Ser dette ukjent ut?Gå til Emnemeldinger for Blackboard Instructor-appen

Med emnemeldinger får du en rask og enkel løsning for å kommunisere med medstudentene og emnemedlemmene dine via Blackboard appen.

Du kan sende og motta meldinger med rik tekst, dele medier, og motta push-varslinger med emnemeldinger. Meldingsaktiviteten blir værende i emnemiljøet og gjør det lettere å tagge eller legge til mottakere. Du kan åpne emnemeldinger i Blackboard-appen fra emnemeldingssiden.

Emnemeldinger fungerer for både Original- og Ultra-emner.

Opprett en emnemeldinge

Opprett en melding når som helst med Blackboard appen.

 • Velg emnet ditt.
 • Trykk på Meldinger -feltet under Emnemateriell -delen.
 • Trykk på Ny melding. Legg til mottakere og skriv inn meldingsemnet.
 • Skriv meldingen din
 • Trykk på papirikonet nederst til høyre for å sende meldingen.

Du kan velge enkeltmedlemmer eller Alle emnemedlemmer som mottakere av meldingen din. Bare begynn å skrive inn navnet på mottakeren i Mottaker -tekstboksen, eller skriv inn alle emnemedlemmene. Du kan også legge til et emne, CC og Blindkopi i meldingene dine. 

Se og svar

Hvis du tillater varslinger på mobilenheten din, får du et push-varsel hver gang du mottar en melding fra emnelæreren eller fra emnemedlemmene dine.

Trykk på push-varslingen for å se meldingen eller se meldingen fra Courses>Messages>Inbox.

 • Trykk på meldingen du vil svare på, i innboksen.
 • Trykk på Svar eller Svar alle etter eget ønske. 
 • Skriv svaret ditt fra redigeringsverktøyet. Hvis du vil, kan du også legge til medier i svaret ditt fra tekstredigeringen.
 • Når du er klar til å trykke på Send, kan du trykke på papirikonet nederst til høyre på skjermen.

Svaret ditt legges til som en tråd i Original-emnevisningsmiljøet på lik vis som en e-post.Du kan også velge å opprette egendefinerte mapper og lagre emnemeldingene dine. 

Push-varsling

Hver gang du mottar en ny melding fra underviser eller andre emnemedlemmer, kan du motta en push-varsling. Disse varslingene fungerer som en umiddelbar kommunikasjonskanal mellom emnemedlemene. Du kan velge å slå på push-varslingsfunksjonen for emnemeldinger på eller av. 

 • Trykk på Push-varslinger i Innstillinger -menyen.
 • Bruk veksleknappen for å slå push-varslinger på/av etter eget ønske.

Legg til rik tekst og medier til meldingene dine

Når du skriver en ny melding eller svarer på en melding, kan du dele medieformater som GIF-filer, PDF-filer og bilder.

 • Trykk på bindersikonet på innboksskjermen for å legge til bilder fra enheten.
 • Du kan også trykke på kameraikonet for å bruke kameraet på enheten til å ta et bilde og sende det til mottakeren.

Original-emner med emnetrening har støtte for redigeringsverktøy for rik tekst.  

Marker som ulest, Skriv ut eller Slett en melding

Når du mottar en melding i innboksen for emnemeldinger, kan du slette den, merke den som ulest, eller skrive den ut etter behov. 

 • Naviger til innboksen din for emnemeldinger.
 • Velg meldingen du vil slette/skrive ut eller merke som ulest.
 • Naviger til menyen øverst til høyre på skjermen.
 • Velg en handling fra de tilgjengelige alternativene.

Course Messages in Blackboard Learn Mobile app Original Courses

Ultra: Opprett en emnemelding

Lag utkast til en melding når som helst med Blackboard appen.

 • Velg emnet ditt.
 • Trykk på Meldinger-feltet under Emnemateriell-delen.
 • Trykk på Ny melding. Legg til mottakeren Skriv meldingen din.
 • Trykk på papirikonet nederst til høyre for å sende meldingen.
 • Du kan velge enkeltmedlemmer eller Alle emnemedlemmer som mottakere av meldingen din.
 • Bare begynn å skrive inn navnet på mottakeren i mottakerens tekstboks, eller skriv inn alle emnemedlemmene.

Ultra: Se og svar

Hvis du tillater varslinger på mobilenheten din, får du en push-varsling hver gang du mottar en melding fra emnelæreren eller fra emnemedlemmene dine.

Trykk på push-varslingen for å se meldingen eller se meldingen fra Courses Messages>Inbox.

 • Trykk på meldingen du vil svare på, i innboksen.
 • Trykk på Reply.
 • Bruk tekstboksen til å skrive svaret ditt.
 • Hvis du vil, kan du også legge til medier i svaret ditt fra tekstredigeringen.
 • Når du er klar til å trykke på Send, kan du trykke på papirikonet nederst til høyre på skjermen. Ultra behandler svaret ditt som en samtale som alle moderne meldingsapper.

Ultra: Push-varslinger

Hver gang du mottar en ny melding fra underviser eller andre emnemedlemmer, kan du motta en push-varsling. Disse varslingene fungerer som en umiddelbar kommunikasjonskanal mellom emnemedlemene. Du kan velge å slå på push-varslingsfunksjonen for emnemeldinger på eller av.  

 • Trykk på Push-varslinger i Innstillinger-menyen.

 • Bruk veksleknappen for å slå push-varslinger på/av etter eget ønske. 

Ultra: Legg til tekst og medier i meldingene dine

Når du skriver en ny melding eller svarer på en melding, kan du dele medieformater som GIF-filer, PDF-filer og bilder.

 • Trykk på bindersikonet på innboksskjermen for å legge til bilder fra enheten.
 • Du kan også trykke på kameraikonet for å bruke kameraet på enheten til å ta et bilde og sende det til mottakeren.

Ultra-emnevisning for emnene støtter Blackboard Ultra-redigeringsverktøy.  
 

Ultra: Slett en melding.

Du kan slette alle emnemeldinger.  

 • Naviger til innboksen din for emnemeldinger.

 • Velg meldingen du vil slette.

 • Trykk på menyikonet øverst til høyre på skjermen.

 • Velg Slett.

 


Course Messages in Blackboard Learn Mobile app Ultra Courses