Følg med på og forbedre tilgjengeligheten for emnet ditt på institusjonen din med Blackboard Ally.

Blackboard Ally er et verktøy som sømløst integreres med læringsplattformen din for å gi deg innsikt i institusjonens tilgjengelighet.

Har du ikke Ally? Gå til nettstedet vårt og be om en demonstrasjon.


Konfigurer Ally for læringsplattformen din

Vi tar oss av konfigureringen. Hvis du ikke har Ally installert ennå, kan du kontakte Blackboard-representanten din eller sende inn en henvendelse på Behind the Blackboard.  

Konfigurer Ally i Blackboard Learn

Installer og konfigurer Ally for egenadministrert Moodle

Konfigurer Ally i Instructure Canvas


Ally-konfigurering

I Ally Configuration kan du slå Ally av og på for alle emner.

Vi gir deg instruksjoner om hvordan du får tilgang til Ally-konfigureringen i løpet av konfigureringsprosessen. Hvis du ikke har tilgang, kan du sende en henvendelse på Behind the Blackboard.

Gå til siden for Ally-konfigureringen, og slå på Ally for alle eller bare enkelte emner. Det er opp til deg.

  1. Se hvor mange av emnene dine Ally brukes for.
  2. Aktiver eller deaktiver Ally for alle eksisterende emner. Avgjør på forhånd om du også vil aktivere det for alle fremtidige emner.
  3. Søk etter enkeltemner. eller filtrer alle emner etter aktivert, deaktivert og semester
  4. Slå Ally av eller på for enkeltemner.