbakemelding og alternative formater.

Når noen sender inn en forespørsel, blir det sendt en e-post med forespørselen sammen med detaljer om det aktive emnet, innholdselementet og brukeren til e-postadressen du konfigurerer.

 1. Gå til Ally-konfigurering, og velg Innstillinger for hjelp.
 2. Velg Legg inn egendefinert hjelp for både Hjelp for undervisertilbakemeldingen og Hjelp for alternative formater.
 3. Velg Aktiver eksperthjelp.
 4. Skriv inn e-postadressen for teamet ditt med tilgjengelighetseksperter.
 5. Velg Lagre endringene.

Ally API-brukeren for Blackboard Learn-integreringen må få tillatelsen «Administrator Panel (Users) > Users» eller «system.user.view» for at Ally skal kunne inkludere studentenes navn og e-postadresser i e-postene med forespørslene om hjelp. Ally API-brukeren for Moodle-integreringen må få tillatelsen «moodle/user:viewalldetails» for at Ally skal kunne inkludere studentenes navn og e-postadresser i e-postene med forespørslene om hjelp.

Tilpass Ally-funksjoner


Tilpass Ally-funksjonsflagg

Du kan slå enkelte funksjoner på eller av for å tilpasse Ally slik at de passer institusjonsinnstillingene dine.

I modulen Ally-konfigurasjonavgjør du hvilke funksjoner du vil aktivere.

 1. Gå til Ally-konfigurering og velg Funksjoner.
 2. Finn frem til funksjonen du vil slå av eller på, og velg den.
  • Oversatt versjon av alternativt format Studentene kan laste ned et oversatt alternativt format for en original fil.
  • Alternativ format for BeeLine Reader: Studentene kan laste ned et alternativt format for BeeLine Reader.
  • Åpne underviserens tilbakemelding fra institusjonsrapporten: Gi administratorer, tjenester for funksjonshemmede og instruksjonsdesignere tilgang til undervisertilbakemeldingen.
  • Undervisertilbakemeldingen om innhold i redigeringsverktøyet for rik tekst: Undervisere og administratorer har tilgang til tilbakemeldinger om innhold som er opprettet i LMS WYSIWYG-redigeringsverktøyet.

   Mer om WYSIWYG-tilgjengelighet for undervisere

  • Ally-dataintegrering i Impact by Instructure (tidligere EesySoft): Institusjoner med Impact by Instructure-lisens kan gi mer detaljert oppfølging av samhandlinger i modalen for alternative formater, undervisertilbakemelding og rapporten om emnetilgjengelighet Institusjoner kan bruke disse dataene til å ta i bruk rapporter og kampanjer i Impact by Instructure. Impact by Instructure-integreringen er deaktivert som standard.

   Denne integreringen krever en Impact by Instructure-lisens.

 3. Velg Aktiver eller Deaktiver for å slå funksjonen på eller av.